X
تبلیغات
نمونه کار

نمونه کار

نتایج نظرسنجی ارزیابی پیاده سازی موفق ERP در سازمان های دولتی

نتایج نظرسنجی ارزیابی پیاده سازی موفق ERP در سازمان های دولتی

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • نتایج نظرسنجی ارزیابی پیاده سازی موفق ERP در سازمان های دولتی

  نتایج نظرسنجی ارزیابی پیاده سازی موفق ERP در سازمان های دولتی
  دسته: رشته فناوری اطلاعات (IT)
  بازدید: ۱ بار

  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: ۷۷۴ کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: ۱۳۹

  هدف از این نتایج نظرسنجی ارزیابی میزان آمادگی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های خدماتی دولتی با مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین می باشد

  قیمت فایل فقط ۳۷,۰۰۰ تومان

  خرید


  دانلود نتایج نظرسنجی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

  نتایج نظرسنجی ارزیابی پیاده سازی موفق ERP در سازمان های دولتی

  چکیده

   محیط فوق رقابتی امروزه، نه تنها بر ساختار رقابتی اجزاء آن، که بر ساختار مدیریتی سازمان ها نیز فشار فزاینده ای را وارد می سازد؛ چالش هایی که شرکت ها را وادار می سازد به کاهش هزینه در طول زنجیره تامین بپردازند؛ زمان کلی تولید و میزان موجودی ها را کاهش دهند؛ انتخاب محصولات و تنوع آن را گسترش دهند؛ زمان تحویل مطمئن تری را فراهم نمایند؛ کیفیت و کارآیی را بهبود داده و تقاضا، عرضه و تولید را هماهنگ سازند. این خود، شرکت ها را به مدل های همکاری و رقابت های مبتنی بر آن ترغیب می کند. 

  در این راستا شرکت ها بایستی بطور فزاینده ای اطلاعات داخلی خود را با تامین کنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان تسهیم نموده و در عین حال از ریسک های مرتبط با چنین اشتراکی پرهیز نمایند. بمنظور تحقق این اهداف، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی بصورت روزافزون مورد کاربرد شرکت ها و سازمان های مختلف در سراسر جهان، واقع می شود. علیرغم چنین اقبالی، میزان شکست پروزه های پیاده سازی ERP ها در سازمان ها  بالاست و گزارشات متعددی بر این موضوع صحه گذاشته اند. از این رو فرآیند ارزیابی آمادگی سازمان، پیش از پیاده سازی ERP از جایگاه مهمی در سازمان ها برخوردار است. 

  مدل های متنوعی در خصوص ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP وجود دارد که  هر یک، از رویکرد ویژه ای برخوردارند. این رویکردها هر یک، به ارزیابی ابعاد مختلفی از جمله منابع انسانی، ساختار سازمان، سیستم و زیرساختارهای مرتبط با فناوری اطلاعات سازمان می پردازد. این تحقیق تلاش دارد تا با ارائه یک چارچوب ارزیابی جدید، ضمن ارزیابی آمادگی سازمان، نواحی مسئله زای سازمان را تشخیص داده و سازمان را به اخذ راهبردهای اقتضائی آماده سازی رهنمون سازد. علاوه بر آسیب شناسی و جنبه های مدیریت مخاطرات در مدل ارائه شده؛ برقرای پیوند میان وضعیت ارزیابی شده سازمان و مجموعه استراتژی های اقتضائی قابل اخذ جهت آماده سازی سازمان، از دیگر خلأهایی است که این تحقیق سعی در پوشش آن دارد.

  کلمات کلیدی:

  ارزیابی پیاده سازی ERP

  سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

  عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP

  پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

   مقدمه

  جدول ۱-۴ مجموعه عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP که با اکتساب از پیشینه تحقیقات جمع آوری شده است؛ را نمایش می دهد. در این تحقیق مطابق با چارچوب ارائه شده در فصل دوم؛ ابتدا سعی شد تا از مطابق با بافت و ویژگی های سازمان های خدماتی دولتی وضعیت مطلوب هر یک از عوامل حیاتی موفقیت مورد بررسی قرار گیرد. سطح وضعیت مطلوب هر عامل، مبین میزان مطرح بودن آن عامل بعنوان یک عامل مهم و اثرگذار در موفقیت پیاده سازی ERP  است و از آن تعبیر به وزن و اهمیت کلی عامل می نماییم.

  عوامل حیاتی موفقیت

   پیاده سازی ERP

  1. داخل فایل خریداری شده
  1. مدیریت فرهنگ (برای تغییر)
  1. تدوین طرح کسب و کار

  ۲٫ داخل فایل خریداری شده

  1. تدوین راهبرد پیاده سازی
  1. سیستم های قدیمی موجود
  1. داخل فایل خریداری شده
  1. مدیریت کیفیت اطلاعات
  1. ترکیب و تیم پیاده سازی پروژه

  ۵٫ داخل فایل خریداری شده

  1. قهرمانان پروژه
  1. آموزش و کارآموزی
  1. انتخاب سیستم متناسب و سفارشی سازی سیستم
  1. توسعه، تست و اشکال یابی نرم افزار
  1. بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار
  1. انتخاب عرضه کننده مناسب ERP

  داخل فایل خریداری شده

  1. انتخاب مشاور مناسب
  1. مشارکت کارکنا
  داخل فایل خریداری شده

  جدول ۱-۴ )  لیست عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده

  همان طور که در فصل دوم اشاره شد؛ ارزیابی اهمیت/وزن هر یک از عوامل حیاتی موفقیت؛ با فازی سازی طیف لیکرت و در قالب متغیرهای زبانی، ارزیابی و سپس با اعداد فازی جدول ۲-۴ معادلسازی می شوند. این اعداد برگرفته از نگاشت متقارن فازی مثلثی از طیف لیکرت است. 

