X
تبلیغات
نمونه کار

نمونه کار

پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • [unable to retrieve full-text content]

برچسب‌ها: پروپوزال,بررسی,رابطه,مدیریت,دانش,و,کارآفرینی,مدیران,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۴۴ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران

مرجع فایلهای آموزشی | پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • مرجع فایلهای آموزشی | پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران

  پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران


  پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران
  دسته: مدیریت
  بازدید: 1 بار

  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 37 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 9

  هدف اصلی این پرسشنامه بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشد

  قیمت فایل فقط 5,000 تومان

  خرید

  دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

  ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران

  چکیده

  هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه ی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران تشکیل می دادند که از بین باشگاه های موجود، 214 مدیر با روش نمونه گیری خوشه ای، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.

  برای گردآوری اطلاعات از نمونه ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون و پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی اسکاربوروف و زیمور استفاده شد. به منظور تحلیل نتایج  از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روش های آمار استنباطی شامل آزمون های همبستگی پیرسون ، رگرسیون، آزمون t  مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار spss  استفاده شد. 

  نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (79/0=r). همچنین بین مولفه های مدیریت دانش (خلق، تسهیم و کاربرد دانش) با میزان کارآفرینی رابطه وجود دارد که از بین این سه مولفه، کاربرد دانش بیشترین میزان همبستگی را داشت.

  ابزارهای اندازه‌گیری

  در این پژوهش با توجه به اهداف و نیازهای تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه‌های تحقیق از سه پرسشنامه استفاده شده است که عبارتند از:

  پرسشنامه ویژگی‌های فردی نمونه‌ها: که ویژگی‌های افراد جامعه مورد نظر از قبیل: سن، جنس، تحصیلات و سابقه خدمت را مورد سنجش قرار داد.

  3-7-1-پرسشنامه مدیریت دانش: این پرسشنامه توسط شرون لاوسون[1] (2003) ساخته شده است. روایی این پرسشنامه توسط اساتید تایید و پایایی آن توسط محققین بارها محاسبه گردیده است در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ بدست آمده توسط محقق 73/0 می­باشد. این پرسشنامه شامل 24 سوال می‌باشد که هر چهار سوال به ترتیب به بررسی مولفه‌های تولید، کسب، سازماندهی، ذخیره، انتشار و کاربرد دانش می‌پردازد.

  ردیف

  مولفه‌های مدیریت دانش

  سوال‌های پرسشنامه

  1

  تولید دانش

  1 تا 4

  2

  کسب دانش

  5 تا 8

  3

  سازماندهی دانش

  9 تا 12

  4

  ذخیره دانش

  13 تا 16

  5

  انتشار دانش

  17 تا 20

  6

  کاربرد دانش

  21 تا 24

  جدول 3-1: پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون

  جهت ارزش‌گذاری این پرسشنامه از طیف 5 گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است.

  مقیاس‌ها

  کاملاً موافقم

  موافقم

  نظری ندارم

  مخالفم

  کاملاً مخالفم

  نمرات

  5

  4

  3

  2

  1

  جدول 3-2: طیف 5 گزینه ای لیکرت

  3-7-2-پرسشنامه سنجش کارآفرینی: این پرسشنامه استاندارد توسط اسکاربوروف و زیمور[2] (1990) ساخته شده است و یک شمایی از نیم‌رخ کارآفرینی فرد را ارائه می‌دهد. روایی و پایایی این پرسشنامه باتوجه به نظر اساتید و منبع اصلی این پرسشنامه مورد تایید می­باشد. یک پرسشنامه با 10 سوال چند گزینه‌ای و هر پاسخگو برحسب انتخاب گزینه‌های مربوط به هر سوال امتیازات متفاوتی می‌گیرد. پس از جمع امتیازات مربوط به تمامی سوالات ده‌گانه برای هر پاسخگو میزان کارآفرینی برای هر مدیر تعیین می‌گردد. (حداکثر امتیاز 100 می‌باشد). نحوه امتیاز‌بندی و تفسیر نتایج به شرح زیر می‌باشد.

