X
تبلیغات
نمونه کار

نمونه کار

مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان

مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان
  مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان دسته: حسابداری
  بازدید: 4 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 416 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 125

  هدف از این مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

  قیمت فایل فقط 57,000 تومان

  خرید

  دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان

  چکیده

  تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند.

  در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنجش ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می باشد.

  واژگان کلیدی:

  تغییر حسابرس

  تمرکز مالکیت

  استقلال هیأت مدیره

  مکانیزم های حاکمیت شرکتی

  جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل

   مقدمه

  تشکیل شركت سهامی و گشودن مالكیت شركت برای عموم، بر روش اداره شرکتها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. نظام بازار به گونه ای سازماندهی شد كه مالکان شرکتها، اداره شرکت را به مدیران شركت تفویض كنند. جدایی مالكیت از مدیریت به عمومیت "مسأله نمایندگی" منجر شد (قالیباف اصل و رضایی، 1386). با جدا شدن مالكیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده سهامداران، شركت را اداره می كنند (فاما و جنسن، 1983). با شكلگیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و ذینفعان دیگر ایجاد میشود و به طور بالقوه این امكان به وجود میآید كه مدیران اقداماتی انجام دهند كه در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع سهامداران و ذینفعان دیگر نباشد (باباجانی و عبدی، 1389). در این مسأله، تضاد بین به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم میکند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند.

   اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها، طراحی و اجرای "راهبری شرکتی" مناسب در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. صاحبنظران علوم اقتصادی و حسابداری در ایران، بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای این واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست. از آنجا که کاربرد این واژه ایجاد سازوکار مناسب برای هدایت و کنترل شرکتها و بنگاههای اقتصادی است، نزدیکترین و مأنوس ترین معنایی که میتوان برای این واژه انتخاب کرد راهبری شرکتی است (سجادی، 1388). نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع و الزام پاسخگویی شرکتها درخصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع میشود. توجه به راهبری شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای میان ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقاء شفافیت اطلاعات در شرکتها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تأمین شده است، به تخصیصکارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی منجر میشود (قالیباف اصل و رضایی، 1386).

   یکی از مواردی که نظام راهبری شرکتی با نظارت بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند. این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در تحقیق حاضر نیز پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می باشد تا از این طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص رابطه های حسابرسان و مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل نمایند.

  فهرست مطالب 

  چکیده 

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

  2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار 17

  2-1-1) مقدمه: 17

  2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی  16

  2-1-3) انتخاب حسابرس  16

  2-1-4) تغییر حسابرس  17

  2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس 17

  2-1-6) دلایل تغییر حسابرس  18

  2-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی 18

  2-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی  18

  2-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت  19

  2-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی  19

  2-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری  19

  2-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت 19

  2-1-6-7)اظهارنظر مشروط  19

  2-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی  20

  2-1-6-9) تغییرات مدیریت  20

  2-1-6-10) اقدامات غیر قانونی  20

  2-1-6-11)محدودیت منابع  20

  2-1-6-12) ورشکستگی  20

  2-1-6-2) ادغام     21     

  1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران:   21

  2-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی 21

  14-6-1-2) رشد شرکت  21

  7-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت  21

  8-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل 22

  1-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس  22

  2-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس  23

  3-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش  23

  9-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر 23

  1-9-1-2) تغییر اجباری حسابرس  23

  2-9-1-2) تغییر اختیاری حسابرس و عوامل موثر بر آن 25

  1-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی: 26

  10-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر  27

  1-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و كیفیت حسابرسی 28

  2-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و استقلال وی 29

  3-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی 29

  2-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی 30

  1-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی 30

  2-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی 32

  1-2-2-2) حاكمیت شركتی درون سازمانی (رابطه ای ) 32

   1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)

  2-2-2-2) حاكمیت شركتی برون سازمانی (محیطی) 33

  1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی) 33

  3-2-2-2) سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم  برون سازمانی 34

  3-2-2) تئوری های حاكمیت شركتی 34

  1-3-2-2) تئوری هزینه معاملات  34

  2-3-2-2) تئوری نمایندگی 34

  3-3-2-2) تئوری ذینفعان 35

  4-3-2-2) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی 35

  1-4-2-2) مدل مالی 36

  2-4-2-2) مدل مباشرتی 36

  3-4-2-2) مدل تئوری ذینفع 36

  4-4-2-2) مدل سیاسی 37

  5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی 37

  1-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس 39

  1-1-5-2-2) ساختار هیات مدیره 41

  2-1-5-2-2) کمیته های هیات مدیره 42

  3-1-5-2-2) تعداد اعضای هیات مدیره و گزینش آنها 42

  4-1-5-2-2) استقلال مدیر 43

  5-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره 43

  6-1-5-2-2) اعضای مشترك هیات مدیره 43

  7-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام 43

  8-1-5-2-2) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره های عضویت در هیات مدیره 43

  9-1-5-2-2) حضور در جلسات 43

  6-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی 44

  1-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار 44

  2-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط 44

  3-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 45

  4-6-2-2) الگوی نو ظهور 45

  7-2-2) مکانیزم حاكمیت شركتی 46

  8-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی 48

  1-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی 48

  2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده 49

  1-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران 49

  3-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره 50

  4-8-2-2)  دولتی و خصوصی 51

  5-8-2-2) سهام شناور آزاد 51

  9-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی 53

  1-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی 53

  2-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران 54

  3-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره 54

  4-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره 55

  10-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری 55

  1-10-2-2) اطلاعات حسابداری مالی 56

  2-10-2-2) تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر نتایج اقتصادی 57

  3-10-2-2) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداری در مکانیزم حاکمیت شرکت 60

  11-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی 60

  12-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی 62

  3-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران 63

  1-3-2) مقدمه

  2-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه كاری

  3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود

  4-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود

  5-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود

  6-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود

  7-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت

  8-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود

  4-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش 70

  1-4-2) پژوهش های داخلی 70

  2-4-2) پژوهش های داخلی 73

  منابع

  فهرست نمودارها

  نمودار (2-1): سازو کار راهبری شرکتی 42

  نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم دهنده شرکت های جدید 43

  نمودار (2-3): ارکان حاكمیت شركتی 49

  نمودار(2-4): مکانیزم عمل حاکمیت شرکتی 50

  نمودار(2-5): شیوه های تاثیر اطلاعات حسابداری بر عملکرد 62

  قیمت فایل فقط 57,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان , مبانی نظری حاکمیت شرکتی , مکانیزم های حاکمیت شرکتی , مبانی نظری عوامل و آثار تغییر حسابرس , تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی , تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر حسابرس , مبانی نظری تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس , ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان


برچسب‌ها: مبانی,نظری,سنجش,تاثیر,ارکان,نظارتی,برخواسته,از,حاکمیت,شرکتی,در,تغییر,حسابرسان,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۹:۱۸ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت
  پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت دسته: حسابداری
  بازدید: 13 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 329 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 45

  هدف از این پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

  قیمت فایل فقط 20,000 تومان

  خرید

  دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

  در بورس اوراق بهادار تهران 

  چکیده 

  تحقیق حاضر تلاش می کند تا مسئله نمایندگی را در قالب بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، مورد آزمون قرار دهد. صندوق های سرمایه گذاری به این دلیل که مؤسسات مالی هستند که با پس انداز سرمایه گذاران و از جانب آنها اقدام به خرید و فروش و تشکیل پرتفوی می نمایند، نقش نمایندگی روشن و بی بدیلی را ایفا میکنند. بنابراین، بررسی عملکرد این صندوق های سرمایه گذاری میتواند شواهد روشنی را در راستای نحوۀ ایفای وظیفه نمایندگی و مباشرت این واسطه های مالی برای مالکان و سایر استفاده کنندگان فراهم کند. لذا در این پژوهش، محقق درصدد آن است تا با استفاده از هفت شاخص مشهور، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را بررسی نماید. این شاخصها عبارتند از شارپ، ترینر، جنسن، فاما، مودیلیانی، سورتینو و نسبت اطلاعات. لذا برای انجام این پژوهش از اطلاعات مربوط به 14 صندوق سرمایه گذاری استفاده گردید.

   با توجه به ماهیت متغیرهای تحقیق که ترتیبی بودند، لذا از روش ها و فنون ناپارامتریک برای تحلیل اطلاعات استفاده گردید.نتایج این تحقیق نشان داد که صنعت صندوق های سرمایه گذاری در ایران علی رغم بحران مالی جهانی  به سرعت در حال رشد و رونق است و چشم انداز مناسبی را میتوان برای آن متصور بود. همچنین نتایج حاکی از این مطلب بود که چهار صندوق سرمایه گذاری آگاه، بانک تجارت، یکم ایرانیان و شاداب نه تنها توانستند بازده اضافی نسبت به بازده بازار کسب نمایند، بلکه به طور میانگین توانستند رتبه های اول را در رتبه بندی های صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های هفت گانه ارزیابی عملکرد، به خود اختصاص دهند که این خود نشان از مهارت بالای مدیران پرتفوی این صندوق ها دارد. 

  همچنین نتایج مربوط به فرضیات تحقیق نشان داد که نمیتوان صرفاً از یک معیار جهت ارزیابی عملکرد پرتفوی استفاده نمود زیرا ممکن است اطلاعات گمراه کننده ای را در اختیار سرمایه گذارن قرار دهد. در بخش دیگری از نتایج فرضیات این تحقیق مشخص گردید که استفاده از متوسط نرخ بازده سالانه جهت بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می تواند اطلاعات گمراه کننده ای را از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران ارائه دهد و باید از معیارهای ارزیابی عملکردی که از بابت ریسک تعدیل شده هستند، جهت ارزیابی عملکرد پرتفوی استفاده نمود. همچنین این تحقیق نشان داد که عامل سن صندوق نمی تواند در عملکرد صندوق های سرمایه گذاری نقش قابل توجهی را به خود اختصاص دهد بلکه این دانش و مهارت مدیران است که میتواند باعث شود تا یک صندوق نسبت به صندوق های دیگر عملکرد بهتری را داشته باشد. در بخش دیگری از نتایج این تحقیق مشخص گردید که توزیع بازده صندوق های سرمایه گذاری از نوع غیر نرمال بوده و از چولگی منفی برخوردار است و به همین سبب استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد تئوری فرا مدرن پرتفوی مانند معیار سورتینو  جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، بر دیگر معیارها برتری محسوسی دارد. همچنین مشخص گردید که استفاده از ریسک نامطلوب به جای ریسک کل و بتاهای نامطلوب به جای بتای سنتی، به دلیل غیر نرمال بودن توزیع بازدهی صندوق های سرمایه گذاری، قابل اتکاتر است.  

  واژه های کلیدی :

  مدل سورتینو

  ریسک نامطلوب

  صندوق های سرمایه گذاری

  مدل های تعدیل شده از بابت ریسک

  مقدمه

  حفظ و توسعه توان اقتصادی هر جامعه ای در آینده در گرو سرمایه گذاری امروز آن جامعه است؛ سرمایه گذاری موتور محركه توسعه اقتصادی واجتماعی است، این رهیافتی است كه هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد و به همین دلیل در تمامی  كشورها شیوه هایی به كار گرفته می شود كه افراد و بنگاه ها بخشی از درآمد خود را به امر سرمایه گذاری تخصیص دهند. منتهی، دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون كمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و كارآمد، امكان پذیر نمیباشد.از طرف دیگر، دركنار كمیابی منابع مالی درهر جامعه ای، سوق دادن این منابع محدود به سمتی كه منجر به بالاترین بازدهی شود ، خود مساله ای است که نیازمند مدیریت كارآمد وكارآ است و این مهم بدون ارزیابی عملكرد و برخورداری از یک شاخص که عملكرد را به درستی بسنجد، امكان پذیر نمی باشد.

