X
تبلیغات
نمونه کار

نمونه کار

مبانی نظری ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • مبانی نظری ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی
  مبانی نظری ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی دسته: مدیریت
  بازدید: 12 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 370 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 116

  هدف از این مبانی نظری ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی می باشد

  قیمت فایل فقط 57,000 تومان

  خرید

  دانلود مبانی نظری پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

  مقدمه

  در 15 سال گذشته تحقیقات زیادی در موضوع رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است. این واژه اولین بار در سال 1983 توسط ارگان و همكارش مطرح شد(ارگان؛ 1983). مبنای این مطرح شدن به مفاهیمی از قبیل " تمایل به همكاری  "(بارنارد؛ 1938) و نیز تمایز بین عملكرد قابل اعتماد نقش و " رفتارهای نوآورانه و خودجوش  " (كتز و كاهن؛ 1987) برمی گردد.

  در ابتدا تحقیقات عمدتا در راستای شناخت رفتارهایی بود كه با وجود تاثیر آشكار بر عملكرد سازمان ها، در سیستم های ارزیابی عملكرد جدا از محدوده شغل ملاحظه می شد. البته به تدریج همراه با توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص شد كه تمایز میان فعالیت های درون حوزه شغل و خارج از حوزه شغل چندان مشخص و آشكار نیست. لذا باید رفتار شهروندی سازمانی را به طور انعطاف پذیر تعریف كرد.

  یكی از تعاریف اولیه كه مورد قبول بسیاری از محققان قرار گرفته است، توسط ارگان (1988) مطرح شده است: 

  " رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری  كاركنان است كه جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثر بخشی كلی سازمان را افزایش می دهد. ")ارگان؛ 1988)

  متغیر دیگری كه در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد یادگیری سازمانی می باشد. یكی از كاملترین تعاریفی كه در مورد یادگیری ارائه شده است یادگیری را فرایند یافتن خطا و اصلاح آن می داند. در فصل دوم به صورت مفصل به تشریح این دو متغیر و ارتباط میان آنها خواهیم پرداخت. اما فصل اول این تحقیق شامل مطالب ذیل خواهد بود: بیان مسئله تحقیق؛ اهمیت و ضرورت تحقیق؛ اهداف و فرضیات تحقیق؛ روش های تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نهایتا زمان بندی تحقیق مشخص خواهد شد.

  کلمات کلیدی:

  كاركنان

  عمکرد سازمان

  یادگیری سازمانی

  رفتار شهروندی سازمانی

  2-1- بیان مسئله پژوهش

  در مقدمه ذكر شد كه رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری  كاركنان است كه جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثر بخشی كلی سازمان را افزایش می دهد. نكته دیگر اینكه احتمالا پیش بینی و ارزش گذاری این رفتارها به كمك معیار هایی كه به نگرش ها و حالات كاركنان توجه می كنند، بهتر از معیار های متداول ارزیابی عملكرد است ، چراكه جنبه ارادی و اختیاری این رفتارها بسیار برجسته تر رفتارهای عادی یك شغل است. همچنین اثرات مفید رفتار شهروندی سازمانی بر زمینه های اجتماعی، روانشناسی، سازمانی، و سیاسی یك سازمان با ارزش تر از اثرات آن بر شاخص های كمی و عملكردی است)فار؛ 2004)

  درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز یك توافق واحد بین محققان وجود ندارد. برای مثال ابعادی نظیر رفتارهای كمك كننده، رادمردی و گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، فضیلت مدنی، نوع دوستی و ... در تحقیقات مختلف به عنوان ابعاد شكل دهنده رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین بعضی محققان بین رفتارهای شهروندی در رابطه با دیگر افراد و نیز در رابطه با كل سازمان تفاوت قائل شده اند.)پاداسكف؛ 2000).

  ابعادی كه بیشترین توجه را میان محققین به خود جلب كرده اند عبارتند از:

  نوع دوستی(فداكاری) ، وجدان(وظیفه شناسی) ، ادب وملاحظه(توجه و احترام) ، راد مردی و گذشت(پایداری و تحمل پذیری) ، فضیلت مدنی(مشاركت مدنی) 

  این پنج بعد توسط ارگان در سال 1988 مطرح شدند و پاداسكف و همكارانش در سال 1990 با كمك روش تحلیل عاملی برای هركدام از این پنج بعد، مقیاس سنجش استانداردی ایجاد كردند كه این مقیاس ها در سالهای بعد برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده بسیاری از محققان قرار گرفته است. (ارگان؛ 1988 و پاداسكوف؛ 1990).

  فهرست مطالب

  فصل دوم: مبانی نظری

  مقدمه 13

  2-1-1) بخش اول: یادگیری سازمانی  15

  2-1-2) توپولوژی رویكردهای مطالعه در حوزه یادگیری سازمانی 17

  2-1-3) یادگیری فردی 18

  2-1-4) یادگیری سازمانی 24

  2-1-5) مهارت های یادگیری 27

                              2-1-5-1) تفكر سیستمی 28

                                 2-1-5-2) مدلهای ذهنی 29

                              2-1-5-3)  شایستگی شخصی 29

                                 2-1-5-4)یادگیری خود هدایتی 30

                                 2-1-5-5)گفتمان 30

  2-1-6) سازمان یادگیرنده 31

  2-1-7) قابلیت یادگیری 32

  2-1-8) معماری سازمان یادگیرنده 35

  2-1-9) ابزارها؛ تئوری ها و مدل های سازمان یادگیرنده 36

  2-1-10)موانع یادگیری 39

                  2-1-10-1) اطلاعات اریب 39

                   2-1-10-2) خطا در تفسیر 39

                   2-1-10-3) ناتوانی در اقدام 40

                   2-1-10-4) ناتوانی كوری 40

                    2-1-10-5) ناتوانی حل سرانگشتی مسائل 40

                    2-1-10-6)  ناتوانی فقدان تنوع 40

                    2-1-10-7) ناتوانی همبستگی قوی 41

                  2-1-10-8)  ناتوانی معلولیت 41

                   2-1-10-9)   ناتوانی یادگیری خرافی 41

                    2-1-10-10) ناتوانی انتشار ناكارامد 41

  2-1-11)سبكهای یادگیری 42

  2-1-12) مولفه های یادگیری سازمانی 44

  2-1-13)تشریح مولفه های یادگیری سازمانی مورد استفاده درتحقیق براساس مدل دیانی 50

  2-1-14) جمع بندی یادگیری سازمانی 53

  رفتار شهروندی سازمانی 54

   2-2-1) مقدمه (تعاریف و تاریخچه ) 55

  2-2-2) انواع رفتار شهروندی 57

  2-2-3) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی  59

                     2-2-3-1) فداكاری 59

                     2-2-3-2) توجه و  احترام 60

                     2-2-3-3) وظیفه‌شناسی 60

                     2-2-3-4)پایداری یا تحمل پذیری 60

                     2-2-3-5) مشاركت مدنی  62

  2-2-4) عوامل تاثیرگذار بر رفتارشهروندی سازمانی 62

  2-2-5) چگونه رفتار شهروندی بر عمکرد سازمان تاثیر می گذارد؟ 63

  2-2-6) سرمایه اجتماعی به عنوان مزیت رقابتی 64

                2-2-6-1) ابعاد سرمایه اجتماعی 64

                                  2-2-6-1-1) بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 64

                                  2-2-6-1-2)بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی 64

                                  2-2-6-1-3)بعد شناختی سرمایه اجتماعی 65

                 2-2-6-2) الگوی ارتباط رفتارشهروندی و توسعه سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در عملکرد سازمانی 65