  Fuzzy Value

  Lingual Variable

  (1, 1.666, 2.333)

  Very Low(VL)

  (1.666, 2.333, 3)

  Low (L)

  (2.333, 3, 3.666)

  Medium (M)

  (3, 3.666, 4.333)

  High (H)

  (3.666, 4.333, 5)

  Very High (VH)

  جدول ۲-۴ )  متغیرهای زبانی و معادل فازی آن ها

  این مرحله از تحقیق، مبتنی بر ارزیابی اهمیت هر یک از CSFها در پروژه پیاده سازی یک سیستم ERP در سازمان های خدماتی دولتی است. از آن جا که تعداد افراد خبره مورد مصاحبه قرار گرفته، در این مرحله از تحقیق متشکل از ۱۷ خبره سازمانی و ۵ خبره صنعت ERP بود؛ سعی شد تا در قالب تعیین همبستگی نظرات این دو دسته از افراد خبره، میزان هماهنگی نظرات اعلام شده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز نسبت به بهسازی نمونه گیری انجام شده، اقدام شود. 

  همان گونه که نتایج این تحلیل در جدول ۳-۴ نمایش داده شده است؛ این تحلیل نشان داد میان نظرات افراد خبره سازمان و افراد خبره صنعت ERP  بالغ  بر ۹۲ %  همبستگی (همبستگی نوع پیرسون) وجود دارد و در سطح ۰۱/۰ ، این همبستگی معنادار است.  

  Correlations

  organizational_experts_ideas

  Business_experts_ideas

  Pearson Correlation

  1

  .922**

  Sig. (2-tailed)

  .000

  N

  22

  22

  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

  جدول ۳-۴ )  مقایسه همبستگی پیرسون نظرات افراد خبره سازمان و صنعت ERP

  جدول ۴-۴ نتایج ارزیابی افراد خبره از وضعیت مطلوب هر یک از CSF ها را نمایش می دهد. توجه شود در ادامه، مطابق با جدول ۲-۴ ، مقادیر فازی با متغیرهای زبانی جدول ۴-۴ جایگزین و قطعی سازی شده اند. قطعی سازی اعداد فازی، مطابق با روش اعلام شده در فصل سوم بر اساس میانگین گیری سه مؤلفه اعداد مثلثی فازی (روش رایج در تصمیم گیری های مبتنی بر چند تصمیم-گیرنده[۱] ) محاسبه و نتایج آن مشخص گردید. نمودار ۱-۴ وضعیت مطلوب هر یک از عوامل حیاتی موفقیت را نمایش می دهد.