  به طور کلی، زمانی که از سرمایه گذاری صحبت به میان می آید، سرمایه گذاری در کلیه دارایی ها،  اعم از دارایی های واقعی و مالی،که چه به صورت قابل معامله و چه به صورت غیر قابل معامله است، را شامل میشود. لیکن، در مباحث مالی عمدتاً سرمایه گذاری در دارایی های مالی و به طور ویژه سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله، مورد توجه و بحث قرار می گیرد. هر سرمایه گذار می تواند مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم و از طریق واسطه های مالی در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. صندوق های سرمایه گذاری از جملۀ این ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم محسوب می شوند. صندوق های سرمایه گذاری واسطه های مالی هستند که به عامه مردم سهام خود را می فروشند و عواید حاصل از آن را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. هر سهمی که فروخته می شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق های سرمایه گذاری به وکالت از طرف سرمایه گذارانشان، مدیریت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری دارای مزایای بالقوه ای هستند که سرمایه گذاران گاهی اوقات با وجود در اختیار داشتن منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در پرتفویی متنوع، باز هم ترجیح می دهند که در این صندوق ها سرمایه گذاری نمایند. این مزایا عبارتند از: مدیرت حرفه ای، تنوع بخشی، صرفه جویی ناشی از مقیاس، نقدینگی، آسانی و سهولت، انعطاف پذیری و ... .

  در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری ها، مرحله پایانی می باشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک ساز و کار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخش تر نمودن فراگرد مدیریت سرمایه گذاری استفاده نمود. آنچه مسلم است، این است که در اختیار داشتن یک ابزار سنجش مناسب که عملکرد را درست و صحیح مورد سنجش قرار دهد، دارای اهمیتی است که بر هیچکس پوشیده نمی باشد. 

  یکی از مشکلات اساسی در بحث ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. لذا ارزیابی عملکرد بایستی شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. نکته دیگری را که در این میان باید به آن توجه کرد، این است که عملکرد باید به صورت نسبی و نه به صورت مطلق، مورد ارزیابی قرار گیرد و لذا برای امر مقایسه، نیازمند یک مبنا یا شاخص هستیم. از آغاز دهه 1960 تاکنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدل سازی و آزمون مدل های موجود درصدد آزمون کارآیی این مدل ها بر آمده اند. نتایج به دست آمده از این تحقیقات متنوع و مختلف است. در این تحقیق، محقق در نظر دارد تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از مدل های موجود ارزیابی و بررسی نماید. 

    فهرست مطالب

  بررسی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

  چکیده 1

  مقدمه 3

  فصل اول: کلیات تحقیق 5

  مقدمه 6

  1- 1   بیان مسأله تحقیق 8

  1- 2   ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 10

  1- 3  اهداف تحقیق 11

  1- 4   سؤالات پژوهش 11

  1- 5   فرضیه های تحقیق 12

  1- 6   تعاریف واژه ها و اصطلاحات 13

  1- 6- 1  صندوق های سرمایه گذاری 13

  1- 6- 3   بازده سرمایه گذاری 14

  1- 6- 4   ریسک سرمایه گذاری 14

  1- 6- 5   ریسک سیستماتیک 15

  1- 6- 6   ریسک غیر سیستماتیک 15

  1- 6- 7   ریسک نامطلوب 15

  فصل سوم : روش تحقیق

  مقدمه 74

  3- 1  روش تحقیق

  3- 2  قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

  3- 3  جامعه آماری و نمونه آماری

  3- 4  روش گردآوری داده ها و اطلاعات

  3- 5  ابزارهای گردآوری اطلاعات

  3- 6  متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

  3- 7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

  3- 7- 1  تعاریف مفهومی

  3- 7- 1- 1  مفهوم ریسك

  3- 7- 1- 2  تعریف مفهومی بازده

  3- 7- 2  تعاریف عملیاتی

  3- 7- 2- 1  تعریف عملیاتی بازده

  3- 7- 2- 2  تعریف عملیاتی ریسك

  3- 8  پرسش های پژوهش

  3- 9  فرضیات تحقیق

  3- 10  فرضیه صفر و فرضیه جایگزین

  3- 11  روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

  3- 11- 1  ضریب همبستگی

  منابع

  قیمت فایل فقط 20,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت , رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری , عملکرد صندوق های سرمایه گذاری , پروپوزال رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس تهران , پروپوزال عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس تهران , ارزیابی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری , پروپوزال عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری , پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه


برچسب‌ها: پروپوزال,بررسی,عملکرد,صندوق,های,سرمایه,در,بورس,بر,مبنا,مولفه,های,متفاوت,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۹:۱۳ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

دانلود پایان نامه کامل و جامع اینورتر

دانلود پایان نامه کامل و جامع اینورتر

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • دانلود پایان نامه کامل و جامع اینورتر
  دانلود پایان نامه کامل و جامع اینورتر دسته: برق، الکترونیک، مخابرات
  بازدید: 9 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 4627 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 125

  در این تحقیق بصورت کامل و جامع به بررسی اینورترها (در قالب 125 صفحه ورد) خواهیم پرداخت

  قیمت فایل فقط 29,000 تومان

  خرید

  مقدمه:

  همانطور که می دانیم وظیفه اینوتر تبدیل dc به ac می باشد که این کار هم در فرکانس ثابت و هم در فرکانس متغیر صورت می گیرد . ولتاژ خروجی می تواند در یک فرکانس متغیر یا ثابت دارای دامنه متغیر یا ثابت باشد که ولتاژ خروجی متغیر می تواند با تغییر ولتاژ ورودی dc و ثابت نگهداشتن ضریب تقویت اینوتر بدست آید . از سوی دیگر اگر ولتاژ ورودی dc ثابت و غیرقابل کنترل باشد می توان برای داشتن یک ولتاژ خروجی متغیر از تغییر ضریب تقویت اینوتر که معمولاً با کنترل مدولاسیون عرض پالس ( PWM ) در اینورتر انجام می شود استفاده کرد. ضریب تقویت اینوتر عبارت است از نسبت دامنه ولتاژ ac خروجی به dc ورودی . 

  اینوترها به دو دسته تقسیم می شوند : 1) اینوترهای تک فاز و 2) اینورترهای سه فاز . که خود آنها نیز بسته به نوع کموتاسیون تریستورها به چهار قسمت تقسیم می شوند . الف. اینوتر با مدولاسیون عرض پالس ( PWM ) ، ب. اینوتر با مدار تشدید ، پ. اینوتر با کموتاسیون کمکی ، ت. اینوتر با کموتاسیون تکمیلی . که اگر ولتاژ ورودی اینوتر ، ثابت باشد ، اینوتر با تغذیه ولتاژ ( VSI ) و اگر ورودی ثابت باشد ، آن را اینوتر با تغذیه جریان ( CSI ) می نامند . از بین اینورترهای تکفاز دو نوع معروف به نام اینوتر تکفاز با سر وسط و اینوتر پل تکفاز می باشد که در اینجا به اختصار نوع پل تکفاز آن را بررسی کرده و سپس راجع به اینوترهای سه فاز توضیح خواهیم داد .

  در این تحقیق بصورت کامل و جامع به بررسی اینورترها (در قالب  125 صفحه ورد) خواهیم پرداخت.

  قیمت فایل فقط 29,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : دانلود پایان نامه کامل و جامع اینورتر , اینورترهای سه فاز , اینوترهای تک فاز , دسته بندی اینورترها , دانلود پایان نامه اینورتر , پایان نامه اینورتر


برچسب‌ها: دانلود,پایان,نامه,کامل,و,جامع,اینورتر,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۹:۰۸ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت انگور فرنگی خاردار

پاورپوینت انگور فرنگی خاردار

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • پاورپوینت انگور فرنگی خاردار
  پاورپوینت انگور فرنگی خاردار دسته: کشاورزی و زراعت
  بازدید: 12 بار
  فرمت فایل: ppt
  حجم فایل: 981 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 23

  پاورپوینت انگور فرنگی خاردار به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

  قیمت فایل فقط 4,000 تومان

  خرید

  پاورپوینت انگور فرنگی خاردار

  به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش

  مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

  شامل مباحث زیر می باشد.

  Saxifragaceae

  مشخصات گیاهشناسی

  شرایط محیطی

  تکثیر

  کاشت

  گلدهی وتولید میوه

  هرس و اهداف هرس

  تربیت

  آفات و بیماری های عمده

  قیمت فایل فقط 4,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : پاورپوینت انگور فرنگی خاردار , پاورپوینت انگور فرنگی خاردار


برچسب‌ها: پاورپوینت,انگور,فرنگی,خاردار,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۹:۰۴ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

رابطه بین الگوی تکراری هندسی منبرهای چوبی با مفاهیم سمبلیک در هنر اسلامی

رابطه بین الگوی تکراری هندسی منبرهای چوبی با مفاهیم سمبلیک در هنر اسلامی

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • رابطه بین الگوی تکراری هندسی منبرهای چوبی با مفاهیم سمبلیک در هنر اسلامی
  رابطه بین الگوی تکراری هندسی منبرهای چوبی با مفاهیم سمبلیک در هنر اسلامی دسته: هنر و گرافیک
  بازدید: 28 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 4941 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 135

  هدف از این پایان نامه نسبت نقوش هندسی تکرار شونده منبرهای چوبی با مفاهیم نمادین در هنر اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد

  قیمت فایل فقط 147,000 تومان

  خرید

  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنراسلامی گرایش چوب

  رابطه بین الگوی تکراری هندسی منبرهای چوبی با مفاهیم سمبلیک در هنر اسلامی

  چکیده:

  جایگاه ویژه منبر به عنوان نمادی فرهنگی از هنراسلامی، در برگزاری خطبه، ضرورت پژوهشی ژرف را ایجاب می کند. بخش عمده ای از تحقیقات انجام شده در باب منبرها، پیرامون تاریخ ساخت آن است و بخش کوتاه تری به ویژگی های زیبایی شناختی و نوع مصالح به کار رفته در آن پرداخته اند. در این میان، نیاز به بررسی نقوش اسلامی به کار رفته در منبرها، که مهم ترین پیام تصویری را به مخاطب القا می کند، خود را آشکار می سازد. این پژوهش بر آن است، تا با بررسی نقوش هندسی مورد استفاده بر روی منبرهای تاریخی مساجد شاخص اصفهان، به نوعی دسته بندی و گونه شناسی نقوش به کار رفته در این منبرها دست پیدا کند و میزان در هم آمیختگی این نقوش را با مفاهیم نمادین آشکار سازد. 

  بدین ترتیب نتایج حاصله می تواند در معرفی ارزش های نهفته این عضو مهجور مساجد، مورد استفاده واقع شود و روال بدست آمده می تواند ابزاری هدفمند برای آشنایی و دسته بندی سایر تزیینات هندسی چوبی باشد. در بدست آوردن یافته های این پژوهش، به روش تحلیلی- مقایسه ای؛ از سویی، بررسی اسناد مکتوب و تجزیه و تحلیل کمی آن‌ها صورت گرفته و از سویی دیگر، صحبت با استادکاران و برداشت های محلی(تحقیق میدانی)، نتایج تحقیق حاصل می‌شود. نکته قابل توجه این است که در کنار تحقیق کیفی میدانی و بررسی هندسی نقوش، این پژوهش به نقد و بررسی آراء صاحب نظران مختلف که در حوزه مطالعات نظری در این زمینه اظهار نظر کرده اند، می پردازد. در ضمن منظور از مساجد شاخص در این تحقیق مساجد سید، جامع عتیق، حکیم، شاه عباس وآقانور که همگی در شهر اصفهان هستند. با بررسی های انجام شده مشخص شد که در انتخاب نوع چوب، نقوش به کار رفته و قاب بندی اجزای تزئینی مشابهت های شکلی آشکاری می‌توان دید که مبین معنایی واحد(با توجه به نقش و کارکرد واحد)برای این عنصر اصلی و لاینفک مسجد است.