  2-2-7) عواملی كه شهروندی كاركنان را ارتقاء و پرورش می‌‌دهند: 69

                       2-2-7-1) رضایت شغلی 69

                       2-2-7-2)رهبری تحول آفرین 69

                       2-2-7-3) درگیری شغلی و شغل‌ها و مأموریتهای جذاب  69

                       2-2-7-4) حمایت سازمانی 70

                       2-2-7-5) عدالت سازمانی  70

                       2-2-7-6)خصوصیات و خصلت‌های شخصی كاركنان 72

  2-2-8) سیاست و اقدامات سازمانی كه رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌كنند 73

                    2-2-8-1) استخدام و جذب 73

                    2-2-8-2)آموزش و توسعه 73

                    2-2-8-3)ارزیابی عملكرد و جبران پرداخت 74

                    2-2-8-4) سیستم‌های غیر رسمی رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌كنند 74

                    2-2-8-5)پیوند و روابط بین فردگرایی, جمع‌گرایی و رفتار شهروندی سازمانی 77

  2-2-9) رفتارهای ضد شهروندی  و عوامل موثر بر آن 79

                    2-2-9-1) رفتارهای ضد شهروندی 79

                    2-2-9-2)عوامل تاثیر گذار بر رفتار ضد شهروندی در محیط های فروش 80

                                     2-2-9-2-1)عدالت سازمانی 80

                                    2-2-9-2-2)رقابت های درون موسسه 81

                                    2-2-9-2-3)استرس شغلی 82

                                    2-2-9-2-4)تناسب سازمانی 82

                                    2-2-9-2-5)حیطه كنترل 83

                                    2-2-9-2-6)درون گرائی 83

                                    2-2-9-2-7) خودكنترلی 84

  2-2-10) جنبه‌های منفی رفتار شهروندی (كنترل و مهار برخی از دامهای بالقوه رفتار شهروندی سازمانی) 85

                    2-2-10-1) شهروندی و مدیریت تسخیر احساسات 85

                    2-2-10-2)هزینه‌های بالقوه رفتار شهروندی 85

                    2-2-10-3)شهروندی افزاینده (روز افزون) 86

  2-2-11) روابط بین شهروندی عادی و رفتار شهروندی 86

  2-2-12) آیا شهروندان خوب عادی, شهروندان خوب سازمانی را بناء می‌كنند؟  87

  2-3) بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی   89

  2-4) پیشینه تحقیق 92

  منابع و مآخذ 

  قیمت فایل فقط 57,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : مبانی نظری ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی , یادگیری سازمانی , رفتار شهروندی سازمانی , یادگیری سازمانی در سازمانهای دولتی , رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی , رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی , مبانی نظری رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی


برچسب‌ها: مبانی,نظری,ارزیابی,رابطه,یادگیری,سازمانی,با,رفتار,شهروندی,سازمانی,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۴۷ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران

مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران
  مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران دسته: حقوق
  بازدید: 61 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 77 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 52

  هدف از این پایان نامه بررسی مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد

  قیمت فایل فقط 24,000 تومان

  خرید

  دانلود پایان نامه رشته حقوق

  چکیده:

  در تعریف علم فقه گفته شده « هو علم استنباط  الاحكام الشرعیه اوعلم عملیه الاستنباط» یعنی فقه، علم استنباط احكام شرعی است یا به تعبیر دیگر علم عملی استنباط احكام است طبق تعریف فقه زمانی ارزش علمی خواهد داشت كه اثبات و استخراج احكام شرعی از روی ادله باشد آن هم نه هر ادله، بلكه ادله‌هایی كه در فقه شیعه معتبر می‌باشند. ادله‌هایی كه برای اثبات و استخراج احكام شرعی در فقه شیعه معتبر می‌‌باشند عبارتند از 1- كتاب 2- سنت 3- اجماع 4- ادله‌های عقلیه .

  اولین و مهمترین دلیل اثبات احكام و در«ماغن فیه» كتاب ( قرآن) می‌باشد. چرا كه قرآن از لحاظ سند قطعی است اگر چه از لحاظ دلالت ممكن است گاهی قطعی باشد و گاهی ظنی. البته در این مورد نباید شك كرد چرا كه خود قرآن دراین مورد می‌فرماید: « هوالذی انزل علیك الكتاب منه آیات محكمات هن ام‌الكتاب و اخرمتشابهات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و مایعلم تاویله الا الله والراسخون فی‌العلم یقولون ءامنا به كل من عند ربنا و مایذكر إلا اولوالالباب» .ترجمه: « خدایی كه بر تو كتاب را نازل كرد كه بعضی از آن، آیات محكم كه ام‌‌كتاب هستند و بعضی از آن نیز متشابهات هستند تا آنكه كسانی كه در دلشان میل به باطل دارند متشابه را پیروی كرده تا امتحان شوند بتأویل كردن آن در دین راه شبه و فتنه گری را پدید آرند در صورتی كه تأویل آن را فقط خدا واهل دانش می‌دانند می‌گویند كه ما آنچه نزدخداست ایمان داریم و تنها خردمندان عالمند. 

  در تعریف محكم گفته‌اند كه هر چیزی كه دلالت آن قطعی باشد و درمعنای خود نص ‌باشد و احتمال خلاف داده نشود. و در تعریف متشابه مقابل آن را گفته‌اند یعنی هر چیزی كه دلالت آن قطعی نباشد و در معنای خود احتمال خلاف داده شود .در تعریف تأویل نیز گفته‌اند كه هر چیزی كه غیر از معنای ظاهری آن اراده شود. مثل كلام خدا كه می‌فرماید « ثم استوی علی العرش » كه مراد از استواء در آیه، قرار گرفتن خدا بر روی عرش نیست.اینكه سند قرآن قطعی است نباید  شكی در آن كرد زیرا خداوند می‌فرماید: «إنا نحن نزلنا الذكرو إناله لحافظون»  ما آن را نازل كردیم و حافظ آن نیز خواهیم بود.اما مراد از آیه این است كه سند قرآن قطعی است و دور از تحریف می‌باشد.

  مشتقات واژة «غرور» درقرآن بكاررفته است، اما در«ما نحن فیه» نمی‌تواند بعنوان دلیل و سند آن باشد. مثل آیة 49، سورة انفال كه خدا می‌فرماید«اذیقول المنافقون والذین فی‌قلوبهم مرض‌غرهولاء دینهم....»  و در آیة 6 سورة انفطار خداوند می‌فرماید» یا ایها‌ الانسان ماغرك بربك الكریم» ای انسان چه چیز تو را نسبت به خداوند بزرگ و كریم مغرور كرده است.

  همچنین آیات دیگری كه هیچ فقیهی برای اثبات مسئولیت غار به آن آیات استناد نكرده‌اند چرا كه در آن آیات صحبتی از مسئولیت غار نشده است اگر چه برخی ازمشتقات آن بكار رفته است. مثل آیة 120 سورة نساء و آیة 22 سورة اعراف و آیه 24 سورة آل‌عمران و آیة 185 سورة آل عمران و همین سورة آیة 196 و غیره.پس برای اثبات مسئولیت غار نمی‌توان به كتاب استناد كرد زیرا كه در كتاب صحبتی از مسئولیت غار نشده است. 