  CSF_no

  Expert 1

  Expert 2

  Expert 3

  Expert 4

  Expert 5

  Expert 6

  Expert 7

  Expert 8

  Expert 9

  Expert 10

  Expert 11

  Expert 12

  Expert 13

  Expert 14

  Expert 15

  Expert 16

  Expert 17

  Expert 18

  Expert 19

  Expert 20

  Expert 21

  Expert 22

  CSF 1

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  H

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  H

  VH

  H

  H

  H

  CSF 2

  M

  H

  M

  M

  M

  H

  M

  H

  M

  M

  H

  M

  M

  H

  H

  M

  M

  M

  H

  H

  M

  M

  CSF 3

  L

  M

  L

  L

  L

  M

  H

  L

  H

  M

  H

  L

  L

  M

  M

  M

  L

  L

  M

  M

  M

  H

  CSF 4

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  VH

  H

  VH

  VH

  H

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  H

  VH

  H

  H

  VH

  H

  CSF 5

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  H

  VH

  H

  H

  H

  VH

  VH

  H

  H

  H

  VH

  VH

  VH

  H

  H

  H

  CSF 6

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  H

  M

  H

  H

  M

  H

  H

  VH

  VH

  VH

  H

  H

  VH

  H

  VH

  H

  CSF 7

  M

  H

  M

  M

  H

  H

  H

  M

  M

  H

  M

  H

  H

  H

  M

  M

  H

  VH

  M

  M

  M

  M

  CSF 8

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  H

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  H

  H

  H

  VH

  H

  VH

  VH

  VH

  CSF 9

  H

  M

  H

  M

  H

  H

  H

  VH

  H

  VH

  VH

  H

  H

  VH

  H

  M

  M

  H

  H

  H

  H

  H

  CSF 10

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  M

  H

  M

  H

  M

  H

  H

  H

  M

  H

  H

  H

  M

  H

  M

  H

  CSF 11

  H

  VH

  H

  VH

  VH

  VH

  M

  H

  M

  H

  M

  VH

  H

  H

  H

  VH

  VH

  H

  H

  H

  H

  H

  CSF 12

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  VH

  H

  H

  H

  H

  VH

  VH

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  CSF 13

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  VH

  VH

  H

  H

  H

  H

  M

  H

  H

  M

  H

  H

  H

  VH

  H

  CSF 14

  M

  M

  L

  M

  M

  M

  M

  L

  M

  M

  M

  M

  L

  L

  L

  L

  L

  L

  L

  L

  L

  L

  CSF 15

  L

  VL

  VL

  VL

  VL

  VL

  M

  M

  M

  H

  M

  M

  M

  M

  L

  VL

  L

  M

  M

  VL

  VL

  M

  CSF 16

  VH

  H

  VH

  H

  VH

  H

  M

  H

  H

  VH

  M

  H

  M

  M

  M

  M

  M

  VH

  H

  M

  M

  M

  CSF 17

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  H

  VH

  VH

  H

  H

  VH

  VH

  H

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  CSF 18

  M

  H

  H

  H

  H

  H

  H

  M

  M

  H

  M

  H

  H

  H

  H

  H

  M

  M

  H

  H

  VH

  H

  CSF 19

  VH

  VH

  VH

  H

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  H

  VH

  VH

  H

  H

  VH

  VH

  H

  H

  VH

  VH

  VH

  H

  CSF 20

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  VH

  H

  H

  VH

  H

  VH

  VH

  VH

  VH

  CSF 21

  VH

  VH

  H

  H

  VH

  VH

  VH

  H

  H

  VH

  H

  H

  H

  H

  H

  VH

  VH

  H

  H

  VH

  VH

  H

  CSF 22

  M

  H

  H

  H

  H

  H

  VH

  H

  H

  H

  M

  H

  H

  H

  M

  H

  M

  VH

  H

  VH

  VH

  H

  جدول ۴-۴ )  تعیین وضعیت مطلوب  هر یک از عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده سازی  ERPدر سازمان های خدماتیِ دولتی مقادیر vIi


  [1] –  منظور تصمیم گیری های Multi Decision-making است؛ صرفنظر از این که این نوع تصمیم گیری ها مبتنی بر چندین شاخص باشند یا این که با تکیه بر یک معیار منفرد انجام یافته باشند. 

  فهرست مطالب:   

  کلیات

  ۱-۱) مقدمه۲

  ۲-۱) تعریف موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق۲

  ۳-۱) فرضیه ها/سؤالات تحقیق۳

  ۴-۱) پیش-فرض های تحقیق۴

  ۵-۱) پیشینه تحقیق۴

  ۵-۱) تعریف متغیرهای عملیاتی تحقیق۵

  ۶-۱) قلمرو تحقیق۵

  ۱-۶-۱) قلمرو مکانی تحقیق۵

  ۲-۶-۱) قلمرو زمانی تحقیق۵

  ۷-۱) ساختار پایان نامه۶

  تجزیه و تحلیل داده ها

  ۱-۴) مقدمه۱۲۰

  ۲-۴)تعیین عوامل حیاتی موثر بر پیاده سازی ERP:120

  3-4)  احتساب میزان تعلق هر یک از عوامل به اجزاء مدل طبقه بندی۱۲۶

  ۴-۴) تعیین وضعیت موجود  و  نواحی شکاف۱۳۹

  ۵-۴) تشخیص سبد راهبردهای اولویت دار سازمان۱۴۹

   تحلیل یافته ها و نتیجه گیری

  ۱-۵) مقدمه۱۶۰

  ۲-۵)نتایج حاصل از تحقیق۱۶۰

  ۳-۵)محدودیت های تحقیق۱۶۶

  ۴-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی۱۶۷

  منابع فارسی:۱۶۹

  منابع لاتین:۱۷۰

  ضمائم و پیوست ها۱۸۷

  پرسشنامه شماره۱: ارزیابی روایی مدل طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP در سازمان۱۸۸

  پرسشنامه شماره۲: تعیی
  برچسب‌ها: نتایج,نظرسنجی,ارزیابی,پیاده,سازی,موفق,ERP,در,سازمان,های,دولتی,

  + نوشته شده در دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۳ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

 • پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن

  مرکز دانلود فایل نگارا | پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن

   براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

   

   

   

  • مرکز دانلود فایل نگارا | پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن

   پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن


   پاورپوینت کاربری زمین و روش های طبقه بندی آندسته:
   عمران

   بازدید: 18 بار
   فرمت فایل: ppt
   حجم فایل: 4931 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 57

   کاربری زمین
   سرانه کاربری
   طبقه بندی کاربری
   زمین اهداف کاربری

   قیمت فایل فقط 6,000 تومان

   خرید

   طرح مساله

   حفظ ، تقسیم و ساماندهی اراضی شهری و استفاده بهینه
   از آن ، از آغاز

   شهرسازی جدید غرب در قرن نوزدهم ،
   جهت 
   مبارزه اجتماعی ، قانون
   گذاری ،

   برنامه ریزی و مدیریت
   شهری
   پیدایش مجموعه ای از مفاهیم ،
   ضوابط ، روش ها و

   فنون برای استفاده از زمین و ایجاد تعادل بین انسان
   و فضا ، به
   عنوان
   فرایند

   برنامه ریزی کاربری زمین (Land Use Planning)
   گردید.

   سرانه کاربری

   سرانه :نحوه ارزش گذاری وتنظیم مقیاس اجرایی برای
   تنظیم کاربری اراضی به

   شمار می رود.