  نحوه امتیازبندی:

  به هریک از جواب‌های ذیل 10 امتیاز تعلق می‌گیرد:

  1 (الف) – 2 (الف) – 3 (ج) – 4 (الف) – 5 (الف) – 6 (الف) – 7 (ج) – 8 (الف) – 9 (ج) – 10 (ج)

  به هریک از جواب‌های ذیل 8 امتیاز تعلق می‌گیرد:

  3 (ب) – 8 (ب) – 9 (ب)

  به هریک از پاسخ‌های ذیل 6 امتیاز تعلق می‌گیرد:

  2 (ب) – 5 (ب)

  برای جواب زیر 5 امتیاز تعلق می‌گیرد:

  1 (ب)

  به پاسخ‌های زیر 4 امتیاز تعلق می‌گیرد:

  5 (ج)

  برای هریک از جواب‌های ذیل 2 امتیاز تعلق می‌گیرد:

  2 (ج) – 3 (الف) – 4 (ب) – 6 (ج) – 9 (د) – 10 (ب)

  به هر جواب دیگری غیر از پاسخ‌های فوق هیچ امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

  تفسیر نتایج :

  امتیاز       نیم‌رخ

  نیم‌رخ کارآفرینی (EP)[3]

  85 به بالا

  فوق‌العاده کارآفرین

  84-65

  کارآفرین

  64-40

  بالقوه کارآفرین

  40-0

  فاقد کارآفرینی یا کارآفرینی پایین

  جدول 3-3: تفسیر نتایج پرسشنامه میزان کارآفرینی  [2] .Scarborough & Zimmerer

  قیمت فایل فقط 5,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران , پرسشنامه کارآفرینی , پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی , پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی اسکاربوروف و زیمرر , پرسشنامه مدیریت دانش , پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش , پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون , پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسون , پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی


برچسب‌ها: پرسشنامه,بررسی,رابطه,مدیریت,دانش,و,کارآفرینی,مدیران,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۰۲ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

مقاله بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 84 – 85 بهمراه پرسشنامه تنظی

مقاله بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 84 – 85 بهمراه پرسشنامه تنظی

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • مقاله بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 84 – 85 بهمراه پرسشنامه تنظی

  باسلام دوستان عزیز در این مجموعه شگرف به بررسی رابطه بین
  اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه
  آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 84 85 پرداخته شده است
  دسته: مدیریت
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 1385 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 150

  قیمت فایل: 19,900 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  باسلام. دوستان عزیز در این مجموعه شگرف به بررسی رابطه بین
  اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه
  آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 84 – 85 پرداخته شده است.
  دوستان این مجموعه تا کنون در هیچ سایتی با این قیمت ارائه نشده
  است. در ثانی به همراه این مجموعه پرسشنامه ای که از طرف محقق این
  مقاله تنظیم و اعتبارسنجی آن نیز تایید شده است در اختیار شما
  قرار میگیرد تا در صورت تمایل داده های خودرا وارد کنید همچنین
  تمامی نمودار ها و جداول بصورت مرتب هم در فایل های جدا و هم داخل
  متن اصلی تنظیم و چیدمان شده است این مجموعه تماما بصورت word
  قابل ویرایش بوده ودر مجموع حدود 150 صفحه منظم و دقیق میباشد.

  فهرست مطالب
  عنوان           
             
             
             
  صفحه
  چکیده
  فصل یکم : مقدمه پژوهش
  1-1- عنوان تحقیق:     1
  1-2- مقدمه     1
  1-3- بیان مساله:     2
  1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش     7
  1-5-‌ اهداف پژوهش:     9
  الف- هدف كلی:     9
  ب – اهداف جزئی:    9
  1-6-  پرسشهای پژوهش:     9
  الف- اصلی:    9
  ب- فرعی:    9
  1-7-‌ متغیرهای پژوهش:     10
  متغیر پیش بین:    10
   متغیر ملاك:    10
  متغیر تعدیل كننده     10
  متغیر كنترل     10
  1-8-‌ تعاریف علمی واژه ها:    10
  1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها:     14

  فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
  مقدمــه    16
  الف- بررسی نظریه‌ها    19
  2-1- ارتباطات    19
  2-1-1- اهمیت ارتباطات    19
  2-1-2- تعاریف ارتباطات    22
  2-1-3- فرآیند ارتباط    26
  2-1-3-1- منبع     26
  2-1-3-2- رمزگذاری    27
  2-1-3-3- وسیله    27
  2-1-3-4- رمزگشایی    28
  2-1-3-5- دریافت کننده    28
  2-1-3-6- بازخورد    29
  2-1-4- مسیر ارتباطات    29
  2-1-4-1- ارتباطات عمودی    29
  الف- مسیر رو به پایین    29
  ب- ارتباطات رو به بالا    30
  2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی    31
  2-1-5- مدل ارتباطات    32
  2-1-6- اصول ارتباطات    35
  2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف
  مدیریت    38
  2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:  
   38
  2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات    40
  2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات  
   40
  2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات    41
  2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد
  ارتباطات    41
  2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی     42
  2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی    43
  2-1-9-1- گشودگی    43
  2-1-9-2- همدلی    45
  2-1-9-3- حمایتگری    46
  2-1-9-4- مثبت گرایی    46
  2-1-9-5- تساوی    47
  2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»  
   47
  2-1-10- موانع ارتباطی     48
  2-2- قدرت     61
  2-2-1- اهمیت قدرت    61
  2-2-2- تعاریف قدرت    62
  2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان     65
  2-2-3-1- قدرت در سطح عمودی    65
  2-2-3-1-1- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان  
   66
  2-2-3-1-2- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان  
   69
  2-2-3-1-3- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان  
   69
  2-2-3-2 – قدرت در سطح افقی    71
  2-2-4- روابط قدرت    72
  2-2-4-1-  رابطه صف و ستاد    73
  2-2-4-2- تشكیل دسته‌ها و ائتلاف    74
  2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون  
   75
  2-2-6- انواع رویكردها به قدرت     77
  2-2-6-1- راسل و قدرت:    78
  2-2-6-2- هیكس، گولت و قدرت:     79
  2-2-6-3- گالبرایت و قدرت:     81
  2-2-6-4- اتزیونی و قدرت:    83
  ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده     85
  2-3- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی  
   85
  2-3-1- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل كشور:  
   85
  2-3-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از كشور:  
   89
  2-4- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت     99
  2-4-1-  پژوهش‌های انجام شده در داخل كشور  
   99
  2-4-2-  پژوهش‌های انجام شده و در خارج از 
  كشور    108
  نتیجه گیری کلی     121
  فصل سوم: روش پژوهش
  3-1- جامعه آماری    123
  3-2- گروه نمونه     123
  3-3- روش و طرح نمونه‌برداری    124
  3-4- حجم نمونه    124
  3-5- ابزار گردآوری داده‌ها    125
  3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی  
   126
  3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»  
   127
  3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه    128
  3-6-1- روایی    128
  3-6-2- اعتبار    128
  3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-    131
  3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  
   131
  فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
  مقدمــه    133
  تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس:  
   134
  4-1- توصیف داده‌ها:    135
  4-1-1- توصیف مولفه های منابع قدرت:    135
  توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:  
   138
  4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی  
   126
  4-1-3- توصیف سایر داده‌ها    154
  4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات  
   158
  4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی   
   158
  فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش  
  5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش    178
  5-2- محدودیت‌های پژوهش     191
  5-3- پیشنهادها    192
  5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:    192
  5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :    193

  فهرست جداول
  عنوان           
             
             
             
  صفحه
  جدول 2-1: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان  
   70
  جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت
  بدنی    92
  جدول شماره 2-2-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و
  كارآموزان تربیت بدنی    96
  جدول شماره 2-3-  مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های
  ورزشی    97
  جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج
  گزینه‌ای    126
  جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌
  گزینه‌ای    127
  جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت  
   127
  جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش  
   135
  جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار  
   136
  جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت
  قانون    136
  جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص  
   137
  جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت  
   138
  جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی  
   139
  جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش  
   141
  جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار  
   142
  جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون  
   143
  جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت  
   144
  جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص  
   145
  جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر
  بخش    146
  جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد  
   147
  جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای
  ارتباطی    147
  جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات
  سازمانی    148
  جدول 4-1-16- جدول توزیع فرا
  جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی  
   154
  جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت  
   155
  جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت  
   156
  جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی  
   156
  ……………………….

  پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی    158
  جدول 4-2-2- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطا

  نمودارها در فایل اصلی

  …………………………..