  کلمات کلیدی:

  مسئولیت غار

  مسئولیت غار در فقه شیعه

  مسئولیت غار در حقوق ایران

  فهرست مطالب

  مدارك مسئولیت غار در فقه و حقوق: 2

  مبحث اول: مستندات و مدارك مسئولیت غاردر فقه: 2

  اثبات مسئولیت غار از روی ادله‌های مختلف 3

  كتاب: 3

  2- سنت: 5

  - روایات مخصوص باب بیع: 8

  - روایات باب نكاح: 13

  1- روایت اسماعیل‌بن جابر از امام جعفر صادق(ع): 13

  3- روایت رفاعه بن موسی از امام جعفر صادق (ع): 15

  3- روایت صحیح حلبی از امام جعفر صادق (ع): 17

  4- روایت محمدبن مسلم از امام جعفر صادق (ع): 18

  5- صحیح حلبی از امام جعفر صادق (ع): 19

  6- روایت ولیدبن صبیح از امام جعفر صادق (ع): 19

  7- روایت اسماعیل بن جابر از امام صادق (ع) است 20

  8-روایت ابی عبیده از امام محمدباقر (ع): 21

  9- روایت دعائم الاسلام: 21

  10-روایت حلبی از امام جعفر صادق (ع): 22

  نتیجه: 23

  -روایات باب شاهد زور: 23

  اجماع: 27

  عقل: 29

  بنای عقلاء: 29

  6-قاعده «لاضرر»: 31

  7-قاعده «تسبیب»: 34

  مبحث دوم: مدارك و مستندات عزور در حقوق ایران: 39

  فرق نظریه تقصیر و خطر: 44

  3- نظریه‌های مختلط و واسطه: 45

  الف: نظریه كار نامتعارف: 45

  ب: نظریه «خطر» در برابر انتفاع: 46

  - منابع غرور در قانون مدنی ایران: 49

  قیمت فایل فقط 24,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران , مسئولیت غار , مسئولیت غار در فقه امامیه , مسئولیت غار در حقوق ایران , منابع غرور در قانون مدنی ایران , مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران , دانلود پایان نامه مسئولیت غار , مستندات مسئولیت غار در حقوق ایران , مستندات مسئولیت غار در فقه


برچسب‌ها: مدارک,و,مستندات,مسئولیت,غار,در,فقه,امامیه,و,حقوق,ایران,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۴۰ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بررسی اقلیم شهر کاشان و تاثیر آن بر گردشگری

بررسی اقلیم شهر کاشان و تاثیر آن بر گردشگری

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • بررسی اقلیم شهر کاشان و تاثیر آن بر گردشگری
  بررسی اقلیم شهر کاشان و تاثیر آن بر گردشگری دسته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  بازدید: 7 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 1022 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 24

  هدف از این مقاله بررسی اقلیم شهر کاشان و تاثیر آن بر گردشگری می باشد

  قیمت فایل فقط 12,000 تومان

  خرید

  دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

  بررسی اقلیم شهر کاشان و تاثیر آن بر گردشگری

  چکیده:

  امروزه بهره مندی و کسب درآمدهای پایدار یکی از راههای رشد و تولید محسوب می گردد، که می تواند مسئولین محلی را در اجرای هرچه بهتر برنامه ها و انجام برنامه ریزی ها دقیق شهری هدایت و راهنمایی نماید.صنعت توریسم جز بخش چهارم فعالیت های انسان بعد از کشاورزی، صنعت و خدمات است و می تواند راهی برای کسب درآمد محسوب شود. لذا در این مقاله برآن شدیم تا به بررسی نقش اقلیم و تاثیر  آن بر گردشگری شهری بپردازیم. زیرا نوع اقلیم شهر می‌تواندتاثیر فراوانی بر میزان گردشگری داشته باشد. لذا مسئولین محترم محلی و استانی با مدنظر قراردادن اینگونه از مطالعات می توانند نقش بسیار موثر و کارآمدی را در برنامه ریزی ها برعهده گرفته و در راه جذب  توریسم در فصول مختلف و به تبع آن در كسب درآمدهای پایدار موفق تر عمل نمایند.

  واژگان کلیدی:

  گردشگری

  اقلیم

  پایداری

  مقدمه

  بزرگترین تولید و مصرف قرن بیست ‌و‌یكم حول محور تولید و مصرف اوقات‌فراغت است.گردشگری بحث مهمی از اوقات‌فراغت را پرمی‌كندو پركردن اوقات‌فراغت، منجر به یك عمل اقتصادی می‌گردد، گردشگری با همه مضامین علمی و فلسفی كه درآن نهفته است یك عمل اقتصادی است و پیش‌بینی می‌شود كه یكی از مهم‌ترین محركه‌های اقتصادی قرن حاضر باشد. (پاپلی‌یزدی، سقایی، 1385،ص1).جهانگردی بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد و با انتقال ثروت از بخش غنی وثروتمند جهان به كشورهای فقیر و تولید مشاغل گوناگون، پیشرفت وتوسعه كشورها را موجب می گردد. ( مرادی،فیاضی،1385)

  گردشگری از دیر باز با اشكال خاص خود در جوامع بشری براساس انگیزه، اصل سفر و جابه‌جایی وجود داشته و طی مراحلی سیر تكاملی خود را طی كرده است. تحول اساسی در گردشگری را می‌توان با انقلاب صنعتی شناخت كه تحول شگرفی در زندگی و به‌خصوص حمل‌ونقل به‌وجود آورد. امروزه فعالیت‌های گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیت‌های انسان پس از كشاورزی و صنعت و خدمات محسوب می گردد و كارشناسان پیش بینی می كنند در سال2020میلادی بعنوان سود آورترین صنعت جهان درآید. به طوری‌كه از آن به عنوان صادرات نامرئی كه مركز اقتصادی آن شهرها هستند نام می برند. .(مهدی‌نژاد، سقایی). ایران كشوری پهناور، تمدن ساز با بهره گیری از سوابق تاریخی و فرهنگی و ویژگیهای محیطی و طبیعی خود، توان توریستی قابل توجهی را داراست اما متاسفانه از نظر گردشگری و اخذ درآمد رتبه60 و از نقطه نظر هزینه گردشگری رتبه 40 را دارا می‌باشد.  كه براساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی گردشگری((UNWTO)) تعداد جهانگردان جهان در سال2020به بیش از56/1 میلیارد نفر خواهد رسید. سه منطقه جهان كه در سال2020 بیشترین تعداد جهانگرد را خواهند داشت به ترتیب عبارتند از:

   اروپا(717 میلیون جهانگرد)، (شرق آسیا و اقیانوسیه(397میلیون نفر)، آمریكا(282میلیون نفر)آفریقا، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا به ترتیب در مقام‌های بعدی قرار دارند(مرادی، فیاضی،1385). لذا با توجه به مطالب عنوان شده لزوم برنامه‌ریزی در زمینه گردشگری  ما را بر آن داشت تا هرچه بیشتر به بررسی نقش گردشگری در توسعه شهرها بپردازیم.