  هدف از این پایان نامه نسبت نقوش هندسی تکرار شونده منبرهای چوبی با مفاهیم نمادین در هنر اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

  کلیدواژه ها :

  منبر

  گره چینی

  مسجد

  مفاهیم نمادین 

  نقوش هندسی

  مقدمه :

  منبر به عنوان فضایی خاص برای تشریح مبانی دینی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. از آنجا که در دین اسلام تبیین مبانی دینی، بر پایه سخنرانی و ارتباط مستقیم با مردم (نماز جماعت) گذارده شده است،منبر واجد همان کارکرد اجتماعی- سیاسی است که از نقش الوهی نمادین آن جدا نیست و بررسی نقش منبر در تحقق این مهم آشکار می‌گردد. بر این اساس منبر نمادی از هنر اسلامی است. این پژوهش بر آن است تا این سمبل هنر اسلامی را بهتر شناسانده و ارزش‌های آن را آشکار کند. پرسش‌های قابل طرح در این حوزه را می‌توان بدین نحو بیان کرد: آیا بین هندسه نظری و عملی یا طرح و اجرا در نقوش گره چینی کار شده در منبرها، ارتباطی وجود دارد؟ و اینکه چگونه نقوش هندسی تکرار شونده، خود را در قالب مفاهیم نمادین ارایه می‌کنند. این پژوهش با روش بررسی تک به تک منبرها و نقوش گره چینی چوبی مورد استفاده در آن‌ها، از سویی، تلاش دارد به ارتباط بین طرح و اجرا در این نقوش دست یابد؛ همچنین در این پژوهش، منبرها و انواع نقوش گره چینی چوبی آن‌ها به نحو مقایسه‌ای بررسی و شناسایی و دسته بندی می‌شوند. از سویی دیگر، نه تنها به کاربرد دانش هندسه در طراحی و ساخت نقوش گره چینی منبرهای اسلامی پرداخته می‌شود، بلکه در هم آمیختگی این نقوش با مفاهیم نمادین آشکار می‌گردد. بر این اساس با شناسایی نقوش مورد استفاده بر روی منبر و وجوه اشتراک و افتراق آن با نمادها، روابط مغفولی از این دست در هنر اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرد. 

  منبر محل نشستن خطیب یا واعظ و برای بیان مسایل مذهبی است؛ این عنصر که در فرهنگ عامه از آن به نام تختی که دارای یک پله یا بیشتر باشد و بر آن خطیب یا واعظ می‌نشیند یاد شده است، نوعی صندلی است. صندلی یا همان کرسی به عنوان یک جایگاه پلكانی از قدیم در ایران معمول بوده و به مرور جایگزین تخت شده است که پس از چندی نمونه‌های چوبی آن به فرم متکامل‌تر درآمد و كم كم نام منبر، بر روی آن نهاده شد. نخستین نمونه منبر عبارت بوده است از جایگاهی که پیامبر اکرم (ص) در مسجد النبی در مدینه بر فراز آن برای مؤمنان موعظه می‌فرمودند. بر حسب بعضی از روایت‌ها این کرسی سه پله بوده که پیامبر اکرم بر سومین پله می‌نشست و پای خود را بر پله دوم می‌گذاشت (زکی 1366، 79). به عقیده بورکهارت در کتاب هنر اسلامی، دلیلی که باعث می‌شود یک مسجد، جامع باشد وجود همین منبر یا کرسی است (البته این نظریه مورد تایید همه اندیشمندان در این گستره نمی‌باشد). در سال‌های اولیه هجرت، منبرها از جمله وسایل مساجد جامعی شدند که در مراکز حکومتی ایالت‌ها بودند و حق برگزاری خطبه داشتند. در دوره‌های بعدتر منبر بخشی از وسایل هر مسجد شد، حتی مساجدی که مراسم نماز جمعه در آن برگزار نمی‌شد (پروچاسکا 1373، 36). منبر در مساجد جمعه سکویی است که از آن برای ایراد خطابه و اجرای مراسم ظهر جمعه استفاده می‌کنند. شکل منبر بدون در نظر گرفتن تزیینات و جزییات و مانند موقعیت آن در کنار محراب (همیشه سمت راست محراب)، از گذشته تاکنون تغییر اندکی کرده است (همان،37). 

  منبر از یک پلکان و در بعضی موارد یک در برای محافظت از جان خطیب، با نشیمنی کوچک و گاهی یک آسمانه یا سقف کوچک در بالای آن شکل گرفته است. عنصر سقف در منبرهای کشورهای اسلامی دیگر مانند مصر و آفریقا بیشتر دیده می‌شود. پلکان در سمت نمازگزاران قرار دارد و مؤذن همیشه روی پله قرار می‌گیرد. بررسی گونه‌های منبرها نشانگر وجود عناصر مختلف از جمله سقف و گنبد بر روی آن، پایه، تارمی یا نرده، در و تزیینات آن، نشیمن و تزیینات دسته‌هایش است. منبرهای کشورهای اسلامی از تنوع زیادی برخوردارند، در عین حال که نقوش گوناگونی اعم از شكسته و گردان در آن‌ها بكار رفته است. این نقوش بیشتر تحت نام گره چینی چوبی مشهور هستند. اشکالی که در ترکیبات هندسی اسلامی در گره چینی به کار می‌رود هنر خاص ایرانیان است و اگرچه در برخی دیگر از کشورهای اسلامی نیز نمونه‌های فراوان از هنر گره چینی دیده می‌شود ولی تمام آن‌ها ریشه در هنر گره چینی ایران داشته و دارند (زمرشیدی 1374، 68) و یا به تعبیری در هنر ایرانی هویت متمایز یافته‌اند. نقوش شکسته در این پژوهش، نقوشی است که هندسی و تحت زوایا و قواعد خاصی ترسیم می‌شوند و بیشتر به نام گره یا گره چینی خوانده می‌شوند. گره چینی چوب از هنرهای ظریفی است که از زمان‌های بسیار کهن، در ایران رایج بوده و بر اساس شواهد و آثار موجود پیشینه این هنر در معماری ایران به دوران بسیار کهن باز می‌گردد. صنعت گره سازی به ترکیب حاصل از لقط ها (واحد کار گره سازی)، همان نقوشی که ابتدا به صورت دو بعدی و هندسی بر روی کاغذ ترسیم می‌شود. به واسطه آلات(واسطه) گفته می‌شود. گره از دو عنصر ساخته شده که به نام آلت و لقط مشهورند(آذرمهر.81.1374).

   لفظ آلت به معنی وسیله یا واسطه می‌باشد و باعث می‌شود گره‌ها دارای استحکام و ایستایی و در جای خود ثابت باشند. آلت به دو نوع آلت اصلی و آلت تبعی تقسیم می‌شود. آلت اصلی که در اصطلاح نجارها کلاف نیز گفته می‌شود، معمولاً به صورت چندضلعی است اما به شکل منحنی هم استفاده می‌شود. همچنین آلت اصلی هم خارج از گره و هم داخل گره به کار برده می‌شود. آلات تبعی می‌توانند صغیر یا کبیر باشند. آلت کبیر در اصطلاح گره چینان به استخوان بندی هم معروف است و بیشتر تیره گفته می‌شود. این آلت‌ها به صورت عمود بر هم(صلیبی شکل)، شعاعی و گاه به صورت اسلیمی بری، پارچه بری و گره سازی بر پایه شکل‌های گیاهی و منحنی، به صورت قطاعی از دایره و با انحناهای مختلف و در میان آلات اصلی ساخته می‌شوند(همان). آلات صغیر به آلت‌هایی گفته می‌شود که برای تشکیل لقط ها مورد نیاز هستند و جهت اتصال لقط ها به یکدیگر به کار می‌رود. آلت صغیر بیشتر نقش پیوند دادن لقط ها را دارد در حالیکه به عنوان پایه طرح گره چینی است و عامل ایستایی و ثبات کل گره است. لقط دومین عنصر تشکیل دهنده گره و در عربی به معنای تکه‌ای از یک چیز است. لقط به نوعی واحد کار گره سازی محسوب می‌شود. از ترکیب لقاط با هم و با آلات اصلی و تبعی است که نقش گره به وجود می آید.

   لقط به دو شکل و روش توپر و توخالی اجرا می‌شود. اسامی لقط ها در گذر زمان از عوامل و عناصر بسیاری مانند شکل‌های هندسی، اسامی گیاهان و حیوانات، خورشید و ستارگان و اشیای مختلف الهام گرفته است. برای مثال لقاط شش از شش ضلعی، مورد از گیاهی به همین نام، خرچنگی از خرچنگ، شمسه از خورشید و سرمه دان از سرمه دان؛ گرفته شده‌اند. گره بر هفت نوع است: 1-گره تند، 2-گره کند، 3-گره شل،  4-گره تند و شل، 5-گره کند و شل، 6-گره پیلی و  7-گره درودگری که هرکدام از آن‌ها طرح و زمینه‌های بسیار دارد. اسامی آلت‌ها به صورت زیر است: آلات گره تند: 1-شش بند 2-پنج تند 3-ترنج تند 4-ترقه 5-دانه بلوطی 6-شمسه تند ده 7-پابزی 8-شش منتظم 9-ماکو 10-شش طبل 11-برگ چناری 12-طبل تند 13-شمسه ته بریده 14-چهارلنگه. آلات گره کند: 1-پنج کند 2-طبل کند 3-شمسه کند ده 4-سرمه دان 5-ترنجی کند. آلات گره شل: 1-شش شل 2-پنج شل 3-گیوه 4-سکرو 5-ترنجی شل 6-چهارلنگه شل 7-شمسه. آلت واسطه شش دواتی، رابط و پیوند دهنده گره‌های تند و کند با شل و آلت واسطه موریانه نیز رابط گره‌های تند و کند است(حلی.65.1362).

  ارزیابی تفاوت اساسی بین آثار مذهبی و غیرمذهبی امری دشوار است. زیرا اشیاء مخصوصی را نمی‌توان یافت که کاربرد انحصاری داشته باشند، بجز منبر که فقط در مساجد به کار گرفته می‌شد و در زمان بنی‌امیه متداول شده است (دوری1368، 32). با توجه به کمبود منابع تحقیقی درباره منبرها، پرداختن به مباحث در این حوزه، خصوصاً منبرهای موجود در اصفهان، ضرورت ویژه‌ای می‌یابد. اشاراتی که در خلال کتاب‌های هنر اسلامی و صنایع دستی به منبرها شده بیشتر کلی بوده و این جزء لاینفک مسجدها و همین‌طور نقوش بکار رفته بر آن، مورد بی مهری واقع شده است. در برخی از کتاب‌هایی که به مساجد و تزیینات بکار رفته در اجزای آن پرداخته شده، یک توصیف کلی از تاریخچه، مصالح به کار رفته و مسائل زیباشناختی منبرها وجود دارد که مسلماً نمی‌تواند گویای قابلیت‌ها و ظرافت‌های آن باشد.

  بر این اساس، در این پژوهش، برای اولین بار منبرها و نقوش آن‌ها، با دیدی موشکافانه هندسی و به نحو مقایسه‌ای مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته‌اند. در این تحقیق نخست اطلاعات اولیه برای تحلیل منبرها با عکاسی و برداشت از مساجد مختلف موجود در اصفهان به دست آمده و سپس بررسی منبرها به لحاظ ساخت مایه و عناصر الزامی آن(مانند پله، جناحین، نشیمن، دسته صندلی و ..) انجام می‌شود. در مرحله بعد پیشینه مساجد و همین‌طور منبرهایی که در حال حاضر در این مساجد قرار دارند مورد بررسی کتابخانه‌ای قرار گرفته است. در گام بعدی، با استفاده از روش تحلیل جزء به جزء، نقوش کار شده بر روی قسمت‌های مختلف منبرها با یکدیگر مقایسه و در نهایت با استفاده از نتایج به دست آمده در طول تحقیق، داده‌ها(حاوی تمام مشخصات منبرهای مورد بحث) دسته بندی می‌شود. 