   •یکی از ابزارهایی است که در فرایند برنامه ریزی
   کاربری زمین، برای محاسبه و

   برآورد اراضی و توزیع آن
   میان
   فعالیت ها یا کاربری های
   مختلف به کار می رود. در

   واقع سرانه کاربری زمین به عنوان نوعی معیار و
   شاخص کمی
   برای سنجش و

   مقایسه تغییرات کاربری در جریان زمان مورد استفاده قرار
   می گیرد.

   •سرانه کاربری زمین تبلور و بیان کمی مجموعه
   سیاست ها، روش ها و

   الگوهایی است که برای تعیین انواع
   کاربری
   ها، تقسیم اراضی، توزیع
   فضایی

   فعالیت ها، ضوابط منطقه بندی، تدوین استانداردهای کاربری
   و غیره به کار گرفته

   میشود.

   طرح کاربری زمین بعنوان بخشی از فرایند برنامه
   ریزی شهری و منطقه ای ، با

   هدف هماهنگ نمودن عوارض
   ساخته
   شده روی زمین (مانند ساختمان ها،
   شبكه

   حمل و نقل و….) با فعالیت ها و نیازهای شهروندان
    تهیه و برنامه ریزی
   شده

   است .

   فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین، برشناسایی ،
   محاسبه و تعیین سرانه ها در

   شهر واراضی شهری استوار است
   که
   شامل :

   – اهداف و سیاست های کاربری
   زمین 

   – میزان امکان دخالت و نظارت بر روندهای
   واقعی

   – میزان امکانات اجرایی برای کنترل ضوابط
   کاربری زمین

   موضوعات اصلی در برنامه ریزی کاربری
   زمین

   1- تعیین اهداف و اصول مربوط به کاربری
   مسکونی ، تجاری ، تفریحی و… و

   فهرست کردن استانداردهای موجود برای این
   کاربریها

   2-شناسایی ماهیت و الگوی
   توسعه

   3-توجه به نواحی توسعه نیافته و حوزه نفوذ
   و پیش بینی برای آینده آنها

   4-ارائه برنامه برای کاربری زمین پیشنهادی
   در آینده

   5-تعیین ابزارهای مناسب برای اجرای طرح
   پیشنهادی

   و…………..

   فایل پاورپوینت 57 اسلاید

   قیمت فایل فقط 6,000 تومان

   خرید

   برچسب ها :
   کاربری زمین
   ,
   سرانه کاربری
   ,
   طبقه بندی کاربری
   ,
   زمین اهداف کاربری


  برچسب‌ها: پاورپوینت,کاربری,زمین,و,روش,های,طبقه,بندی,آن,
  + نوشته شده در یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۹:۴۴ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

  دانلود پاورپوینت کالایی شدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا

  مرکز دانلود فایل نگارا | دانلود پاورپوینت کالایی شدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا

   براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

   

   

   

  • مرکز دانلود فایل نگارا | دانلود پاورپوینت کالایی شدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا

   دانلود پاورپوینت کالایی شدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا


   دانلود پاورپوینت کالایی شدن دانشگاه و بازاریابی معناگرادسته:

   علوم اجتماعی

   بازدید: 13 بار
   فرمت فایل: ppt
   حجم فایل: 284 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 21

   فایل پاورپوینت با موضوع کالایی شدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا
   در حجم 21 اسلاید قابل ویرایش

   قیمت فایل فقط 5,000 تومان

   خرید

   چکیده محتوای فایل:

   کالایی شـدن دانشگاه
   (با مصادیق: استاد-دانشجو)
   و
   بازاریابی معناگـرا

   عناوین بحث

   سوالات اساسی:

   1- کالایی شدن چیست؟

   2- کالایی شدن دانشگاه
   چیست؟

   3- بازاریابی
   چیست؟

   4- بازاریابی معناگرا
   چیست؟

   5- معناگرایی
   چیست؟

   6- چه ارتباطی بین کالایی شدن دانشگاه با
   بازاریابی معناگرا وجود دارد؟

   مقدمه

   اهمیت یک موضوع قبل از آنکه متأثر از مولفه‌های نظری
   باشد، نوعاً دغدغه‌های محقق می‌باشد.

   از آنجایی که مدرک‌گرایی در حال به اوج رسیدن
   می‌باشد

   و گرایشات و احساسات بی‌هویتانه در افراد در
   حال افزایش می‌باشد

   و یأس و نومیدی در برخی دانشجویان و اساتید
   در حال ریشه دوانیدن می‌باشد

    دانشگاه و دانشجو و استاد  آنچه
   باید باشند، نیستند

   که در این مبحث، از آن، تعبیر به کالاگرایی
   می‌نماییم

   1- کالایی
   شدن/کالاگرایی

   مفهوم اول: تسلط یا
   حاکمیت محصول‌گرایی در فرآیند تدوین و تکمیل مکاتب
   بازاریابی

   به این مفهوم که صرفاً به ویژگی‌های کالا توجه شده و
   از منظر فروشنده به مشتری و محصول نگاه می‌گردد.

   مفهوم
   دوم: کالایی نگریستن
   دانشگاه

   به این مفهوم که ما دانشگاه را یک کالا می‌بینیم با
   مختصات و ویژگی‌هایی که در محصول است. (کالا=
   Product)

   مفهوم
   سوم: فقدان مزیت‌های مستتر در
   محصول برای ایجاد حق انتخاب در مشتری

   به این مفهوم که ما دانشگاه را یک بعنوان یک کالای
   فاقد مزیت‌های بیشتر دانسته و درنتیجه آن را نسبت به سایر محصولات
   ترجیح نمی‌دهیم.