  ایران كشوری پهناور، تمدن ساز با جغرافیای چهار فصل و كلكسیونی از گیاهان و پرندگان دنیا و با بهره‌گیری از سوابق تاریخی و فرهنگی و ویژگی‌های محیطی و طبیعی خود، توان توریستی قابل توجهی را دارا است

   آثار تاریخی بازمانده از دوره‌های مختلف استقرار انسان در فلات ایران به موازات چشم‌اندازهای طبیعی متنوع ساحل، كوهستانی، بیابانی و كبیری در آمیزش و تركیب هماهنگ با بناهای تاریخی و میراث فرهنگی و مذهبی، مجموعه‌ای از انگیزه‌های گوناگون را برای دیدار از ایران فراهم می‌سازد.در این میان شهر كاشان با ویژگیهای طبیعی، و آثار تاریخی و باستانی خود همراه با كویر و زیبایی‌های آن در بین شهرهای ایران می‌تواند جاذب بسیار خوب توریسم باشد. این شهر به علت اقلیم گرم و خشك خود برای بهبود وضعیت گردشگری نیاز به یك برنامه‌ریزی دقیق دارد كه در صورت عدم توجه به این امر مهم ممكن است در آینده گردشگری در این شهر تحت تاثیر اقلیم قرارگرفته و به گردشگری فصلی  بدل شود.

  فهرست مطالب

  چکیده: 2

  مقدمه 3

  مبانی نظری تحقیق 4

  - روش تحقیق : 4

  - فرضیه تحقیق: 4

  - سوال تحقیق: 4

  - پیشینه تحقیق: 4

  گردشگری 5

  گردشگری شهری 5

  نوسانات فصلی گردشگری 5

  عواملی كه جهانگردان را در فصل تابستانی به مناطق توریستی جلب می كنند به شرح زیرند: 6

  پیشینه تاریخی منطقه مورد مطالعه 8

  ژئومورفولوژی 9

  درجه حرارت 10

  جدول شماره1: بارندگی ماهانه كاشان طی دوره30 ساله (1380-1352) 10

  جدول شماره2- درجه حرارت ماهانه كاشان طی دوره30 ساله(1380-1352) 11

  یافته ها: 12

  عكس شماره4-4: چشم انداز روستاهای اطراف  از بالای تپه سیلك (منبع: نگارنده) 13

  عكس شماره4-20: مسجد و مدرسه آقا بزرگ كاشان 15

  عكس شماره4-5: فضای بیرونی باغ فین (منبع: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری كاشان) 16

  عكس شماره4-6 ازدحام جمعیت برای ورودبه حمام فین 17

  عكس شماره4-12: پشت بام خانه بروجردی‌ها(منبع: نگارنده) 17

  عكس شماره4-15 شیشه‌كاری درب‌های خانه طباطبایی‌ه(منبع: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری كاشان) 18

  *جدول شماره3- آمار بازدیدكنندگان داخلی برخی از بناهای تاریخی كاشان در فصول مختلف طی سال‌های1386-1384 19

  جدول شماره5- آمار بازدید كنندگان بناهای تاریخی حوزه مدیریت میراث فرهنگی و گردشگری كاشان 19

  شكل شماره 1- راهنمای توریستی كاشان منبع: روزنامه همشهری (كاشان)،1386 20

  نتبجه‌گیری و پیشنهادات: 21

  منابع: 23

  قیمت فایل فقط 12,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بررسی اقلیم شهر کاشان و تاثیر آن بر گردشگری , بررسی اقلیم شهر کاشان , تاثیر اقلیم شهر کاشان بر گردشگری , تاثیر اقلیم بر گردشگری , بررسی گردشگری شهری کاشان , عوامل جلب توجه جهانگردان توریستی در فصل تابستان , پیشینه تاریخی شهر کاشان , ژئومورفولوژی شهر کاشان


برچسب‌ها: بررسی,اقلیم,شهر,کاشان,و,تاثیر,آن,بر,گردشگری,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۳۴ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

تحلیل روش و روند توسعه شهری در تهران

تحلیل روش و روند توسعه شهری در تهران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • تحلیل روش و روند توسعه شهری در تهران
  تحلیل روش و روند توسعه شهری در تهران دسته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  بازدید: 21 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 173 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 190

  هدف از این پایان نامه تحلیل روش و روند توسعه شهری در تهران بصورت مطالعه موردی در شهر ری می باشد

  قیمت فایل فقط 175,000 تومان

  خرید

  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  جغرافیا

  تحلیل روش و روند توسعه شهری در تهران

  (منطقه 20 شهر تهران : شهر ری)

  چکیده :

  شهرری یکی از شهرهای تاریخی با قدمت شش هزار ساله در جنوب تهران واقع شده است که بر اساس تقسیمات کشوری به عنوان منطقه 20 شهر تهران معرفی شده است . با توجه به گرایشات موجود در سطح منطقه و دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد این منطقه را از دیگر مناطق تهران متمایز ساخته است . در هم آمیختگی بافت تاریخی ، مذهبی و بافت مسکونی ، صنعتی چهره ای متمایز از سایر مناطق برای شهر ری ایجاد کرده است . از گرایشات موجود در منطقه می توان به وجود اراضی بزرگ و باز مزروعی ، صنایع و کارگاهها ، پایین بودن قیمت زمین ، انبوه سازی مسکن و  اشاره کرد . این عوامل در چند دهه اخیر شهر ری را به یک منطقه مهاجر پذیر با رشد جمعیت بالا تبدیل نموده است و رشد و توسعه فیزیکی آنرا سبب شده است.

  در این پایان نامه سعی شده که روند توسعه شهر ری (منطقه بیست تهران) بررسی شود و منظور از توسعه،توسعه فیزیکی (در جهت افقی) نیز می باشد.این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول مطالب مربوط به کلیات تحقیق و مفاهیم نظری بیان شده است . در فصل دوم سعی شده است که ویژگیهای طبیعی شهر ری مورد بررسی قرار گیرد . در فصل سوم به بررسی ویژگیهای انسانی که شامل ویژگیهای فرهنگی،جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی می باشد ، پرداخته شده است . در فصل چهارم ویژگیهای کالبدی شهر ری که شامل تحولات و گسترش کالبدی شهر ری ،طرح های شهری ،تیپولوژی بافتهای موجود ، کاربریهای اراضی و محدودیتها و امکانات توسعه و  بررسی شده است . در فصل پنجم به اثبات فرضیه ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.

  کلمات کلیدی:

  توسعه شهری

  بافت كالبدی شهر

  توسعه فیزیکی شهری

  تیپولوژی بافتهای شهری

  بررسی روند توسعه شهر ری

  مقدمه : 

  در این تحقیق که تحت عنوان بررسی روند توسعه شهر ری (منطقه 20 شهر تهران) می باشد سعی شده پس از یک شناخت اجمالی به بررسی روند توسعه و مسائل و مشکلات و توسعه و همچنین راه حل ها پرداخته شود. 

  هدف از این تحقیق : 

  1 – شناخت ویژگیهای جغرافیای طبیعی اثر گذار بر توسعه شهر ری؛

  2 -  بررسی ساختار کالبدی ـ فضایی و جمعیتی شهر ری؛ 

  3 – مطالعه و بررسی روند تاریخی شهر نشینی و توسعه شهر ری؛

  4 – شناخت الگوی توسعه فیزیکی شهر و عوامل موثر بر توسعه شهر؛

  می باشد . فرضیات این تحقیق بدین قرار می باشد : 

  1 – مسئله جمعیت و مهاجرت نقش زیادی در روند توسعه شهرنشینی شهرری را داشته است.

  2 – توجه به عامل نقش زیارتی شهر ری می تواند جهت هدایت روندها و گرایشات آتی توسعه منطقه موٌثر باشد.