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                      

  1-1- مقدمه 7

  1-2- بیان مسئله پژوهش (تعریف موضوع پژوهش) 10

  1-3- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 11     

  1-4- اهداف پژوهش 11

  1-5- چارچوب نظری پژوهش 11

  1-6- روش پژوهش 12

  1-7- قلمرو مکانی پژوهش (جامعه آماری) 12         

  1-8- قلمرو زمانی پژوهش 12

  1-9- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 13

  1-10- ابزارهای گردآوری داده ها 13

  1-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها 13  

  1-12- محدودیت های پژوهش 13  

  1-13- سوالات پژوهش 14

  1-14-شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش 14

  فصل دوم: نقوش هندسی و گره چینی

  2-1- واژه ها و تعریف 16 

  2-2- تیپولوژی و مورفولوژی نقش های هندسی 23                                                                       

  2-2-1- گره : توپر - توخالی (پوک) – دستگردان – منظم – تند – کند 23  

  2-2-2- نام گذاری و ترسیم آلات و لقاط از دیدگاه اساتید گره سازی 24

  2-2-3- طریقه ترسیم گره‌ها از نظر اساتید گره سازی 32

  2-3- تحزیه و بررسی نقوش و گره های منبرهای مورد مطالعه 36     

  2-3-1- نقوش گره چینی بر روی بدنه و جناحین منبرها 37               

  2-3-2- نقوش گره چینی بر روی پله های منبرها 38

  2-3-3- نقوش گره چینی بر روی نشیمن منبرها 40

  2-3-4- نقوش گره چینی بر روی قسمت های دیگر منبرها 41     

  فصل سوم: مفاهیم نمادین در نقوش هندسی

  3-1- تشخیص و تعیین نقوش 45 

  3-2- ارائه چند نظر درباره این نقوش 49  

  3-3- تحلیل این نظرها 52

  فصل چهارم: منبرها                                                                                                        

  4-1- تاریخچه و واژه شناسی منبرها 59

  4-2- گونه شناسی منبرها 65     

  4-2-1- تاریحچه مساجد مورد مطالعه 65

  4-2-2- بررسی منبرها از نظر ساختمایه – نوع نقوش به کار رفته – 67

   زوایا، ابعاد و اندازه ها

  4-2-3- ساخت منبرها از نظر ابزار کار - نوع چوب – نوع اتصالات 73  

  4-3- تزئینات منبرها 82

  4-3-1- حکاکی یا منبت 82

  4-3-2- معرق 86

  4-3-3- گره 87 

  فصل پنجم: نتیجه گیری  

  نتیجه گیری 90                                                                                                 

  فهرست جدول ها

  جدول (2-1) آلت های گره تند ، کند ، شل 20               

  جدول (2-2) نام گذاری آلات توسط غیاث الدین جمشید کاشانی 25

  جدول (2-3) تفاوت نام گذاری آلات نزد زمرشیدی و ماهرالنقش 27

  جدول (4-1) مقایسه منبرها از نظر نوع چوب و نوع نقوش و تزئینات 68

  جدول (4-2) مقایسه ابعاد و اندازه های منبرها 70

  جدول (4-3) مقایسه منبرها و نوع تزئینات قسمت های مختلف آنها 72    

  جدول (4-4) انواع اتصالات گوشه ای 79

  جدول (5-1) مقایسه نقوش بدنه منبرها 92    

  جدول (5-2) مقایسه نقوش پله های منبرها 93

  جدول (5-3) مقایسه نقوش نشیمن منبرها 95

  جدول (5-4) مقایسه مشخصات کلی منبرها 98

  فهرست شکل‌ها

  شکل (2-1) آلات شل ، کند ، تند 23

  شکل (2-2) گره ده تند 32

  شکل (2-3) روش ترسیم گره ده تند از نظر زمرشیدی 34 

  شکل (2-4) روش ترسیم گره ده تند از نظر شعرباف 35   

  شکل (2-5) طریقه ترسیم گره ده تند از نظر فرشته نژاد 35

  شکل (2-6) طریقه ترسیم گره از نظر لرزاده 36   

  شکل (2-7) طرح گره هشت مربع و سرمه دان 37

  شکل (2-8) طرح گره هشت و ماکو (یا زهره) 37  

  شکل (2-9) طرح دو نوع گره ده تند 37   

  شکل (2-10) طرح گره طبل اندر طبل 38   

  شکل (2-11) طرح گره کند طبل قناس 38 

  شکل (2-12) طرح گره هشت و چهارلنگه 38

  شکل (2-13) طرح گره شش 39    

  شکل (2-14) طرح گره ده تند 39  

  شکل (2-15) طرح گره کند طبل قناس 39

  شکل (2-16) طرح گره در پله های منبر مسجد حکیم 40 

  شکل (2-17) طرح گره ده تند در نشیمن منبرهای مساجد حکیم 40     

  آقانور ، جامع عتیق و سید                                                                            

  شکل (2-18) طرح گره تند ده در منبر مسجد جامع عتیق 41

  (به صورت نقاشی)                                                       

  شکل (2-19) طرح گره کند طبل قناس 41

  شکل (4-2) شکل خلاصه شده منبرها 69

  شکل (4-3) مقایسه ابعاد و اندازه های منبرها 70 

  شکل (4-4) اتصال قلم بر 76 

  شکل (4-5) اتصال قلم بُر با میخ 76

  شکل (4-6) اتصال قلم بُر با برش 76

  شکل (4-7) اتصال قلم بُر با برش کج 76

  شکل (4-8) اتصال نیم آ نیم یا نیم نیم 76

  شکل (4-9) اتصال نیم آ نیم یا نیم نیم با میخ 77

  شکل (4-10) اتصال نیم آ نیم یا نیم نیم با برش کج 77

  شکل (4-11) اتصال نیم آ نیم یا نیم نیم با برش کج 77

  شکل (4-12) اتصال فاق و زبانه ساده(یا کام و زبانه) 77

  شکل (4-13) اتصال فاق و زبانه ساده با برش کج 77

  شکل (4-14) اتصال دو فاق و دو زبانه ساده 78

  شکل (4-15) اتصال دو فاق و دو زبانه ساده 78

  شکل (4-16) اتصال دم چلچله ای دو طرفه 78

  شکل (4-17) اتصال دم چلچله ای یا طرح 78

  شکل (4-18) اتصال نیم و نیم با زبانه 78

  شکل (4-19) اتصال نیم و نیم با گوه چوبی 78

  شکل (4-20) اتصال درز ساده 79

  شکل (4-21) اتصال درز ساده با میخ چوبی 79

  شکل (4-22) اتصال درز ساده شومی 79

  شکل (4-23) اتصال نیم و نیم 79

  شکل (4-24) اتصال قلیف 79 

  فهرست عکسها

  عکس (2-1) گره چینی با شیشه 18   

  عکس (2-2) گره چینی پوک و گره چینی تو پر یا منبت 19

  عکس (2-3) اتصالات در گره چینی 21

  عکس (2-4) منبر مساجد حکیم و جامع عتیق 37   

  عکس (2-5) دو منبر مسجد جامع عتیق 37

  عکس (2-6) منبر مساجد سید و آقانور 37               

  عکس (2-7) گره طبل اندر طبل 38

  عکس (2-8) گره کند طبل قناس 38

  عکس (2-9) گره هشت و چهارلنگه 38

  عکس (2-10) گره شش 39                                         

  عکس (2-11) پله در منبر مساجد سید ، جامع عتیق ، حکیم 39                                       

  عکس (2-12) پله در منبر مساجد سید و حکیم 39 

  عکس (2-13) پله در منبر مسجد حکیم 40  

  عکس (2-14) نشیمن در منبر مساجد حکیم ، آقانور ، جامع عتیق و سید 40

  عکس (2-15) نقاشی گره ده تند در نشیمن منبر مسجد جامع عتیق 41          

  عکس (2-16) نشیمن در منبرهای مساجد حکیم و جامع عتیق 41   

  عکس (2-17) تزئین خوشنویسی و گره روی دسته صندلی در منبر مسجد حکیم 42

  عکس (2-18) تزئینات قطاربندی و گره چینی بر روی دسته صندلی 42                 

  در منبر مسجد جامع

  عکس (2-19) نرده یا طارمی در منبر دوم و اول مسجد جامع عتیق و حکیم 43

  عکس (4-1) تصویر کامل محراب اولجایتو در شمسه مرکزی منبر مسجد جامع عتیق 66

  عکس (4-2) منبت کاری نقوش گردان لقاط منبر مسجد جامع عتیق 66

  عکس (4-3) منبرهای مساجد جامع عتیق ، حکیم ، شاه عباس ، آقانور و سید 71

  عکس (4-4) منبت رولیف 88

  عکس (4-5) منبت با رولیف 88

  عکس (4-6) منبت اورولیف 88

  قیمت فایل فقط 147,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : رابطه بین الگوی تکراری هندسی منبرهای چوبی با مفاهیم سمبلیک در هنر اسلامی , بررسی هندسی نقوش , بررسی نقوش منبر مساجد اصفهان , بررسی نقوش هندسی منبرهای تاریخی , بررسی نقوش اسلامی منبرهای مساجد اصفهان , دسته بندی و گونه شناسی نقوش منبر مسجد , مقایسه نقوش منبرهای مساجد اصفهان , مفاهیم نمادین اسلامی در نقوش منبرهای مساجد


برچسب‌ها: رابطه,بین,الگوی,تکراری,هندسی,منبرهای,چوبی,با,مفاهیم,سمبلیک,در,هنر,اسلامی,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۹:۰۱ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

مقایسه تطبیقی مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله

مقایسه تطبیقی مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • مقایسه تطبیقی مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله
  مقایسه تطبیقی مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله دسته: معماری
  بازدید: 7 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 2453 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 60

  در این پژوهش مقایسه تطبیقی نقوش گردنه مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان می باشد

  قیمت فایل فقط 28,000 تومان

  خرید

  دانلود پژوهش رشته معماری

  مقایسه تطبیقی مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله

  *** این پژوهش با بیش از 100 منبع و در قالب 60 صفحه ورد بصورت جامع و کامل و برای اولین بار در اینترنت ارائه شده است.

  چکیده 

  تداوم در نقوش معماری ایرانی یک روند چند هزار ساله داشت که در هر دوره بر طبق مذهب و دین و نوع مصالح ساختمان دچار تحولاتی می شد. ولی در کل نمادهای کهن باستان و باستانی ایرانی تکرار می شد.با ظهور مکتب تیموری و گسترش کاشی کاری در معماری این روند در دوره صفوی به نقطه اوج خود رسید. ولی دوره صفوی هم مثل سایر دوران ایران در زمینه هنر و معماری در ادامه دوران قبل از خود بود. که در این بین معماری دوره قره قویونلو (مکتب آذری) در زمینه تزیینات بیشترین تاثیر را در معماری صفوی گذاشت. در این بین شباهت های بسیاری در کاشی کاری های مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله می توان شاهد بود.

  مسجد شیخ لطف الله به عنوان گنجینه ای از تزیینات معماری در زمینه های مختلف تزیینی خط، نقوش گیاهی و هندسی و همچنین قاب بندی که در نقوش صورت می گرفت تحت تاثیر مسجد کبود بوده است. با توجه به ریشه آذربایجانی خاندان صفوی می توان گفت همانطور که قدرت گیری خاندان صفوی از آذربایجان شروع و در اصفهان به اوج رسید. در زمینه معماری نیز مکتب آذری (مسجد کبود) را در اصفهان در قالب شیخ لطف الله به اوج رساندند.

  با توجه به تداوم نقوش در تزیینات معماری لزوم توجه به تزیینات معماری در دوره قره قویونلو به عنوان یک پل ارتباطی بین معماری تیموری و معماری صفوی مهم به نظر می رسد که همیشه نادیده گرفته می شود. عناصر و نقش مایه های تزیینی بدیع و غنی مسجدکبود و مسجد شیخ لطف الله عاملی گردیده که هریک از این بناها در زمان خویش به شاهکار هنری دوره تاریخی خود مبدل شوند. به همین جهت توجه و مطالعه ی بصری نقوش این دو مکان که براساس هندسه و تناسبات طراحی شده این امکان را می دهد. با بررسی و بهره گرفتن از نقوش آثاری را خلق نمود که دارای ویژگی های سنتی و مذهبی باشد. با پدید آوردن چنین آثاری می توان بیشترین ارتباط را با مردم برقرار کرد که در برگیرنده صنایع هنری و دوران اسلامی ایران باشد.

  هدف از این پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش گردنه مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان می باشد.

  کلید واژه:

  مقایسه تطبیقی

  نقوش مسجد کبود تبریز

  نقوش مسجد شیخ الله اصفهان

  فهرست مطالب

  چکیده

  فهرست مطالب

   مقایسه تطبیقی مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله 

  4-1 مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و شیخ لطف الله اصفهان.

  4-2 مقایسه تطبیقی طراحی و مصالح.

  4-2-1 کاشی کاری

  4-2-2 خط و خوشنویسی.

  4-2-3 آجر

  4-2-4 سنگ.

  4-2-5 معماری و پلان.

  4-3 شباهت ها و تقاوت های نقوش. 

  4-3-1 اسلیمی دهن اژدری.

  4-3-2 اسلیمی ماری

  4-3-3 اسلیمی برگی.

  4-3-4 اسلیمی خرطومی

  4-3-5 چنگ یا پیچک.

  4-3-6 یایه اسلیمی و سراسلیمی.

  4-3-7 برگ.

  4-3-8  برگ مو

  4-3-9 غنچه.