  قیمت فایل: 19,900 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: مقاله,بررسی,رابطه,بین,اثربخشی,ارتباطات,سازمانی,و,منابع,قدرت,مدیران،,ادارات,هفتگانه,آموزش,و,پرورش,مشهد,در,سال,تحصیلی,84,,85,بهمراه,پرسشنامه,تنظی,دانلود رايگان مقاله,تحقيق اماده,گزارش کاراموزي,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۰۹ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

مبانی نظری و پیشینه نقش مدیران

مبانی نظری و پیشینه نقش مدیران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • مبانی نظری و پیشینه نقش مدیران
  مبانی نظری و پیشینه نقش مدیراندسته:
  مدیریت

  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 137 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 66

  مبانی نظری و پیشینه نقش مدیران

  قیمت فایل فقط 10,000 تومان

  خرید

  بصورت فایل ورد

  همراه با منابع

  مقدمه

  ظهور سازمان های اجتماعی و گسترش روزافزون آنها یکی از
  خصیصه های بارز تمدن بشری است . و به این ترتیب و با توجه به
  عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی ها و نیازهای خاص هر جامعه
  هر روز بر تکامل و توسعه این سازمان ها افزوده می شود. بدیهی است
  هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به
  ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. یکی از پیامدهای مهم در هم
  ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیت
  های اقتصادی و تولیدی است. معتقدین به این مکتب یک عمل را تا
  آنجا درست قلمداد می کنند، که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و
  آسایش را به بوجود آورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان
  است نه شیوه انجام آن عمل.

  تعریف مدیریت:

  بهتر است پیش از تشریح مطالب، نخست تعریفی از واژه مدیریت و
  معانی پیچیده وابسته به آن ارائه شود. در این مورد شاید نخستین
  پرسشی که در بسیاری از نشست های آموزشی در حیطه مدیریت مطرح می
  شود مربوط به چگونگی طبقه بندی کردن این مفهوم است. عده ای مدیریت
  را به جهت نیازش برای به کارگیری فراوان روش های ریاضی، آماری و
  اقتصادی به عنوان شاخه ای از دانش می شناسند و برخی آن را نیز به
  سبب کاربرد شاخه های انسانی از جمله روان شناسی، جامعه شناسی و
  رفتار شناسی که استفاده از آنها در مدیریت اجتناب ناپذیر است آن
  را در یکی از زیر بخش های مربوط به هنر یا شاخه ای از دانش
  اجتماعی دسته بندی می نمایند. حال آن که به واقع مدیریت حاصل
  تلفیقی از هر دوی این بخش ها و تجلی گاهی برای نمایانی یکسان برای
  هر دوی این زمینه ها یعنی دانش و هنر است.
          
  در ادامه تعریف مدیریت را می توان به کار گماری دیگران یا انجام
  کار به وسیله دیگران نیز بیان کرد. در تعریف جامع تر این موضوع می
  توانیم مدیریت را فرایندی بدانیم برای حل مسائل سازمان از طریق
  استفاده موثر از منابع. به تعبیری ساده می توان مدیریت را کارکردن
  با نیروی انسانی (به صورت عام) و در کنار آن ها برای دستیابی به
  اهداف و آرمان های آن سازمان و تمامی مشارکت کنندگانش تعریف
  کرد.

  منظور از نیروی انسانی، تمامی افراد وابسته به موسسه مورد
  نظر است که به نحوی در فعالیت های آن سازمان موثر، دخیل یا شریک
  هستند. از دیدگاه قرآن و روایات، مدیریت نقش اول را در تغییر و
  تحولا ت اجتماعی بر عهده دارد. حضرت محمد(ص( می فرمایند: دو صنف
  هستند که هرگاه صالح باشند، امت صالح خواهند بود و هر گاه فاسد
  شوند امت فاسد خواهند شد این دو صنف علما و امیران جامعه هستند.
  کسانی که رهبری فکری مردم را بر عهده دارند و آنانی که مسوولیت
  اوضاع اجتماعی و مسائل اجرایی را پذیرا شده اند، این دو دسته نقش
  اول را در فساد یا اصلاح جامعه، ایفا می کنند. پس برای هر تغییر و
  تحول باید روی این دو دسته نیرو، سرمایه گذاری کرد. آنچه پایه های
  فکری و معنوی مدیریت و مدیریت اسلامی را تحکیم می بخشد قرآن کریم
  است. در این جا این پرسشی به ذهن می رسد و آن این که، حال که اصلا
  جامعه باید از مدیریت شروع شود برای اصلاح خود مدیریت، از چه
  ابزاری باید استفاده شود؟

  قیمت فایل فقط 10,000 تومان

  خرید

  برچسب ها :
  مبانی نظری و پیشینه نقش مدیران

  x

   

  این مطالب را نیز ببینید!

   

  دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 60 کیلوبایت ...


برچسب‌ها: مبانی,نظری,و,پیشینه,نقش,مدیران,دانلود فايل کنکور,مقاله و تحقيق اماده,پاورپوينت اماده ,
+ نوشته شده در جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۳۱ توسط سامان سم دسته : نظر(0)