  پیشینه این تحقیق پایان نامه های دانشگاهی و همچنین پژوهشهای موردی که در همین راستا و برای مکانها و شهرهای مختلف صورت گرفته است ، می باشد.روش تحقیق بصورت مطالعات کتابخانه ای و استفاده ار منابع معتبر تاریخی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در رابطه با شهر ری بوده اند و برای تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از روش تحقیق تحلیلی استفاده شده است .محدودیتهای تحقیق شامل کمی اطلاعات در این زمینه و به روز نبودن اطلاعات و آمار و همچنین پراکنده بودن اطلاعات از مشکلات تحقیق می باشد.

  فهرست مطالب

  چكیده 1

  مقدمه 2

  فصل :1 كلیات تحقیق 4

  1 -  1 -  طرح تحقیق 4

  1 – 1 - 2 -  بیان مسئله 5

  1- 1 -  3-  ضرورت مسئله 6

  1- 1 - 4 -  اهداف تحقیق 7

  1 - 1 - 5-  فرضیات تحقیق 7

  1 – 1 – 6 -  پیشینه تحقیق 8

  1 – 1 – 7 -  روش تحقیق 9

  1– 1 – 8 - مشكلات و محدودیتهای تحقیق 10

  1 – 2 - مفاهیم نظری و كلیات 10

  1 – 2 - 1 - تعریف شهر 11

  1 – 2 – 2 -  تعریف توسعه 12

  1 – 2 – 3 -  تعریف توسعه شهری 12

  1 – 2 – 4 - تعریف توسعه فیزیكی 13

  1 – 2 – 5-  ساخت شهر 13

  1 – 2- 6- سیمای شهر 13

  1- 2 – 7 - حریم شهر 14

  1 – 2 – 8 -  بافت كالبدی شهر 14

  1 – 2 – 9 -  محدوده شهر 15

  1 – 2 - 10 - محدوده خدماتی 15

  1 – 2 - 11- حریم استحفاظی 16

  1 -2 - 12 - مرفولوژی شهری 16

  1 – 2 – 13 – بررسی الگوهای توسعه شهری 17

  1 – 2 – 13 – 1-ساخت دایره ای شهر 18

  1 – 2 – 13 – 2 -ساخت قطاعی شهر 19

  1 – 2 – 13 – 3- ساخت آماری شهر 20

  1 – 2 – 13 – 4 - ساخت ستاره ای (شعاعی) 21

  1 – 2 – 13 – 5 -  توسعه چند هسته ای 21

  1 – 2 – 13 – 6- توسعه دردآور شهر 23

  1 – 2 – 13 – 7 - ساخت خطی یا كریدوری 25

  فصل 2: ویژگیهای طبیعی شهر ری 25

  مقدمه 25

  2 – 1 - موقعیت جغرافیایی 26

  2 - 2 - زمین شناسی 26

  3 - 2 – توپوگرافی 27

  2 – 3 – 1 – وضعیت گسله‌ها و رابطه آن با زلزله خیزی 27

  2 - 4 - اقلیم شهر 28

  2 -4 - 1 - دما 28

  2-4-2- میزان بارش 28

  2- 4 – 3 - رطوبت نسبی 29

  2 – 4 – 4 – روزهای یخبندان 32

  2 – 4 – 5 – روزهای بارانی 33

  2-4-6- جریان باد 35

  2-5- منابع آب. 32

  2-6- مرفولوژی شهر  33

  2-7- عوامل طبیعی موٌثر در توسعه شهر ری. 35

  خلاصه فصل دوم . 35

  فصل 3 : ویژگیهای انسانی

  - مقدمه 38

  3-1- ویژگیهای فرهنگی. 38

  3-1-1- وجه تسمیر شهر ری. 39

  3-1-2- سابقه تاریخی شهر ری 40

  3-1-3- بنیانهای اقتصادی شهر ری در تاریخ  48

  3-1-4- توسعه فیزیكی شهر ری در دوره‌های تاریخی. 52

  3-1-5- اماكن مذهبی و متبركه شهر ری 54

  3-1-6- آثار تاریخی شهر ری. 61

  3-1-7- عوامل فرهنگی موٌثر در توسعه شهر ری. 65

  3-2- ویژگیهای جمعیتی  .67

  3-2-1- تعدادو سیر تحولی جمعیت از سال 1345-1375. 67

  3-2-2- توزیع جمعیت 69

  3-2-3- تراكم جمعیت 70

  3-2-4- ساخت سنی و جنسی جمعیت 72

  3-2-5- حركات جمعیت. 75

  3-2-6- رشد جمعیت و آینده نگری  82

  3-3- ویژگیهای اجتماعی 84

  3-3-1- میزان اشتغال و بیكاری جمعیت. 84

  3-3-2- میزان اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی. 88

  3-3-3- وضعیت سواد جمعیت 90

  3-3-4- عوامل اجتماعی مؤثر در توسعه شهر ری . 94

  3-4- ویژگیهای اقتصادی 95

  3-4-1- بخش كشاورزی. 95

  3-4-2- بخش صنعت 97

  3-4-3- بخش خدمات . 98

  3-4-4- عوامل اقتصادی موثر در توسعه شهر ری. 98

  خلاصه فصل سوم 101

  فصل 4 - ویژگیهای كالبدی شهر ری

  4-1- تحولات معصر و گسترش كالبدی تهران و شهر ری. 107

  4-2- طرحهای شهری و میزان تحقق آنها در شهر ری. 108

  4-2-1- طرح جامع 1349 108

  4-2-2- طرح ساماندهی تهران 1371 109

  4-2-3- طرح تفصیلی 111

  4-3- بافت و عناصر كالبدی 111

  4-3-1- عناصر مهم و نحوه شكل گیری و كالبدی شهر ری 111

  4-3-2- تیپولوژی بافتهای موجود. 117 

  4-4- كلیات كاربری ارضی. 

  4-4-1- كاربری مسكونی  123

  4-4-2- كاربری آموزشی و آموزش عالی. 123

  4-4-3- كاربری بهداشتی و درمانی 123

  4-4-4- كاربری تأسیسات و تجهیزات 124

  4-4-5- كاربری تجاری 124

  4-4-6- كاربری فضای سبز. 126

  4-4-7- كاربری حمل و نقل و انبار داری  126

  4-4-8- كاربری صنعتی و كارگاهی 126

  4-4-9- كاربری های فرا منطقه ای . 127

  4-4-10- توزیع كاربریها در نواحی منطقه 20. 129

  4-4-11-كاربریهای قابل تغییر و مؤثر در توسعه شهر ری. 131

  4-5- تقسیمات شهرداری شهر ری 136

  4-5-1- ناحیه یك و ویژگیهای آن 136

  4-5-2- ناحیه دو و ویژگیهای آن. 138

  4-5-3- ناحیه سه ویژگیهای آن 140 

  4-5-4- ناحیه چهاریژگیهای آن 143

  4-5-5- ناحیه پنج. 145

  4-5-6- ناحیه شش. 148

  4-5-7- ناحیه هفت. 148

  4-5-8- مشكلات ناحیه 6و7 منطقه 20. 149 

  4-6- محدودیتها و موانع توسعه شهر ری. 153

  4-6-1- محدودیتهای توسعه در ارتباط بازمین ساختن 153 

  4-6-2- محدودیتهای توسعه در ارتباط با قابلیتهای اقتصادی  155

  3-6-3- محدودیتهای توسعه در ارتباط با بافت شهر. 156

  4-6-4- مشكلات زیست محیطی و آبهای سطحی 158

  4-6-5- مشكلات حمل و نقل شهر ری.  159

  4-7- امكانات توسعه. 160

  4-8- طرح های مورد نیاز توسعه شهر ری. 163

  خلاصه فصل چهارم . 166 

  فصل 5. نتیجه‌گیری و پیشنهادات. 