  4-3-10 گل های گرد.1

  4-3-11 گلبرگ.

  4-3-12 گل های شاه عباسی.

  4-3-13 گل های خاص مسجد کبود .

  4-3-14 ترنج.

  4-3-15 قاب

  4-3-16 حاشیه

  4-3-17 گره چینی. 

  نتیجه گیری و پیشنهادات

  منابع

  قیمت فایل فقط 28,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : مقایسه تطبیقی مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله , نقوش گردنه مسجد کبود تبریز , نقوش گردنه مسجد شیخ لطف الله اصفهان , طراحی معماری مسجد کبود تبریز , طراحی معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان , شباهت های نقوش مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله , تقاوت های نقوش مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله


برچسب‌ها: مقایسه,تطبیقی,مسجد,کبود,و,مسجد,شیخ,لطف,الله,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۵۸ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت ریسک های مسئولیت

پاورپوینت ریسک های مسئولیت

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • پاورپوینت ریسک های مسئولیت
  پاورپوینت ریسک های مسئولیت دسته: بیمه
  بازدید: 9 بار
  فرمت فایل: pptx
  حجم فایل: 129 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 34

  پاورپوینت آماده ارائه کلاسی با عنوان ریسک های مسئولیت در حجم 34 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل مفهوم و مبانی حقوقی مسئولیت، مسئولیت حقوقی، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، اقسام مسئولیت مدنی، تعریف مسئولیت مدنی، انواع مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی مالکان وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسئولیت مدنی کارفرمایان، مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و شهرداری

  قیمت فایل فقط 7,000 تومان

  خرید

  عنوان: پاورپوینت ریسک های مسئولیت

  دسته: مدیریت بیمه- حسابداری- مدیریت مالی- مجموعه مدیریت

  فرمت: پاورپوینت

  تعداد اسلاید: 34 اسلاید

  این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " ریسک های مسئولیت " می باشد که در حجم 34 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده که بخشهای عمده آن شامل موارد زیر می باشد:

  مفهوم و مبانی حقوقی مسئولیت

  مسئولیت حقوقی

  مسئولیت کیفری

  مسئولیت مدنی

  اقسام مسئولیت مدنی

  تعریف مسئولیت مدنی

  انواع مسئولیت مدنی

  مسئولیت مدنی مالکان وسایل نقلیه موتوری زمینی

  مسئولیت مدنی کارفرمایان

  مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و شهرداری ها

  مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

  مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل زمینی

  مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی

  حمل و نقل بین المللی

  ریسک های حمل و نقل هوایی

  مسئولیت مدنی پزشکان،جراحان، دارو سازان و مدیران مراکز درمانی

  بیمه نامه هایی برای پوشش ریسک های ناشی از حرفه

  مسئولیت مدنی آرشیتکت ها و مقاطعه کاران

  مسئولیت مدنی مالک و مستاجر در مقابل یکدیگر

  مسئولیت مدنی همسایه در مقابل همسایه

  مسئولیت مدنی ناشی از حوادث بهره برداری و حمل و نقل و توزیع گاز و برق

  سایر انواع مسئولیت های مدنی  

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

  قیمت فایل فقط 7,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : پاورپوینت ریسک های مسئولیت , دانلود پاورپوینت ریسک های مسئولیت , مفهوم و مبانی حقوقی مسئولیت , مسئولیت حقوقی , مسئولیت کیفری , مسئولیت مدنی , اقسام مسئولیت مدنی , تعریف مسئولیت مدنی , انواع مسئولیت مدنی , مسئولیت مدنی مالکان وسایل نقلیه موتوری زمینی , مسئولیت مدنی کارفرمایان , مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و شهرداری ها , مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل , مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل


برچسب‌ها: پاورپوینت,ریسک,های,مسئولیت,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۵۴ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز

تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز
  تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز دسته: مدیریت
  بازدید: 6 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 1501 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 250

  هدف از این پایان نامه تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز در میان مصرف کنندگان محصولات الکترونیکی و الکتریکی کم مصرف در استان گیلان است

  قیمت فایل فقط 147,000 تومان

  خرید

  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

  تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز

  چکیده

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن (کیفیت درک شده برند، تصویر برند سبز، ارزش درک شده برند سبز، اعتبار برند) براساس مدل فونگ اِنگ و همکاران، 2013 می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه جمع آوری داده -ها از نوع توصیفی- علّی/ پیمایشی است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف-کنندگان محصولات الکترونیکی و الکتریکی کم مصرف در استان گیلان می باشد. بر این اساس، 384 نفر از مصرف کنندگان از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دسترس انتخاب شدند. 

  جهت تجزیه  و  تحلیل داده  ها از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل-سازی معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته شده است. یافته  ها نشان می دهد که کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز و همچنین با اعتبار برند رابطه معناداری داشته امّا با ارزش درک شده برند سبز رابطه معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز رابطه معناداری داشته اما با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری ندارد. ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز هم هر کدام با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری دارند. سرانجام نتایج درباره ی متغیرهای واسطه ای نشان داد که نقش واسطه ای اعتبار برند بر رابطه بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز پذیرفته می شود. امّا نقش واسطه  ای اعتبار برند بر رابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز پذیرفته نمی شود. همچنین به ترتیب نقش های واسطه  ای ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز بر رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز پذیرفته می شود.

  واژگان کلیدی:

  ارزش ویژه برند سبز

  کیفیت درک شده برند

  اعتبار برند، تصویر برند سبز

  ارزش درک شده برند سبز

  مدل سازی معادلات ساختاری 

   مقدمه

  در سال­های اخیر به دلیل حجم گسترده آلودگی­­های زیست­محیطی ناشی از تولیدات صنعتی، جامعه به­طور فزآینده­ای متوجه مسائل زیست­محیطی شده است (Rahbar, 2008). آلودگی­های زیست­محیطی كه در نتیجه تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده، از جمله مسائلی هستند كه بارها توسط سازمان­­های فعّال در این زمینه به­عنوان تهدیدی برای بشر شناخته شده­اند (Cao, 2011, 4). در این راستا، محصولات الکترونیکی و الکتریکی به­ عنوان یک طبقه محصول در این بخش انتخاب شده­اند که به نحو بارزی به عنوان یکی از عاملین عمده آلودگی محیط طبیعی در نظر گرفته می­شوند و بنابراین با فشار الزامات سخت­گیرانه قانونی و تقاضای مداوم برای محصولات دوستدار محیطی بیشتر از مصرف­کنندگان نگران، روبرو هستند (Ng, Butt, Khong and Ong, 2013; Badgie, Samah Manaf and Muda, 2012).

  در این میان، برخی از صنایع با به كارگیری اقداماتی، گام­های لازم را جهت كاهش اثرات نهایی كه بر محیط زیست می­تواند داشته باشد، برداشته­اند. از جمله این اقدامات، بازاریابی سبز یا محیط زیست دوستانه است، یعنی؛ توسعه زیست­محیطی و طبیعی فعالیت­های بازاریابی، با بكارگیری نقش مسئولیت­پذیری زیست­محیطی/ اجتماعی شركت­­ها به منظور توسعه پایدار (Cao, 2011, 4). در ادبیات پایدار، بازاریابی سبز[1] به عملکردها، سیاست­ها و آمیخته­­های بازاریابی اطلاق می­گردد که به طور مشخص به نگرانی­­هایی در باب محیط زیست طبیعی و ایجاد درآمد و فراهم نمودن نتایجی می­پردازد که اهداف فردی و سازمانی را برای یک محصول یا خط تولید، برآورده می­نماید (Constantinos Constantine and Neil, 2012).

  در این سال­ها با افزایش انتقادات و اقدامات گروه­های دوستدار محیط زیست، افراد نسبت به محیط زیست خود، منابع پایان­­­پذیر و نحوه­­ی استفاده بهینه از آنها با توجه به نیازهای نسل­های آینده، آگاهی و دغدغه بیشتری پیدا کردند (Manrai, Manrai, Lascu and Ryans, 1997, 513). این دغدغه­های مصرف­كنندگان در برابر پاسخ­گویی زیست­محیطی كه با قوانین زیست­محیطی نیز هم راستا شده، تعداد روبه رشدی از شركت­­­ها را به منظور طراحی و ایجاد برنامه­های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است. از این رو شركت­­ها باید تأثیرات منفی زیست­محیطی خود را در تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه و مصرف انرژی به طرز قابل توجهی كاهش دهند، در غیر این صورت به وسیله قوانین و تقاضای سرسختانه مشتریان به عقب رانده خواهند شد (رعنایی کردشولی و یاری بوزنجانی، 1390، 166). همچنین مسأله حفظ محیط زیست باعث شده است که مصرف­کنندگان درباره محصولاتی که می­خرند، بازاندیشی کنند. امروزه بسیاری از مصرف­کنندگان این آمادگی را دارند که برای حمایت واقعی از محیط زیست برای محصولاتی که استاندارهای زیست­محیطی را رعایت می­کنند، مبلغ بیش­تری پرداخت کنند (Kotler and Armstrong, 2008, 583). بدین ترتیب شركت­­ها این فرصت را دارند كه عملكرد زیست محیطی­شان را بهبود بخشند و از تقاضاهای جدید مربوط به بازار سبز منتفع شوند (عباسی، عنایتی و رهبری، 1391، 36).

  همان­طور که اوتمن (1992) ادعا می­کند، اگر شرکت­­ها بخواهند بازاریابی سبز را با موفقیت بکار گیرند، مفاهیم و ایده­­های زیست­محیطی آنها باید با همه جنبه­­های بازاریابی انسجام پیدا کند. در این راستا، توسعه مفهوم جاری بازاریابی و برند­سازی در قالب سبز، ضروری به­نظر می­رسد. اگر شرکت­­ها بتوانند محصولات و خدماتی را فراهم کنند که نیازهای زیست­محیطی مشتریان­شان را تأمین کند، مشتریان به این کالاها و خدمات علاقه بیشتری نشان خواهند داد. در ابتدای عصر زیست­محیطی، شرکت­ها باید به دنبال فرصت برای بهبود عملکرد زیست­محیطی محصولات خود باشند تا بتوانند ارزش ویژه برندشان را تقویت کنند (هادیزاده مقدم، جمالی کاپک و موسوی، ­1391، 32). مثلاً برندهای سبز، برچسب­­های سبز و تبلیغات محیطی به وسیله عرضه اطلاعات در مورد ویژگی­های محصولات سبز محیطی، احساسات مثبتی در گروه­های خاص هدف به وجود می­آورند و مصرف­کنندگان با دانستن این موضوع که یک محصول سبز است، هنگام استفاده آن احساس بهتری خواهند داشت، زیرا محصولات با برندهای طبیعی و برچسب گذاری­­های صحیح به علت تصویر کلی مثبتی که ایجاد می­کنند، از نظر بازرگانی موفق هستند و مصرف­کننده­­ها به خرید این محصولات تمایل پیدا می­کنند و وفاداری به برند افزایش می­یابد (Rahbar and Abdul Wahid, 2011, 80).

  با اهمیت یافتن بازاریابی و گرایش­های سبز شرکت­­ها، خصوصاً نقش کلیدی آن در موفقیت شرکت­­ها، انجام تحقیقات مختلف برای تبیین روابط متغیرهای سبز و مطالعه در این زمینه، بیش از پیش، ضروری می- نماید. بر همین اساس، این پژوهش قصد دارد تا به تحلیل ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن (کیفیت درک شده برند، اعتبار برند، تصویر برند سبز و ارزش برند سبز) بپردازد.

  کیفیت درک شده برند به ­عنوان یکی از عوامل مهمی در نظر گرفته می­شود که بر تصمیم­گیری مشتری از طریق ارائه دلیل منطقی ترجیح یک برند بر برند دیگر، تأثیرگذار است (Aaker, 1991). علاوه بر این، کیفیت درک شده برند به­عنوان یک روش اکتشافی جهت تأثیرگذاری بر قضاوت مشتری در باب توانایی­­های آن به­منظور تحقق ویژگی­های دوستدار محیطی آن عمل می­کند (Ng, Butt, Khong and Ong, 2013). از آنجا که ارزش ویژه برند قوی­تر بر برندهایی غالب می­باشد که نشان­دهنده اعتبار برندی بیشتر است، لذا برند معتبرتر دربردارنده هزینه­­های ارزیابی پایین­تر بوده و با ریسک درک­ شده کمتری در ارتباط است. بنابراین آنها از طریق بسط ارزش­شان در ورای جنبه­­های کاربردی باعث ارتقای ارزش برند می­گردند (Erdem and Swait, 2004).