   مفهوم چهارم: خود کالا
   انگاشتگی در افراد بوجود آمده است.

   به این مفهوم که دانشگاهیان خود را کالا
   می‌پندارند.

   گاهی دانشگاهیان، دانشگاه را کالا می‌پندارند… لیکن
   گاهی خود را کالا می‌پندارند.

   زمانی که خود را کالا پنداریم، بدنبال بسط هویت خود
   با افزودن کالا خواهیم بود.

   آفت این دیدگاه منجر به ایجاد مَتِریالیسم
   اخلاقی/رفتاری می‌شود، بگونه‌ای که افراد، دانشگاهیان، استادان و
   دانشجویان خودشان را به مثابه کالا دیده و هویت خود را با توجه به
   بسط مالکیت، بسط می‌دهند که باعث بوجود آمدن آثار منفی بسیاری در
   کارکردهای اجتماعی می‌شود.

   قیمت فایل فقط 5,000 تومان

   خرید

   برچسب ها :
   دانلود پاورپوینت کالایی شدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا
   ,

   پاورپوینت کالایی شدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا
   ,
   کالایی شدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا
   ,
   کالایی شدن دانشگاه
   ,
   بازاریابی معناگرا


  برچسب‌ها: دانلود,پاورپوینت,کالایی,شدن,دانشگاه,و,بازاریابی,معناگرا,
  + نوشته شده در یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۹:۳۵ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

  پاورپوینت کارآموزی دام پروری

  مرکز دانلود فایل نگارا | پاورپوینت کارآموزی دام پروری

   براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

   

   

   


  برچسب‌ها: پاورپوینت,کارآموزی,دام,پروری,
  + نوشته شده در یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۹:۲۸ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

  دانلود پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی

  مرکز دانلود فایل نگارا | دانلود پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی

   براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

   

   

   

  • مرکز دانلود فایل نگارا | دانلود پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی

   دانلود پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی


   دانلود پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدیدسته:
   عمران

   بازدید: 6 بار
   فرمت فایل: ppt
   حجم فایل: 700 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 67

   فایل پاورپوینت با موضوع بررسی آبگرمکن های خورشیدی در حجم 67
   اسلاید قابل ویرایش

   قیمت فایل فقط 8,000 تومان

   خرید

   بخشی از محتوای فایل:

   جالب است بدانید كه گرمایش آب و فضا مجموعاً بیش از 80% انرژی را
   در ساختمان‌ها مصرف می‌كند و بنابراین بیش از یك سوم كل انرژی
   مصرفی جهان در جهت گرمایش مصرف می‌شود. از این میان گرمایش آب به
   طور متوسط 20 تا 30 درصد كل انرژی مصرفی در خانه را مصرف
   می‌كند.بنابراین با استفاده از آبگرمكن خورشیدی می‌توان سالیانه
   70% انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب را تامین كرد.

   بخش اصلی یک آبگرمکن خورشیدی کلکتور آن است که خود شامل یک ورق
   است که به‌وسیله تابش کلی خورشید حرارت یافته و حرارت خود را به
   یک سیال جذب کننده (مانند آب ) که داخل لوله در حال جریان است،
   منتقل می‌کند. رنگ این ورق همیشه تیره انتخاب می‌شود و دارای پوشش
   خاصی است که بتواند ضریب جذب انرژی را به حداکثر و ضریب پخش را به
   حداقل برساند. برای رسیدن به دمای بالا، مجموعه ورق و لوله‌ها را
   در داخل یک جعبه عایق با روکش شیشه قرار می‌دهند تا از اثر
   گلخانه‌ای بتوان استفاده کرد.

   آبی که با این روش گرم می‌شود، بر اثر اختلاف دما و با گردش طبیعی
   وارد یک تانک دوجداره شده و آب مخزن را گرم می‌کند. این آب گرم
   شده یا به طور مستقیم به مصرف گرمایش خانوار می‌رسد و یا توسط یك
   مبدل حرارتی دمای آب مصرفی خانواده را افزایش می‌دهد. شکل زیر طرح
   ساده ای از این آبگرمكن را نشان می‌دهد: …

   قیمت فایل فقط 8,000 تومان

   خرید

   برچسب ها :
   دانلود پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی
   ,
   پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی
   ,
   آبگرمکن های خورشیدی
   ,
   كلكتورهای خورشیدی


  برچسب‌ها: دانلود,پاورپوینت,آبگرمکن,های,خورشیدی,
  + نوشته شده در یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۹:۲۰ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

  دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات استراتژیک (ISI)

  مرکز دانلود فایل نگارا | دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات استراتژیک (ISI)

   براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

   

   

   

  • مرکز دانلود فایل نگارا | دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات استراتژیک (ISI)

   دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات استراتژیک (ISI)


   دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات استراتژیک (ISI)دسته:

   مدیریت

   بازدید: 6 بار
   فرمت فایل: ppt
   حجم فایل: 2952 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 63

   فایل پاورپوینت با موضوع بررسی سیستم های اطلاعات استراتژیک (ISI)
   در حجم 63 اسلاید قابل ویرایش

   قیمت فایل فقط 10,000 تومان

   خرید

   بخشیاز محتوای فایل:

   در این فصل به دنبال چه هستیم؟

   •درک وجوه ناملموس سازمان

   •تحلیل رابطه بین سازمان و سیستمهای اطلاعاتی

   •مقایسه تئوریهای سازمان

   •توصیف فرآیند تصمیم گیری

   •نقش سیستمهای اطلاعاتی در پشتیبانی از استراتژیهای کسب و کار

   •آشنایی با روشهای نیاز سنجی اطلاعات

   •آشنایی با طرح استراتژیک فن آوری اطلاعات سازمان

   مدیران با چه چالش هایی درگیرند؟

   •برقراری رابطه منطقی بین سیستمهای اطلاعاتی و سازمان

   •نقشهای جدید سیستمهای اطلاعاتی در سازمانها

   •مسایل تصمیم گیری و سیستمهای پشتیبانی تصمیم

   •برقراری رابطه بین استراتژیهای سازمان و سیستمهای اطلاعاتی

   •استفاده از سیستمهای اطلاعاتی در راستای ارتقای موقعیت رقابتی

   تعریف سیستم های اطلاعات استراتژیک:

   یکی از صاحبنظران به نام آقای چارلز ویزمن Charls Wisman, 1984
   سیستم های اطلاعات استراتژیک را اینگونه تعریف می نماید: “استفاده
   خلاق از سیستم های اطلاعاتی در راستای پشتیبانی از استراتژیهای
   رقابتی شرکت با هدف رسیدن به رقبای تجاری و یا کسب برتری در مقابل
   آنها.” بطور کلی می توان گفت هر سیستم اطلاعاتی که بتواند موقعیت
   رقابتی سازمان را پشتیبانی کند یا به هر ترتیبی برای سازمان مزیت
   رقابتی ایجاد نماید می تواند یک سیستم اطلاعات استراتژیک باشد.
   ممکن است بعضی از سیستم های اطلاعاتی و فنآوری اطلاعات مورد
   استفاده سازمان قرار گیرند ولی برای آن مزیت رقابتی ایجاد نکنند.
   بنابراین این سیستم های اطلاعاتی و فنآوری اطلاعات جزء سیستم های
   اطلاعات استراتژیک نمی باشند

   و . . .

   قیمت فایل فقط 10,000 تومان

   خرید

   برچسب ها :
   دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات استراتژیک (ISI)
   ,

   پاورپوینت سیستم های اطلاعات استراتژیک (ISI)
   ,
   سیستم های اطلاعات استراتژیک (ISI)
   ,
   اطلاعات استراتژیک (ISI)
   , ISI


  برچسب‌ها: دانلود,پاورپوینت,سیستم,های,اطلاعات,استراتژیک,(ISI),
  + نوشته شده در یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۹:۱۲ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

  پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی

  مرکز دانلود فایل نگارا | پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی

   براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

   

   

   

  • مرکز دانلود فایل نگارا | پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی

   پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی


   پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجیدسته:
   پاورپوینت

   بازدید: 6 بار
   فرمت فایل: ppt
   حجم فایل: 128 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 16

   دانلود پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی
   بررسی نقش حمل
   و نقل در بازرگانی خارجی
   پاورپوینت جامع و کامل نقش حمل و نقل در
   بازرگانی خارجی
   کاملترین پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی
   خارجی
   پکیج پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی
   مقاله
   نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی
   تحقیق نقش حمل و نقل در
   بازرگانی خارجی

   قیمت فایل فقط 7,000 تومان

   خرید

   نوع فایل: پاورپوینت (قابل
   ویرایش
   )

    قسمتی از متن پاورپوینت :

   تعداد اسلاید : 16 صفحه

   نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی

   مقدمه قرن بیست و یک قرن به وقع پیوستن دگرگونیهای پُرشتاب در
   علوم و فن آوری و ابزارهای نوین ارتباط است بدیهی است جهانی شدن
   تجارت مبادلات بین المللی کار ، خدمات و سیاحت مدتهاست که همزمان
   و همراه است . با این تحولات روند روبه رشد خود را طی می کند صنعت
   حمل و نقل نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه های مهم مقوله ارتباطات
   از بخش های زیر بنایی و مهم اقتصاد هر جامعه محسوب می شود . نقش
   حمل و نقل در افزایش کارایی تجارت و بازرگان رقابت در بازارهای
   بین المللی برای کسب سهم بیشتر در تجارت جهانی روز به روز فشرده
   تر و پیچیده تر می شود. در این میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان
   موفق می شوند که با برخورداری از فناوری روز در بخش تولید و بهره
   گیری از مدیریت علمی بازار بتواند قیمت تمام شده و هزینه های
   تجاری را برای عرضه محصولی استاندارد کاهش دهند. در این میان رشد
   کارایی تجاری برای کاهش هزینه ها و تقویت بنیه رقابت نیز از اهمیت
   ویژه ای برخوردار است .
   تجارت حمل ونقل دو پدیده جدا نشدنی هستند خدمات حمل و نقل شرط
   لازم برای تجارت موفق محسوب می شود و در نیم قرن اخیر روند رشد
   تجارت جهانی به طور مستمر تداوم یافته و به موازات آن خدمات حمل
   ونقل نیز بهبود یافته است و نقش مؤثری بر تجارت ایفا می کند .
   سالانه نزدیک به 7 میلیارد تُن انواع کالا از طریق حمل ونقل
   دریایی جابجا می شوند که تقریباً یک سوم آن را نفت خام وفرآورده
   های نفیت ، بیش از یک سوم را محموله های خشک و فله و مابقی را
   محموله های خشک غیر فله ایی تشکیل می دهند . سهم حمل ونقل دریایی
   در تجارت بین المللی کالا ها تقریباً 90 درصد میباشد و بقیه به
   صورت حمل ونقل زمینی ( جاده ایی و ریلی ) و وهوایی صورت می گیرد و
   حمل ونقل دریایی نسبت به سیستم های حمل ونقل زمینی وهوایی ارزان
   تر است .
   تعاریف مرتبط با حمل ونقل حمل و نقل:
   پلی است بین تولید کننده و مصرف کننده ودر واقع پُر کننده فاصله
   زمانی ومکانی از تولید به مصرف .
   صنعت حمل و نقل:
   مجموعه ایی از متصدیان حمل ( کشتیرانی ، هواپیمایی و کامیون داران
   ) فعالیت پایانه های پشتیبانی ، شرکت های بارگیری وتخلیه ،
   فورواردر ها ، مؤسسات تخصیص ، واسطه ها، مؤسسات مالی ، شرکت های
   بیمه و مؤسسات مهندسی و تولیدی مرتبط را در بر می گیرد .