  5-1- اثبات فرضیه‌ها  

  5-2- نتیجه‌گیری . 172

  5-2- پیشنهادات . 179 

  منابع و مآخذ:  181

  قیمت فایل فقط 175,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : تحلیل روش و روند توسعه شهری در تهران , دانلود پایان نامه توسعه شهری , بررسی روند توسعه شهر ری , ویژگیهای كالبدی شهر ری , عوامل طبیعی موثر در توسعه شهر ری , دانلود پایان نامه توسعه شهری در شهرری , شناخت الگوی توسعه فیزیکی شهر ری


برچسب‌ها: تحلیل,روش,و,روند,توسعه,شهری,در,تهران,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۲۸ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت کتاب آیین زندگی(فصل سوم)

پاورپوینت کتاب آیین زندگی(فصل سوم)

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 


برچسب‌ها: پاورپوینت,کتاب,آیین,زندگی(فصل,سوم),
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۲۰ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی
  بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی دسته: حقوق
  بازدید: 9 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 80 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 99

  در این پایان نامه طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است

  قیمت فایل فقط 37,000 تومان

  خرید

  دانلود پایان نامه رشته حقوق

  بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

  مقدمه:

    در این پایان نامه طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

   پس از تبیین دین و روشن شدن معنای آن و همچنین بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین، جا دارد این معامله از نظر فقهی نیز مورد بررسی قرار گیرد. اساساً با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین درگیر بودن اشخاص با دین، این معامله مورد توجه فقهای عظام هم شیعه و اهل سنت قرار گرفته و به تفصیل نظرات خود را در خصوص این معامله و صحت آن بیان نمودند که در این فصل به تبیین دیدگاه های آنها پرداخته می شود.

   علما و فقهای عامه در خصوص  فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث قایل به تفکیک شده اند و فروش دین به مدیون را جایز وبه شخص ثالث را عمدتا غیر مجاز می شمارند که به تفصیل نظرات آنها در این مبحث طی دو گفتار جداگانه بررسی میگردد.

  گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 

  فقهای اهل سنت، فروش دین را به بدهکار جایز می شمارند . مستند صحت فروش دین به شخص بدهکار (مدیون) روایات ذیل است :

  روایت اول : 

  سئل جابر بن عبدالله عمن له دینٌ، فاتباع به غلاماً (ای اشتراه) قال : «لابأس به»

  از جابر بن عبدالله سؤال شد که آیا طلبکار می تواند دین خود را به بدهکار بفروشد و در برابر غلامی که از او به عنوان ثمن دریافت می کند؟ وی گفت : «اشکالی ندارد».

  روایت دوم : 

  عمر بن عبد العزیز از رسول اکرم (ص) روایتی نقل نمود که حضرت فرمودند : «من ابتاع دیناً علی رجل فصاحب الدّین اولی، اذا ادی مثل الذی ادی صاحبه.»

  «هر کس بخواهد دینی را بر عهده کسی دارد بفروشد، بدهکار اولیت دارد (برای خرید آن) در صورتی که مانند آنچه را که طلبکار به او داده، به او بپردازد.»

  مقدمه: 2

  بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 3

  فصل اول : بررسی فقهی فروش دین 3

  مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 3

  گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 4

  بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 5

  بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 6

  بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 6

  بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 8

  مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 9

  گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 9

  گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 18

  بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 19

  بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 21

  بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 23

  مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 27

  بند اول : تعریف لغوی ربا 27

  بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 28

  1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 29

  2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 29

  3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 30

  4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 30

  5- تعریف ربا در مذهب امامیه 31

  بند سوم انواع ربا : 32

  1- ربای قرضی : 32

  2- ربای معاملی 34

  گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 36

  بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 36

  1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 41

  بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 43

  1- ملاک اتحاد در جنس 44

  الف- اتحاد در مبدأ 44

  فصل دوّم : بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 48

  مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 52

  مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 54

  گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 55

  گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 58

  مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 60

  گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 64

  گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 67

  گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 68

  گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 70

  گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 72

  بند اول : مفهوم لغوی 72

  بند دوم : مفهوم اصطلاحی 73

  بند اول : نکات راجع به بیع سلف 74

  بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 75

  مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 81

  منابع و مأخذ 85

  قیمت فایل فقط 37,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی , دانلود پایان نامه فروش دین به دین , دانلود پایان نامه بیع کالی به کالی , دانلود پایان نامه فروش دین , بررسی فروش دین از دیدگاه فقه , بررسی بیع دین به دین از دیدگاه فقه , بررسی بیع کالی به کالی از دیدگاه فقه


برچسب‌ها: بررسی,فقهی,فروش,دین،,فروش,دین,به,دین,و,بیع,کالی,به,کالی,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۳ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بررسی شخصیت شیخ طوسی در ابعاد اجتماعی، فقهی و علمی

بررسی شخصیت شیخ طوسی در ابعاد اجتماعی، فقهی و علمی

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • بررسی شخصیت شیخ طوسی در ابعاد اجتماعی، فقهی و علمی
  بررسی شخصیت شیخ طوسی در ابعاد اجتماعی، فقهی و علمی دسته: فقه،الهیات،معارف
  بازدید: 2 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 54 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 34

  هدف از این تحقیق بررسی شخصیت شیخ طوسی در ابعاد اجتماعی، فقهی و علمی می باشد

  قیمت فایل فقط 14,000 تومان

  خرید

  دانلود تحقیق رشته علوم قرآنی

  بررسی شخصیت شیخ طوسی در ابعاد اجتماعی، فقهی و علمی

  مقدمه

  شناخت زندگی انسانهای فرهیخته و اندیشمند به ما می آموزد که بیشتر پی به افکار و آراء آن ها برده و در بیان تبیین اندیشه های آنان از روش زندگی و برخورد آنان با مسائل مختلف بهره گرفته شود . 

  شیخ طوسی از جمله بزرگانی است که در دوران حیات خویش  با اندیشه و قلم ، خدمات شایانی به جهان اسلام کرد و از آثار و تألیفاتش علماء و فقهاء بزرگ تا کنون بسیار بهره مند شده اند . بنا براین جا دارد زندگی این فقیه عالیقدر و مفسر بزرگ از زوایای مختلف مورد بررسی قرارگیرد تا افکار و اندیشه هایش بیش از پیش شناخته شود و زمینه ای فراهم گردد تا موضوع رساله با این دیدگاه ، غنای بیشتری پیدا نماید . 

  1 - 1 سیری در زندگی فردی شیخ طوسی

  1 - 1 - 1 محل تولد

   ابو جعفر محمد بن حسن طوسی ، معروف به «شیخ طوسی» در سال 385 هجری ، در ماه رمضان دیده به جهان گشود که مصادف بود با سال وفات هارون بن موسی التلعکبری و چهار سال بعد از وفات شیخ صدوق .