  به عبارتی دیگر، اعتبار برند یک ستون مرکزی است که در حول آن یک شرکت می­تواند ارزش ویژه برند خود را ایجاد و مدیریت نماید (Erdem, Swait and Valenzuela, 2006). علاوه بر مفاهیم برند، در مباحث مربوط به مفاهیم برند سبز می­توان به تحقیقات چن (2010) و چن و چانگ (2012) اشاره نمود که این­طور متوجه شدند که تصویر برند سبز و ارزش درک شده برند سبز به عنوان عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند می­باشند (Ng, Butt, Khong and Ong, 2013). که ارزش ویژه برند سبز را چن (2010) به عنوان "مجموعه­ای از دارایی­­ها و بدهی­های برند در زمینه تعهدات سبز و نگرانی­های محیطی تعریف نمود که با نام، نماد و آرم برند در ارتباط است که می­تواند ارزش ارائه شده کالاها و خدمات دوستدار محیطی را افزایش و یا کاهش دهد".

  لذا با توجه با مطالب فوق، سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا بین مفاهیم برند (کیفیت درک شده برند1و اعتبار برند[2] ) و مفاهیم برند سبز (تصویر برند سبز[3] ،  ارزش درک شده برند سبز[4] و ارزش ویژه برند سبز[5] ) رابطه وجود دارد؟  1 Brand Perceived Quality

  [2] Brand Credibility

  [4] Green Brand perceived value

  فهرست مطالب

  فصل اوّل : کلیّات تحقیق 

  1-1- مقدمه.................................................................................................................................................. 2

  1-2- بیان مسأله........................................................................................................................................... 3

  1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.................................................................................................................. 5

  1-4- چارچوب نظری تحقیق...................................................................................................................... 6

  1-5- مدل مفهومی......................................................................................................................................11

  1-6- جنبه نو آوری و جدید بودن تحقیق.................................................................................................. 12

  1-7- اهداف تحقیق................................................................................................................................... 12

  1-8- سؤالات تحقیق................................................................................................................................. 12

  1-9- فرضیه های تحقیق............................................................................................................................ 13

  1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق................................................................................ 13

  1-11- قلمرو تحقیق.................................................................................................................................. 15

  فصل دوّم : ادبیات تحقیق

  مقدمه.......................................................................................................................................................... 17

  2-1- تاریخچه بازاریابی سبز و ایجاد برند سبز......................................................................................... 18

  2-2- متغیرهای تحقیق...............................................................................................................................30

  2-2-1-ارزش ویژه برند سبز...................................................................................................................... 30

  2-2-1-1- اهمیت ارزش ویژه برند سبز....................................................................................................34

  2-2-2- کیفیت درک شده برند................................................................................................................. 35

  2-2-1-2- اهمیت کیفیت درک شده برند..................................................................................................37

  2-2-1-3- رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز................................................................38

  2-2-1-4- رابطه بین کیفیت درک شده برند با ارزش درک شده برند سبز................................................38

  2-2-1-5- رابطه بین کیفیت درک شده برند با اعتبار برند.........................................................................39

  2-2-3- ارزش درک شده برند سبز........................................................................................................... 40

  2-2-3-1- اهمیت ارزش درک شده برند سبز...........................................................................................41

  2-2-3-2- رابطه بین ارزش درک شده برند سبز با ارزش ویژه برند سبز..................................................42

  2-2-4- اعتبار برند..................................................................................................................................  43

  2-2-4-1- اهمیت اعتبار برند....................................................................................................................45

  2-2-4-2- رابطه بین اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز..................................................................46

  2-2-4-3- رابطه بین اعتبار برند با تصویر برند سبز..................................................................................47

  2-2-4-4- رابطه بین اعتبار برند با ارزش ویژه برند سبز...........................................................................47

  2-2-5-  تصویر برند سبز......................................................................................................................... 40

  2-2-5-1- اهمیت تصویر برند سبز.......................................................................................................... 50

  2-2-5-2- رابطه بین تصویر برند سبز با ارزش ویژه برند سبز................................................................. 51

  2-3- روش  ها و مدل  های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز...................................................................... 52

  2-3-1- روش  های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز................................................................................ 52

  2-3-1-1-  ارزش ویژه مبتنی بر مشتری.................................................................................................. 52

  2-3-1-2- ارزش ویژه مبتنی بر شرکت.................................................................................................... 52

  2-3-1-3-  ارزش ویژه از دید مالی......................................................................................................... 52

  2-3-2- مدل  های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز.................................................................................. 54

  2-3-2-1- مدل ارزش ویژه برند دیوید آكر............................................................................................. 54

  2-3-2-2- مدل شناخت برند کلر............................................................................................................. 56

  2-3-2-3- مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و روبیكام.............................................................................. 58

  2-3-2-4- مدل ارزش ویژه برند فلدویك .............................................................................................. 59

  2-3-2-5- مدل ارزش ویژه برند یو و لی................................................................................................. 60

  2-3-2-6- مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو.............................................................................................. 61

  2-3-2-7- مدل طنین برند کلر................................................................................................................. 61

  2-3-2-8- مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن......................................................................................... 63

  2-3-2-9- مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت مایر و همکاران......................................................... 65

  2-6- پیشینه تحقیق.................................................................................................................................... 66

  2-6- 1- داخلی......................................................................................................................................... 66

  2-6-2- خارجی........................................................................................................................................ 67

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه................................................................................................................................................ 73

  3-2- روش تحقیق..................................................................................................................................... 73

  3-2-1- نوع پژوهش بر مبنای هدف......................................................................................................... 73

  3-2-2- نوع پژوهش از نظر ماهیت و روش............................................................................................. 73

  3-3- روش  های گردآوری داده-ها.............................................................................................................. 74

  3-4- ابزار گردآوری داده -ها........................................................................................................................74

  3- 5- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده-ها.......................................................................................... 75

  3-5-1- روایی............................................................................................................................................ 76

  3-5-2- پایایی............................................................................................................................................ 76

  3-6- جامعه آماری.................................................................................................................................... 78

  3-7- تعیین حجم نمونه و روش نمونه-گیری............................................................................................. 78

  3-8- روش تجزیه و تحلیل داده-ها............................................................................................................ 80

  3-8-1- تحلیل عاملی تأییدی.................................................................................................................... 80

  3-8-2- مدل سازی معادلات ساختاری...................................................................................................... 80

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه.................................................................................................................................................83

  4-2- توصیف ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری................................................................................. 83

  4-2-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت.................................................................................... 83

  4-2-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل.......................................................................... 84

  4-2-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات...................................................................... 85

  4-2-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن.......................................................................................... 86

  4-2-5- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد............................................................................. 87

  4-2-6- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت.......................................................................... 88

  4-3- انتخاب نوع طبقات (لوازم مورد استفاده)......................................................................................... 90

  4-3-1- وضعیت افراد پاسخ  دهنده از نظر نوع طبقات............................................................................... 90

  4-3-2- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه اوّل؛ لوازم برقی آشپزخانه و منزل.......................... 91

  4-3-3- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه دوّم؛ لوازم صوتی و تصویری................................ 92

  4-3-4- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در در طبقه سوّم؛ انواع کامپیوتر و ماشین  های اداری........... 93

  4-3-5- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه چهارم؛ وسایل سرمایشی و گرمایشی.................... 93

  4-4- چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس شاخص های مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع............94

  4-5- بررسی نرمال بودن وضعیت متغیرها................................................................................................. 96

  4-6- تحلیل روایی.................................................................................................................................... 97

  4-6-1- تحلیل عاملی اکتشافی.................................................................................................................. 98

  4-6-2- تحلیل عاملی تأییدی................................................................................................................. 100

  4-6-2-1- نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای پژوهش...................................................................... 101

  4- 6-3-3- روایی همگرا....................................................................................................................... 102

  4- 6-4- روایی تشخیص.........................................................................................................................103

  4-7-1- برازش مدل مفهومی.................................................................................................................. 103

  4-7-2- مدل سازی معادلات ساختاری................................................................................................... 104

  4-7-3- آزمون برازش مدل مفهومی....................................................................................................... 105

  4-8- نیکوئی برازش مدل....................................................................................................................... 106

  4-8-1- تفسیر شاخص های برازش..........................................................................................................107

  4-9- تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه-ها....................................................................................... 108

  4-9-1- آزمون فرضیه اوّل...................................................................................................................... 108

  4-9-2- آزمون فرضیه دوّم...................................................................................................................... 109

  4-9-3- آزمون فرضیه سوّم..................................................................................................................... 110

  4-9-4- آزمون فرضیه چهارم...................................................................................................................110

  4-9-5- آزمون فرضیه پنجم.....................................................................................................................111

  4-9-6- آزمون فرضیه ششم.....................................................................................................................111

  4-9-7- آزمون فرضیه هفتم.....................................................................................................................112

  4-9-8- آزمون فرضیه هشتم....................................................................................................................112

  4-9-9- آزمون فرضیه نهم.......................................................................................................................113

  4-9-10- آزمون فرضیه دهم....................................................................................................................115

  4-9-11- آزمون فرضیه یازدهم................................................................................................................116

  4-9-12- آزمون فرضیه دوازدهم.............................................................................................................117

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه............................................................................................................................................. 120

  5-2- نتایج آمار توصیفی......................................................................................................................... 120

  5-2-1- نتایج متغیرهای جمعیت  شناختی................................................................................................120

  5-2-2- نتایج انتخاب نوع طبقات و اولویت بندی برند-ها.........................................................................121

  5-3- نتایج آمار استنباطی.........................................................................................................................122

  5-3-1- نتیجه آزمون فرضیه اوّل..............................................................................................................122

  5-3-2- نتیجه آزمون فرضیه دوّم.............................................................................................................122

  5-3-3- نتیجه آزمون فرضیه سوّم............................................................................................................122

  5-3-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم.........................................................................................................123

  5-3-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم...........................................................................................................123 

  5-3-6- نتیجه آزمون فرضیه ششم...........................................................................................................123

  5-3-7- نتیجه آزمون فرضیه هفتم............................................................................................................124

  5-3-8- نتیجه آزمون فرضیه هشتم..........................................................................................................124

  5-3-9- نتیجه آزمون فرضیه نهم..............................................................................................................125

  5-3-10- نتیجه آزمون فرضیه دهم..........................................................................................................125

  5-3-11- نتیجه آزمون فرضیه یازدهم......................................................................................................125

  5-3-12- نتیجه آزمون فرضیه دوازدهم....................................................................................................126 

  5-4- بحث.............................................................................................................................................. 126

  5-5- پیشنهاد-ها.........................................................................................................................................128

  5-6- پیشنهادات براساس یافته های تحقیق...............................................................................................128

  5-7- محدودیت های پژوهش...................................................................................................................131

  5-8- پیشنهادات برای تحقیقات آتی........................................................................................................132

  فهرست منابع............................................................................................................................................ 133

  فهرست منابع فارسی................................................................................................................................ 133

  فهرست منابع لاتین.................................................................................................................................. 138

  پیوست  ها

  پیوست الف: پرسشنامه..............................................................................................................................149

  پیوست ب: خروجی های نرم افزار SPSS................................................................................................ 151

  پیوست پ: خروجی های نرم افزار LISREL............................................................................................153

  فهرست جداول

  (جدول 2-1) تحول علایق زیست  -محیطی...................................................................................................20

  (جدول 2-2) تفاوت انواع دیدگاه  های بررسی ارزش ویژه برند................................................................ 53

  (جدول 2-3) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق داخلی...................................................................67

  (جدول 2-4) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی اوّل..........................................................68

  (جدول 2-5) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی دوّم..........................................................68

  (جدول 2-6) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی سوّم.........................................................69

  (جدول 2-7) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی چهارم......................................................70

  (جدول 2-8) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی پنجم........................................................71

  (جدول 3-1) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه.........................................................75

  (جدول 3-2) ترکیب سؤالات براساس متغیرهای تحقیق............................................................................75

  (جدول 3-3) ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق......................................................77