   شرکت های حمل ونقل:
   شرکت حمل ونقل عبارت است از یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام
   عملیات حمل ونقل بین المللی شامل فعالیت های فورواردر ها و
   ……. ویا توأماً تشکیل خواهد شد .
   فعالیت متصدی حمل ونقل:
   فعالیت متصدی حمل ونقل عبارت است از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا
   به یکی از طرق مختلف زمینی ، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و
   قبول مسئولیت به موجب بارنامه صادره و قرار داد های منعقده می
   باشد .
   سیاست های کلی بخش حمل ونقل( کشور ) ایجاد نظام جامع حمل ونقل ،
   تنظیم سهم هر یک از زیر بخش های آن با اولویت دادن به حمل ونقل
   ریلی .
   افزایش بهره وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیش رفت وبهبود روش
   های حمل ونقل مدیریت و منابع انسانی واطلاعات .
   توسعه واصلاح شبکه حمل ونقل.
   فراهم کردن زمینه جذب سرمایه داخلی وخارجی و جلب مشارکت عموم و
   گسترش پوشش بیمه ایی در همه فعالیت های این بخش .
   دست یابی به سهم بیشتر از بازار حمل ونقل بین المللی .
   حمل ونقل دریایی
   یکی از بارزترین و مهم ترین طریق حمل ونقل، حمل از طریق آبی می
   باشد
   وسایل حمل ونقل دریایی
   لاینرها
   سرویس های نامنظم
   حمل کننده های مخصوص
   انواع حمل کننده :
   الف) کشتی های حمل کننده عمومی


   توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از
   محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از
   دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

   قیمت فایل فقط 7,000 تومان

   خرید

   برچسب ها :
   دانلود پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی
   ,
   بررسی نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی
   ,
   پاورپوینت جامع و کامل نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی
   ,

   کاملترین پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی
   ,

   پکیج پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی
   ,
   مقاله نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی
   ,
   تحقیق نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی


  برچسب‌ها: پاورپوینت,نقش,حمل,و,نقل,در,بازرگانی,خارجی,
  + نوشته شده در یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۹:۰۴ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

  پاورپوینت مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی

  مرکز دانلود فایل نگارا | پاورپوینت مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی

   براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

   

   

   

  • مرکز دانلود فایل نگارا | پاورپوینت مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی

   پاورپوینت مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی


   پاورپوینت مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازیدسته:
   برنامه ریزی شهری

   بازدید: 3 بار
   فرمت فایل: ppt
   حجم فایل: 2501 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 62

   دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی
   بررسی
   مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی
   پاورپوینت جامع و کامل مبانی
   برنامه ریزی معماری و شهرسازی
   کاملترین پاورپوینت مبانی برنامه
   ریزی معماری و شهرسازی
   پکیج پاورپوینت مبانی برنامه ریزی معماری
   و شهرسازی
   مقاله مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی
   تحقیق
   مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی

   قیمت فایل فقط 11,000 تومان

   خرید

   نوع فایل: پاورپوینت (قابل
   ویرایش
   )

    قسمتی از متن پاورپوینت :

   تعداد اسلاید : 62 صفحه

   مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی

   اینشتین اگر تنها ساعتی فرصت برای نجات دنیا باشد، 59 دقیقه ی آن
   را به تعریف مساله و یک دقیقه را به حل آن می پردازم
   تعاریف و مفاهیم بنیادی فصل اول تعاریف برنامه ریزی فرآیند تعیین
   فعالیت های مناسب در آینده، با کاربرد مجموعه ای از گزینش هاست.
   (دیویدف و راینر)
   گزینش هایی که فرآیند برنامه ریزی را تشکیل می دهد 3 سطح است:
   1- گزینش هدف های نهایی و معیارها
   2- شناخت مجموعه از راه ها برای دستیابی به اهداف و انتخاب راه حل
   بهینه
   3- چگونگی عمل برای دستیابی به اهداف نهایی
   تعریف فرهنگ واژگان:
   1- بیان فیزیکی چیزی از طریق طرح و رسم و یا نقشه
   2- روش انجام کار
   3- آرایش منظم بخش های گوناگون یک هدف