   او فقیه ، رجالی ، مفسر ، ادیب ، متکلّم و محقق بزرگ شیعه بود که به او لقب شیخ الطائفه داده اند . در مورد محل تولد او اختلاف است  ؛ اما وی در «الفهرست» و دیگر کتب خود ، و نجاشی در       «الرجال» ، او را «طوسی» نامیده است ؛ لذا او به عنوان شیخ طوسی شناخته شده است .

  1 - 1 - 2 مذهب شیخ

   در آن زمان منطقه خراسان و نواحی طوس مانند بسیاری از نقاط ایران بیشتر پیرو مذهب تسنّن بوده اند ؛ اما خاندانی از شیعیان دوازده امامی در خراسان و نقاط مجاور بارگاه امام هشتم حضرت امام رضا - علیه السّلام -  وجود داشته اند و مردم نیز آن ها را شیعه می دانسته اند که از جمله ، سخنور نامی ایران «فردوسی» (329 – 411 ﻫ.ق.) ، سراینده شاهنامه ، هم عصر استادان شیخ طوسی را باید نام برد . در مورد خاندان شیخ طوسی و خود او که آیا پیرو مذهب شیعه بوده اند یا نه ، باید بگوییم که نامهای پدران وی مؤید تشیع آنان است و ترجمه نویسان شیعه ، تشیع شیخ را از ابتدای عمروی مسلم دانسته اند و حتی احتمال خلاف آن را نداده اند . البته چند تن از اهل سنت به اختلاف تعبیر ، وی را به مذهب «شافعی» نسبت داده اند و ظاهراً نخستین مدعی این امر «سبکی» است که در «طبقات الشافعی»  می گوید : « ابو جعفر طوسی فقیه و مصنف شیعه به مذهب شافعی نسبت داده شده است  . به بغداد آمد و به مذهب شافعی فقیه گردید و علم اصول و کلام را نزد ابی عبد الله محمد بن محمد بن نعمان معروف به «مفید» فقیه امامیه آموخت » .

  پس از «سبکی» علامه سیوطی در طبقات المفسرین   می گوید : « محمد بن الحسن بن علی ابو جعفر شیخ الشیعه و عالمهم . به بغداد وارد شد و در مذهب شافعی متفنّن و فقیه گردید ؛ ملازمت شیخ مفید را برگزید و بر اثر آن رافضی (شیعه) شد » . و حاجی خلیفه در «کشف الظنون» نیز به این مطلب تصریح نموده و گفته است : « کان ینتمی الی مذهب الشافعی »  . البته باید گفت که میانه روی و رعایت اعتدال و انصاف شیخ در بحثهای کلامی و نقل آراء علمای همه مذاهب اسلامی در آثار خود ، مخصوصاً در تفسیر «التبیان» و کتاب «مسا ئل الخلاف» و رواج دادن فقه تفریعی و اجتهاد بین شیعه به روش معمول اهل سنت و اقتباس از عبارات علمای عامه بویژه  شافعی در کتب خود مخصوصاً در کتاب «مبسوط» و ایراد روایت از طریق اهل سنت درتالیفات خود ، به ویژه تصمیم وی به ایراد روایات فریقین در تهذیب در آغاز امر (گویا بعداً منصرف گردید) و اموراتی چند ، چنین توهمی را برای شرح حال نگاران به وجود آورد و یا شیخ طوسی را با دانشمند دیگری منسوب به طوس اشتباه گرفته اند ؛ همچنان که صاحب «کشف الظنون» وی را با شیخ طبرسی اشتباه نموده است و اصولاً از عبارات نامبردگان پیداست که معرفت کامل به حال شیخ و آثار او نداشته اند .

  و ممکن است ک خاندان شیخ در طوس اگر هم شیعه بوده اند در حال «تقیه» بسر می برده و به مذهب شافعی تظاهر می کردند تا از گزند سوء نظیر آنچه که فردوسی پس از مرگ بدان مبتلا شد و جنازه اش را به اتهام رافضی بودن به قبرستان مسلمانان راه ندادند  ، مصون بمانند و این تقیه موجب چنین توهماتی شده باشد و لذا تستری صاحب «مجالس المؤمنین» می گوید : « شیخ رافضی قوی تشیع بود » . در نتیجه تشیع شیخ برای همه ثابت می شود .

  فهرست مطالب

   گذری بر زندگی شیخ طوسی

  مقدمه

   سیری در زندگی فردی شیخ طوسی

   محل تولد

    مذهب شیخ

   محل تحصیل شیخ

   عواملی که سبب تکامل و پیمودن مدارج عالی علمی شیخ طوسی گردید

   سیری بر زندگی اجتماعی شیخ طوسی

   هجرت به بغداد

   مشایخ شیخ طوسی

   شیخ طوسی در زمان حیات سید مرتضی

   فرزندان شیخ

   شاگردان شیخ

   هجرت از بغداد به نجف

   وفات شیخ

   ابعاد شخصیّتی شیخ طوسی در مجامع علمی

   شیخ طوسی از دیدگاه خاورشناسان

   آثار و تألیفات شیخ طوسی

  نتیجه

  منابع و مآخذ فارسی

  منابع و مآخذ عربی

  مقاله ها

  پایان نامه ها 

  قیمت فایل فقط 14,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بررسی شخصیت شیخ طوسی در ابعاد اجتماعی، فقهی و علمی , گذری بر زندگی شیخ طوسی , زندگی فردی شیخ طوسی , ابعاد شخصیّتی شیخ طوسی در مجامع علمی , بررسی شخصیت شیخ طوسی , بررسی اجتماعی شخصیت شیخ طوسی , بررسی فقهی شخصیت شیخ طوسی , بررسی علمی شخصیت شیخ طوسی


برچسب‌ها: بررسی,شخصیت,شیخ,طوسی,در,ابعاد,اجتماعی،,فقهی,و,علمی,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۳۵ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت کشش قیمتی تقاضا چیست

پاورپوینت کشش قیمتی تقاضا چیست

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • پاورپوینت کشش قیمتی تقاضا چیست
  پاورپوینت کشش قیمتی تقاضا چیستدسته: اقتصاد
  بازدید: 82 بار
  فرمت فایل: pptx
  حجم فایل: 460 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 40

  پاورپوینت کشش قیمتی تقاضا چیست شامل 40 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان اقتصاد کاربرد دارد

  قیمت فایل فقط 8,800 تومان

  خرید

  پاورپوینت کشش قیمتی تقاضا چیست

  پاورپوینت کشش قیمتی تقاضا چیست شامل 40 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان اقتصاد وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

  مقدمه

  با کاهش قیمت کالا، افزایش درآمد، افزایش قیمت کالاهای جانشین، و کاهش قیمت کالاهای مکمل، مقدار تقاضا برای کالا افزایش می یابد. بحث ما درباره ی تقاضا کاملاً کیفی (و نه کمّی) بود. به عبارت دیگر ما به جهت تغییرات (و نه  مقدار تغییر) توجه داشتیم. برای اندازه گیری مقدار واکنش تقاضا به تغییر عوامل مؤثر بر تقاضا، اقتصاددانان از مفهوم کشش استفاده می کنند.

  کشش قیمتی تقاضا و عوامل مؤثر بر آن

  براساس قانون تقاضا، با کاهش قیمت یک کالا مقدار تقاضا برای آن افزایش می یابد. کشش قیمتی تقاضا مقدار تغییر تقاضا را نسبت به تغییر قیمت اندازه گیری می کند. وقتی مقدار تقاضا در مقابل تغییرات قیمت واکنش بسیار زیادی از خود نشان می دهد، می گوییم تقاضا با کشش (پرکشش) است. وقتی مقدار تقاضا در مقابل تغییرات قیمت واکنش بسیار کمی از خود نشان می دهد، می گوییم تقاضا بی کشش (کم کشش) است.