  (جدول 3-4) اطلاعات مربوط به نمونه-گیری..............................................................................................79

  (جدول 4-1) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت....................................................................83

  (جدول 4-2) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل...........................................................84

  (جدول 4-3) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات.......................................................85

  (جدول 4-4) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن...........................................................................86

  (جدول 4-5) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد..............................................................87

  (جدول 4-6) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت...........................................................88

   (جدول 4-7) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات..............................................................90

  (جدول 4-8) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم برقی آشپزخانه و منزل.............91

  (جدول 4-9) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم صوتی و تصویری....................92

  (جدول 4-10) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در انواع کامپیوتر و ماشین اداری.........93

  (جدول 4-11) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در وسایل سرمایشی و گرمایشی.........94

  (جدول 4-12) شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش.....................95

  (جدول 4-13) آزمون كولموگروف- اسمیرنوف متغیرهای پژوهش...........................................................97

   (جدول 4-14) آزمون KMO و بارتلت برای سؤالات پرسشنامه...............................................................98

  (جدول 4-15) ماتریس عوامل چرخش یافته..............................................................................................99

  (جدول 4-16) بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده شاخص  های پژوهش...............................102

  (جدول 4-17) AVE و همبستگی بین متغیرهای پژوهش........................................................................103

  (جدول 4-18) شاخص  های برازش مدل ساختاری..................................................................................106

  (جدول 4-19) نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری.............................................................................108

  (جدول 4-20) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز..........................................109

  (جدول 4-21) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز..........................109

  (جدول 4-22) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند  و اعتبار برند..................................................110

  (جدول 4-23) خروجی رابطه بین اعتبار برند و ارزش درک شده برند سبز............................................110

  (جدول 4-24) خروجی رابطه بین اعتبار برند و تصویر برند سبز............................................................111

  (جدول 4-25) خروجی رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز.....................................................111

  (جدول 4-26) خروجی رابطه بین ارزش درک شده برند سبز و ارزش ویژه برند سبز............................112

  (جدول 4-27) خروجی رابطه بین تصویر برند سبز و ارزش ویژه برند سبز............................................113

  (جدول 4-28) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش.........................................114

  (جدول 4-29) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش.........................................115

  (جدول 4-30) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش.........................................116

  (جدول 4-31) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش.........................................118

  فهرست اشکال

  (شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق براساس مدل فونگ اِنگ و همکاران......................................................11

  (شکل 2-1): روش  های ارزیابی ارزش ویژه برند........................................................................................53

  (شکل 2-2) مدل ارزش ویژه برند آکر...................................................................................................... 55

  (شکل 2-3) نمودار شناخت برند کلر.........................................................................................................56

  (شکل 2-4) مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و روبیكام...............................................................................59

  (شکل 2-5) مدل ارزش ویژه برند فلدویك............................................................................................... 60

  (شکل 2-6) مدل ارزش ویژه برند یو و لی................................................................................................. 60

  (شکل 2-7) مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو............................................................................................. 61

  (شکل 2-8) مدل طنین برند کلر................................................................................................................ 62

  (شکل 2-9) مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن........................................................................................ 63

  (شکل 2-10) مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت مایر و همکاران..............................................................65

  فهرست نمودارها

  (نمودار 4-1) نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت...................................................................84

  (نمودار 4-2) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل....................................................................85

  (نمودار 4-3) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات................................................................86

  (نمودار 4-4) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن....................................................................................87

  (نمودار 4-5)  وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد......................................................................88

  (نمودار 4-6) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت....................................................................89

  (نمودار 4-7) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات........................................................................90

  (نمودار 4-8) بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی.......................................................................................101

  (نمودار 4-9) آماره معناداری تحلیل عاملی...............................................................................................102

  (نمودار 4-10) ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش............................................................105

  (نمودار 4-11) اعداد معنی داری مدل ساختاری پژوهش..........................................................................106

  (شکل 4-12) رابطه اعتبار برند به عنوان واسطه ای بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده سبز....114

  (شکل 4-13) رابطه اعتبار برند به عنوان واسطه ای بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز............115

  (شکل 4-14) رابطه ارزش درک شده سبز به عنوان واسطه ای بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز......116 

  (شکل 4-15) رابطه تصویر برند سبز به عنوان واسطه ای بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز..............117

  قیمت فایل فقط 147,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز , اعتبار برند , کیفیت درک شده برند , ارزش درک شده برند سبز , ابعاد ارزش ویژه برند سبز , عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز , تاثیر اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز , تاثیر کیفیت درک شده بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز , پایان نامه ارزش ویژه برند سبز


برچسب‌ها: تاثیر,کیفیت,درک,شده,و,اعتبار,برند,بر,ابعاد,ارزش,ویژه,برند,سبز,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۵۰ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌
  پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ دسته: حسابداری
  بازدید: 9 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 150 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 73

  هدف از این پایان نامه پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ می باشد

  قیمت فایل فقط 29,000 تومان

  خرید

  دانلود پایان نامه رشته حسابداری

  پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

  مقدمـه‌

  هدف‌ و جایگاه‌

  ۱ .    جهت‌ دستیابی‌ به‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ هماهنگ‌، وجود یک مجموعه‌ پیوسته‌ از ” اهداف‌“ و ” مبانی“ مرتبط‌ که‌ بتواند ماهیت‌، نحوه‌ عمل‌ و حدود گزارشگری‌ مالی‌ را مشخص‌ کند لازم‌ است‌. چنین‌ مجموعه‌ای‌، همانند یک قانون‌ پایه‌، در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ و حل‌ و فصل‌ مسائلی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در این‌ راه‌ پیش‌ آید، ملاک‌ عمل‌ قرار خواهد گرفت‌. علاوه‌بر مزیت‌ فوق‌، وجود یک مجموعه‌ از مفاهیم‌ نظری‌، به‌ تعیین‌ حدود قضاوت‌ حرفه‌ای‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ و محدود کردن‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ به‌منظور افزایش‌ قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ اطلاعات‌ مالی‌ کمک‌ خواهد کرد.

  ۲ .    از آنجا که‌ مفاهیم‌ نظری‌، به‌ عنوان‌ یک نظام‌ منسجم‌ از اهداف‌ و مبانی‌ مرتبط‌، به‌منظور تهیه‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ هماهنگ‌ و تعیین‌ حدود قضاوت‌ حرفه‌ای‌ در تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ تدوین‌ می‌شود لذا طبعاً نمی‌تواند تحت‌ تأثیر الزامات‌ حسابداری‌ مقرر در قوانین‌ آمره‌ قرار گیرد بلکه‌ ممکن‌ است‌ برخی‌ اصول‌ مندرج‌ در آن‌ از الزامات‌ قانونی‌ فراتر رود. بدیهی‌ است‌ الزامات‌ حسابداری‌ مقرر در قوانین‌ آمره‌ در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مدنظر قرار خواهد گرفت‌ تا سازگاری‌ لازم‌ بین‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ مندرج‌ در قانون و نحوه‌ عمل‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ ایجاد گردد.

  ۳ .    در موارد محدودی‌ ممکن‌ است‌ بنابه‌ ملاحظات‌ عملی‌، بین‌ این‌ مجموعه‌ و یکاستاندارد حسابداری‌ سازگاری‌ کامل‌ وجود نداشته‌ باشد. در چنین‌ حالاتی‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ بر الزامات‌ مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ برتری‌ خواهد داشت‌.

  ۴ . مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی یک استاندارد حسابداری‌ نیست‌ و لذا برای‌ مسائل‌ خاص‌ مربوط‌ به‌ اندازه‌گیری‌ یا افشا، استانداردی‌ تعیین‌ نمی‌کند. معهذا از طریق‌ فراهم‌آوردن‌ اطلاعاتی‌ در مورد دیدگاه‌ بکار گرفته‌ شده‌ در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، این‌ مجموعه‌ در رابطه‌ با تهیه‌، حسابرسی‌ و استفاده‌ از صورتهای‌ مالی‌ مفید خواهد بود. به‌ علاوه‌ مبانی‌ مندرج‌ در این‌ مجموعه‌ به‌ عنوان‌ نقطه‌ اتکایی‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ طیفی‌ از مسائل‌ حسابداری‌ که‌ در مورد آنها استاندارد خاص‌ ارائه‌ نگردیده‌ است‌، کاربرد خواهد داشت‌.

  دیدگاه‌ کلی‌

  ۵ .    در تدوین‌ مفاهیم‌ نظری‌ حاضر، از میان‌ مفاهیم‌ گوناگون‌ سود، مفهوم‌ مبتنی‌بر ”نگهداشت‌ سرمایه‌“ که‌ متکی‌ بر مبانی‌ اقتصادی‌ است‌ مورد پذیرش‌ قرار گرفته‌ است‌.  این‌ نظریه‌ که‌ در محافل‌ حرفه‌ای‌ جهان‌ نیز مقبولیت‌ یافته‌ است‌، درآمدها و هزینه‌ها را ناشی‌ از تغییرات‌ در داراییها و بدهیها تلقی‌ می‌کند و تطابق‌ منطقی‌ آنها را تنها در پرتو ارائه‌ تعاریف‌ دقیق‌ و روشنی‌ از داراییها و بدهیها ممکن‌ می‌داند.

  فهرست‌ مندرجات‌

  ¢  مقدمـه‌ ۱ تا ۱۰

  هدف‌ و جایگاه‌ ۱ تا ۴

  دیدگاه‌ کلی‌ ۵

  گزارشگری‌ مالی‌ و اجزای‌ آن‌ ۶ تا ۷

  دامنه‌ کاربرد ۸ تا ۹

  واحد گزارشگر ۱۰

  سایر موارد ۱۱

  ¢  فصل‌ اول‌ – هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱-۱ تا ۱-۱۳

  استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌ ۵-۱ تا ۶-۱

  وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ ۷-۱ تا ۱۳-۱

  ¢  فصل‌ دوم – خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ ۱-۲ تا ۳۵-۲

  کیفیت‌ اهمیت‌ ۶-۲ تا ۷-۲

  خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌ ۸-۲ تا ۱۹-۲

  – مربوط‌ بودن‌ ۸-۲ تا ۱۱-۲

  ارزش‌ پیش‌بینی‌ کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌ ۹-۲ تا ۱۰-۲

  انتخاب‌ خاصه‌ ۱۱-۲

  – قابل‌ اتکا بودن‌ ۱۲-۲ تا ۱۹-۲

  بیان‌ صادقانه‌ ۱۴-۲ تا ۱۵-۲

  رجحان‌ محتوا برشکل‌ ۱۶-۲

  بی‌طرفی‌ ۱۷-۲

  احتیاط‌ ۱۸-۲

  کامل‌ بودن‌ ۱۹-۲

  خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌ ۲۰-۲ تا ۲۹-۲

  – قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ ۲۱-۲ تا ۲۶-۲

  ثبات‌ رویه‌ ۲۴-۲

  افشائیات‌ ۲۵-۲ تا ۲۶-۲

  – قابل‌ فهم ‌بودن‌ ۲۷-۲ تا ۲۹-۲

  ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌ ۲۸ – ۲

  توان‌ استفاده‌کنندگان‌ ۲۹ – ۲

  محدودیتهای‌ حاکم‌ بر خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ ۳۰-۲  تا  ۳۴-۲