   تعاریف برنامه ریزی : گونه ای شیوه ی اندیشیدن در باره ی مسائل
   اجتماعی و اقتصادی است. برنامه ریزی عمدتا در راستای آینده است.
   به شدت با ارتباط هدف های کلی و تصمیم های گروهی سروکار دارد.
   (گلاسون)
   فعالیتی سازمان یافته و تلاشی هوشیارانه به منظور گزینش بهترین
   راه حل های پیشنهادی موجود، برای دسترسی به هدف های کلی ویژه است.
   (واترستون)
   برنامه ریزی، به عنوان فعالیتی همگانی، فراهم آوردن سلسله ای از
   کارهای منظم است که به دسترسی به هدف کلی و یا هدف های کلی بیان
   شده می انجامد. (پیترهال)
   مفهوم برنامه ریزی برنامه ریزی یک جریان آگاهانه است که بمنظور
   دستیابی به اهداف معین و مشخص، انجام یک سلسله اقدامات و
   فعالیتهای مرتبط با یکدیگر را در آینده پیش بینی می کند.

   مفهوم برنامه ریزی، در اصل روش یا تدبیر منطق و مناسبی برای تغییر
   حالت نامطلوب به مطلوب است. تغییر از وضعی به وضع دیگر تحت یک هدف
   و ارزش که با صرف زمان و منابع انجام می پذیرد. این تعریف را از
   نظر پویائی با تعریف یک بردار و مفاهیم ریاضی می توان مقایسه کرد
   که دارای سه مشخصه زیر است :

   نقطه مبداء : نقطه حرکت یا وضع موجود یا حالت اول (بایستی شناخته،
   تعریف و موضوع روشن شود)
   طول بردار : اندازه ، مقیاس، از نظر روش کار (نحوه برخورد به
   مسئله، صرف زمان و هزینه و منابع)
   هدف بردار : سمت و سو آینده ، افق طرح و برنامه (پیش بینی آینده و
   وضعیت دوم و مطلوب) به عبارتی دیگر :
   کوششی در جهت انتخاب راه و روش
   و اقدامات عملی برای رسیدن به
   یک هدف مشخص است.
   تعریف فرآیند برنامه ریزی : رشته فعالیت هایی است که
   قصد روشن کردن درک ما
   از ماهیت یک مسئله،‌
   راه حل های احتمالی موجود
   و شایستگی نسبی این راه حل ها
   را دارد.
   مراحل برنامه ریزی : تعیین اهداف
   جمع آوری و تحلیل واقعیت ها
   کشف و بررسی مفاهیم
   تشخیص نیازها
   تبیین گزاره مسئله

   جمع آوری اطلاعات

   بررسی امکان ها و احتمال ها

   تفکیک و انتخاب یافته ها برنامه ریزی راهبردی (تعریف عام) برنامه
   ریزی راهبردی ، شیوه ای منظم برای اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی
   است که به یک نظام شکل می دهد و در مورد چرایی های آن نظام
   راهنمایی می کند . ویژگی های برنامه ریزی واقعیت گرایی
   (Reality-Intensive) : برنامه ریزی بایستی متکی بر واقعیت های
   موجود و توانهای بالقوه باشد.
   انعطاف پذیری (Flexibility) : برنامه ریزی بایستی انعطاف پذیر و
   قابل تقسیم به دوره های مختلف و حالتهای مختلف برای تجدیدنظر
   باشد.
   سازگاری (Compatibility) : برنامه ریزی بایستی با سطوح ابلاتر و
   سیاستهای کلان و تصمیمهای قبلی مصوب هماهنگ و مرتبط باشد. ویژگی
   های برنامه ریزی جامعیت (Comprehensive) : برنامه ریزی بایستی همه
   جانبه و دارای وسعت دید و گسترده باشد و کلیه جوانب و مرزها و
   مداخله را دیده باشد.
   آینده نگری (Prospective) : برنامه ریزی بایستی چشم به آینده و
   افقها داشته باشد و خود را برای تحول و تغییر آینده مهیا
   سازد.
   فرآیندی (Process-Intensive) : برنامه ریزی بایستی ساده و قابل
   درک و منطبق بر نهادینه کردن بعنوان یک روش کار مستمر باشد.


   توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از
   محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از
   دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

   قیمت فایل فقط 11,000 تومان

   خرید

   برچسب ها :
   دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی
   ,

   بررسی مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی
   ,
   پاورپوینت جامع و کامل مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی
   ,

   کاملترین پاورپوینت مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی
   ,

   پکیج پاورپوینت مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی
   ,

   مقاله مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی
   ,
   تحقیق مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی


  برچسب‌ها: پاورپوینت,مبانی,برنامه,ریزی,معماری,و,شهرسازی,
  + نوشته شده در یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۵۵ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

  نمونه سوالات پیام های آسمانی پایه هفتم

   براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

   

   

   

  • [unable to retrieve full-text content]

  برچسب‌ها: نمونه,سوالات,پیام,های,آسمانی,پایه,هفتم,
  + نوشته شده در جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۴۰ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

  جزوه آرایه های ادبی پایه یازدهم

   براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

   

   

   

  • [unable to retrieve full-text content]

  برچسب‌ها: جزوه,آرایه,های,ادبی,پایه,یازدهم,
  + نوشته شده در جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۳۰ توسط سامان سم دسته : نظر(0)