  چه عواملی با کشش بودن یا بی کشش بودنِ تقاضای یک کالا را تعیین می کنند، یا به عبارت دیگر عوامل تعیین کننده تقاضا کدام اند؟ از آن جا که تقاضا برای هر کالایی به ترجیحات مصرف کننده بستگی دارد، کشش قیمتی تقاضا نیز به عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانی بسیار زیادی بستگی دارد که در مجموع خواسته های افراد را شکل می دهند.

  و ...

  فهرست مطالب

  مقدمه
  کشش قیمتی تقاضا و عوامل مؤثر بر آن
  کالاهای ضروری و کالاهای تجملی
  قابلیت جانشینی کالاها
  حدود بازار
  افق زمانی
  محاسبه کشش قیمتی تقاضا
  پایان

  عنوان : کشش قیمتی تقاضا چیست

  فرمت : پاورپوینت

  حجم : 464 کیلوبایت

  تعداد صفحات : 40

  پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

  پاورپوینت کشش قیمتی تقاضا چیست

  قیمت فایل فقط 8,800 تومان

  خرید

  برچسب ها : پاورپوینت کشش قیمتی تقاضا چیست , پاورپوینت کشش قیمتی تقاضا چیست , دانلود پاورپوینت کشش قیمتی تقاضا چیست , پاورپوینت رایگان کشش قیمتی تقاضا چیست , دانلود پاورپوینت رایگان کشش قیمتی تقاضا چیست , پاورپوینت تعریف کشش قیمتی تقاضا , دانلود پاورپوینت تعریف کشش قیمتی تقاضا , پاورپوینت کشش تقاضا چیست , دانلود پاورپوینت کشش تقاضا چیست , پاورپوینت تعریف کشش تقاضا , دانلود پاورپوینت تعریف کشش تقاضا


برچسب‌ها: پاورپوینت,کشش,قیمتی,تقاضا,چیست,
+ نوشته شده در شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۲۲ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى

پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى
  پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشىدسته: علوم تربیتی
  بازدید: 186 بار
  فرمت فایل: pptx
  حجم فایل: 443 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 48

  پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى شامل 48 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان مدیریت و علوم تربیتی کاربرد دارد

  قیمت فایل فقط 8,800 تومان

  خرید

  پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى

  پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى شامل 48 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان مدیریت و علوم تربیتی وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

  مقدمه

  انسان موجودى اجتماعى است و براى رفع نیازهاى خود ناگزیر باید با دیگران زندگى کند و از امکانات متنوع افراد دیگر بهره‌مند شود و در رفع نیازهاى دیگران تا حد توان اقدام کند. از این رو هر انسانى در زندگى اجتماعی، حقوقى دارد که این حقوق ناشى از نیازهاى اساسى و فطرى او است و ارضاء این نیازها لازمهٔ ارتقاء و رشد معنوى و مادى و تکامل وى است. حقوق انسانى در واقع امتیازى است که به شخص (حقیقى یا حقوقی) داده مى‌شود و دیگران ملزم به رعایت آن هستند. از جملهٔ حقوق انسانی، حق برخوردارى از تعلیم و تربیت است که در ادیان الهى و مکتب‌هاى مختلف به آن توجه شده است.

  در نظام حقوقى اسلام با توجه به ارزش و منزلتى که آدمى در این مکتب دارد، حقوق افراد نسبت به‌هم، حقوق پدر و مادر نسبت به فرزندان، حقوق فرزندان نسبت به والدین، حقوق فرد نسبت به دولت و حقوق حکومت نسبت به فرد مورد توجه قرار گرفته است.

  دقت در آیات قرآن کریم، احادیث نقل شده از رسول اکرم (ص)، فرمان‌ها و نامه‌هاى على (ع) در نهج‌البلاغه، رسالهٔ حقوق امام سجاد (ع) و سخنان آئمه (ع) مؤید توجه و اهمیت دادن به انسان‌ها و حقوق آنها به‌ویژه حق تعلیم و تربیت است.

  - قراردادهاى بین‌المللى:

  همان‌گونه که هر فردى در خانواده و جامعهٔ خویش حقوقى دارد و موظف به رعایت آن است هر کشورى در بُعد جهانى و نسبت به کشورهاى دیگر نیز ملزم به رعایت حقوق، قراردادها و عهدنامه‌هاى رسمى است. اعلامیهٔ حقوق بشر - که مورد تائید دولت‌هاى مختلف قرار گرفته - یک سند رسمى و معتبر است که بیان‌کنندهٔ حقوق انسان‌ها در زمینه‌هاى گوناگون اجتماعی، از جمله آموزش و پرورش است. در قسمت‌هائى از این اعلامیه و در اساسنامه‌هاى مربوط به یونسکو (سازمان علمى - فرهنگى و هنرى ملل متحد) به حقوق انسان‌ها و بهره‌مندى آدمى از حق تعلیم و تربیت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشاره شده است. هم‌اکنون کشور ایران در یونسکو عضویت دارد و وزارت فرهنگ و آموزش عالى مسئولیت فراهم‌کردن زمینه‌هاى لازم را براى همکارى با سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش برعهده دارد.

  در اعلامیه حقوق بشر آمده است:

  - هرکس حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود، آموزش و پرورش لااقل تا حدودى که مربوط به تعلیمات ابتدائى و اساسى است باید رایگان باشد.

  - آموزش و پرورش اجبارى است، آموزش حرفه‌اى باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالى باید با شرایط مساوى و کامل در دسترس قرار گیرد تا همه بنا بر استعداد خود از آن بهره‌مند شوند.

  - آموزش و پرورش باید طورى هدایت شود که شخصیت انسانى هرکس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام به حقوق و آزادى بشر را تقویت کند ....

  - پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود اولویت دارند.

  و ...

  فهرست مطالب

  مقدمه

  قراردادهاى بین‌المللى

  اعلامیه حقوق بشر

  قانون اساسى

  تصویبنامه

  قوانین عادى

  اساسنامه

  بخشنامه

  پایان

  عنوان : منابع قوانین و مقررات آموزشى

  فرمت : پاورپوینت

  حجم : 444 کیلوبایت

  تعداد صفحات : 48

  پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

  پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى

  قیمت فایل فقط 8,800 تومان

  خرید

  برچسب ها : پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى , پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى , دانلود پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى , پاورپوینت رایگان منابع قوانین و مقررات آموزشى , دانلود پاورپوینت رایگان منابع قوانین و مقررات آموزشى , دانلود منابع قوانین و مقررات آموزشى , منابع قوانین و مقررات آموزشى , تحقیق منابع قوانین و مقررات آموزشى , دانلود تحقیق منابع قوانین و مقررات آموزشى , پروژه منابع قوا


برچسب‌ها: پاورپوینت,منابع,قوانین,و,مقررات,آموزشى,
+ نوشته شده در شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۱۹ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 


برچسب‌ها: پاورپوینت,تاریخچه,پیدایش,مدیریت,ریسک,و,برنامه,های,ایمنی,
+ نوشته شده در شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۱۶ توسط سامان سم دسته : نظر(0)