  – موازنه‌ بین‌ خصوصیات‌ کیفی‌ ۳۱-۲  تا  ۳۲-۲

  – به‌ موقع‌ بودن‌ ۳۳ – ۲

  – منفعت‌ و هزینه‌ ۳۴ – ۲

  تصویر مطلوب‌ ۳۵ – ۲

  ¢  فصل‌ سوم‌ – عناصر صورتهای‌ مالی‌ ۱-۳ تا ۵۰-۳

  داراییها و بدهیها ۵-۳ تا ۳۴-۳

  – داراییها ۵-۳ تا ۱۸-۳

  تعریف‌ دارایی‌ ۵ – ۳

  حقوق‌ و سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌ ۶-۳ تا ۱۰-۳

  منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ ۱۱-۳ تا ۱۴-۳

  کنترل‌ توسط‌ واحد تجاری‌ ۱۵-۳ تا ۱۶-۳

  معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ ۱۷ – ۳

  مخاطره‌ ۱۸ – ۳

  – بدهیها ۱۹-۳ تا ۲۸-۳

  تعریف‌ بدهی‌ ۱۹-۳ تا ۲۳-۳

  تعهدات‌ ۲۴-۳ تا ۲۷-۳

  معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ ۲۸-۳

  – سایر جنبه‌های‌ داراییها و بدهیها ۲۹-۳ – ۳۴-۳

  قرینه‌ بودن‌ داراییها و بدهیها ۲۹-۳ تا ۳۰-۳

  تهاتر داراییها و بدهیها ۳۱-۳ تا ۳۴-۳

  حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ۳۵-۳ تا ۴۲-۳

  درآمدها و هزینه‌ها ۴۳-۲ تا ۴۴-۳

  آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ۴۵-۳ تا ۵۰-۳

  ¢  فصل‌ چهارم – شناخت‌ در صورتهای‌ مالی‌ ۱-۴ تا ۵۰-۴

  مراحل‌ شناخت‌ ۵-۴ تا ۸-۴

  معیارهای‌ شناخت‌ ۶-۴ تا ۱۰-۴

  – شناخت‌ اولیه‌ ۶ – ۴

  – تجدید اندازه‌گیری‌ ۷ – ۴

  – قطع‌ شناخت‌ ۸ – ۴

  – شناخت‌ درآمد و هزینه‌ ۹-۴ تا ۱۰-۴

  فرایند شناخت‌ ۱۱-۴ تا ۲۷-۴

  – رویدادهای‌ گذشته‌ ۱۱-۴ تا ۱۴-۴

  – معاملات‌ ۱۵-۴ تا ۲۱-۴

  – رویدادهایی‌ غیر از معاملات‌ ۲۲-۴ تا ۲۴-۴

  – قطع‌ شناخت‌ ۲۵-۴ تا ۲۷-۴

  شناخت‌ درآمد و هزینه‌ ۲۸-۴ تا ۳۶-۴

  – شناخت‌ درآمد ۲۸-۴ تا ۳۱-۴

  – شناخت‌ هزینه‌ ۳۲-۴ تا ۳۶-۴

  کافی‌ بودن‌ شواهد ۳۷-۴ تا ۳۹-۴

  قابلیت‌ اتکای‌ کافی‌ ۴۰-۴ تا ۵۰-۴

  – اندازه‌گیری‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولی‌ ۴۴-۴ تا ۴۵-۴

  – ابهام‌ درباره‌ میزان‌ منافع‌ ۴۶-۴ تا ۴۹-۴

  – وجود یک‌ مبلغ‌ حداقل‌ ۵۰ – ۴

  ¢  فصل‌ پنجم‌ – اندازه‌گیری‌ در صورتهای‌ مالی‌ ۱-۵ تا ۳۵-۵

  نظامهای‌ اندازه‌گیری‌ ۱۰-۵ تا ۳۰-۵

  – بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ ۱۱-۵ تا ۱۸-۵

  – ارزش‌ جاری‌ ۱۹-۵ تا ۲۷-۵

  – تعدیل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومی‌ ۲۸-۵ تا ۳۰-۵

  نتیجه‌گیری‌ ۳۱-۵ تا ۳۵-۵

  پیوست‌ شماره‌ یک‌ ـ تأثیر نگهداشت‌ سرمایه‌ براندازه‌گیری‌ سود

  پیوست‌ شماره‌ دو ـ مثالی‌ ساده‌ از یک‌ نظام‌ مبتنی‌بر ارزش‌ جاری‌ واقعی‌

  ¢  فصل‌ ششم‌ – نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهای‌ مالی‌ ۱-۶ تا ۴۳-۶

  ویژگیهای‌ صورتهای‌ مالی‌ ۵-۶ تا ۱۰-۶

  – ادغام‌ اطلاعات‌ ۶-۶ تا ۷-۶

  – طبقه‌بندی‌ ۸-۶ تا ۹-۶

  – ارتباط‌ متقابل‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱۰ – ۶

  اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱۱-۶ تا ۱۷-۶

  – صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ ۱۱-۶ تا ۱۲-۶

  – یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱۳-۶ تا ۱۶-۶

  – اطلاعات‌ متمم‌ ۱۷ – ۶

  ترازنامه‌ ۱۸-۶ تا ۲۱-۶

  صورتهای‌ عملکرد مالی‌ ۲۲-۶ تا ۳۷-۶

  صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد ۳۸-۶ تا ۴۰-۶

  انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ ۴۱-۶ تا ۴۳-۶

  قیمت فایل فقط 29,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ , گزارشگری‌ مالی‌ , مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ , نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهای‌ مالی‌ , اندازه‌گیری‌ در صورتهای‌ مالی‌ , شناخت‌ در صورتهای‌ مالی‌ , عناصر صورتهای‌ مالی‌ , خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ , هدف‌ صورتهای‌ مالی‌


برچسب‌ها: پیوست,استانداردهای‌,حسابداری‌,-مفاهیم‌,نظری‌,گزارشگری‌,مالی‌,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۴۵ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

تاریخچه قاچاق انسان و بررسی عوامل آن

تاریخچه قاچاق انسان و بررسی عوامل آن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • تاریخچه قاچاق انسان و بررسی عوامل آن

  قاچاق انسان یکی از پدیده­های خطرناک است. در جهان کنونی تمامی دولتها در سطح جهان کم و بیش درگیر این پدیده شوم و هراس انگیز شده­اند.قاچاق انسان به سه منظور اصلی صورت می­گیرد: 1- قاچاق زنان و کودکان : عمدتاً به منظور سوء استفاده­های جنسی 2- قاچاق مهاجران: که عمدتاً با اسناد هویت و اسناد گذر جعلی و به صورت غیر مجاز افراد از مرزهای کشوری به کشور دیگر عبور داده می­شوند. 3- قاچاق اعضاء و جوارح انسان

  قاچاق انسان طبق آمارها و گزارش­های منتشره از سوی مراجع دولتی و غیر دولتی روند رو به رشد زیادی داشته است. این روند تمامی دولتها و حتی سازمانهای بین­المللی را به فکر این پدیده و در جهت مقابله و مبارزه با آن وا داشته است. قاچاق انسان معضلی است که هیچ کشوری نمی­تواند ادعا کند که کاملاً از آثار شوم آن در امان مانده است. گسترش قاچاق انسان از جهات مختلف، امنیت جامعه جهانی را تهدید کرده است و حتی در مواردی که بزه دیده نیز رضایت دارد، مخالف کرامت انسانی است.[1]

   به همین لحاظ و با توجه به جنبه­های جهانی و بین­المللی این معضل شناخت دقیق این جرم از هر جهت، اقدامات انجام گرفته از سوی مجامع بین­المللی و کشورهای درگیر این موضوع و برنامه­ های در دست اقدام آنها در سطح منطقه و جهان به منظور برنامه­ریزی دقیق در این خصوص امری ضروری است. جهانی شدن اقتصاد، تحت تاثیر فن­آوری­های جدید اطلاعات و ارتباطات و عوامل سیاسی سبب شده است که فرایند و سرنوشت تولید، توزیع، حمل و نقل و مصرف کالا و خدمات در نظام اقتصادی کشورها تا اندازه زیادی – البته با آهنگی متفاوت، بر حسب کشورها – در تعامل و مرتبط با یکدیگر متحول شوند. یکی از چالشهای  جامعه جهانی، بین­المللی شدن و به ویژه سازمان یافتگی بزهکاری است به همین دلیل کوفی عنان ، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد، تهدیدات قرن بیست و یکم را نه در جنگ همسایگان بلکه بیماری و جرم سازمان یافته می­داند. به دلیل جهانی شدن و پیشرفتهای صنعتی و علمی و رشد روزافزون شهرسازی و ایجاد خدماتی در امور ارتباطات و حمل و نقل سبب شده است که کشورها به ویژه از نیمه دوم سده بیستم به این سوء با افزایش جرایم و ظهور اشکال بزهکاری مواجه شوند. [2]

  این جرایم سازمان یافته به دلیل تاثیراتی که بر امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع دارد از چند دهه پیش مورد توجه کشورهای مختلف در قالب سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای قرار گرفته است و قاچاق انسان به عنوان یکی از این جرایم ، در چند دهه اخیر رشد قابل توجهی در بین سایر جنایات سازمان یافته داشته است. به رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته در سطح ملی و بین­المللی برای مقابله و مبارزه با این پدیده مجرمانه، متاسفانه به دلیل سود سرشار در اشکال مختلف قاچاق انسان [3]نه تنها این مشکل ریشه کن نشده است بلکه روز به روز ابعاد گسترده­تر و اشکال­نوینی به خود می­گیرد.

  در این راستا سازمان ملل متحد در انجام وظیفه ذاتی خود که تامین صلح و امنیت جهانی است و با هدف گسترش همکاری بین­المللی جهت کنترل، سرکوب یا حتی پیشگیری از این جرایم، در تاریخ 15 نوامبر 2000 طی قطعنامه شماره 25/55، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی (کنواسیون پالرمو)[4] و دو پروتکل ضمیمه آن، یعنی پروتکل پیشگیری سرکوب و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان (پروتکل قاچاق انسان)[5] و پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران را تصویب کرده است.[6] مشارکت بیش از یکصد دولت در مذاکرات مربوط به کنوانسیون­ها و شتاب بی­سابقه آنها برای تصویب، انعکاس این واقعیت بوده است که جامعه جهانی هم، جنایات سازمان یافته فراملی را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین­المللی خود می­دانند.

  بدین­سان حقوق داخلی کشورها تحت تاثیر این مقررات بین­المللی تغییرات چشمگیری یافته است. ایران به عنوان یکی از کشورهای درگیر در امر قاچاق انسان در سالهای اخیر شاهد رشد روزافزون این پدیده بوده است. [7]

  گزارش مواردی از قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور و تشکیل پرونده­ های کیفری در مراجع مختلف قضایی، دولت را بر آن داشت تا با ارائه­ی لایحه قانونی مبارزه با قاچاق انسان به مجلس شورای اسلامی ، ابزارهای قانونی مبارزه با این جرم را فراهم آورد که در نتیجه تلاش دولت تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 بود. در کشور عزیزمان ایران با توجه به شرایط جغرافیایی و موقعیت اقلیمی و برخی کمبودها متاسفانه پدیده قاچاق انسان وجود دارد.

  با ذکر این مطالب آنچه ضروری به نظر می­رسد برای شناخت جرم قاچاق انسان باید:

  1- درک صحیح مفهوم این جرم و تمایز آن با رفتارها و جرائم مشابه (تعاریف)

  2-  پیشینه تاریخی پدیده قاچاق انسان و پیدایش بردگی در جهان

  3- پیدایش بردگی در ایران و اسلام و مقایسه بردگی و قاچاق انسان و مقایسه بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

  4-  عوامل قاچاق انسان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.  1- نوبهار – رحیم – قاچاق زنان برای روسپیگری از منظر آموزه­های اسلامی با نگاه به مقررات بین­المللی و حقوق ایران – فصلنامه علمی پژوهشی مدرس – ش 47-1385-ص192تا 193

  2-نجفی ابرند آبادی-علی حسین-سیاست جنایی سازمان ملل متحد-مجله تحقیقات حقوقی-شماره 18-1375-ص 299

  3 - براساس آمارهای موجود قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه بیشترین درآمد غیر قانونی را در جهان به خود اختصاص داده است. این صنعت سالانه حدود 5/9 میلیارد دلار برای قاچاقچیان سودآوری دارد. بنگر به :

  u. s.state   department   , Trafficking   in  persons   Report  , 2005 .p.13.

  4- این سند در تاریخ 29 سپتامبر 2003 به اجرا در آمد و در تاریخ 25 دسامبر لازم الجرا شد. در حال حاضر 148 کشور آن را تصویب کرده­اند.

  5- پروتکل مبارزه با قاچاق انسان تا کنون از سوی 117 کشور امضاء شده و 28 کشور نیز آن را تصویب کرده­اند.

  [7] - در زمینه هشدارهای مسئولین پلیس به گسترش قاچاق انسان بنگرید به : روزنامه همشهری – شنبه-2/9/1387- ش 4705 -ص 5

  هدف از این پایان نامه تاریخچه قاچاق انسان و بررسی عوامل آن می باشد.


برچسب‌ها: تاریخچه,قاچاق,انسان,و,بررسی,عوامل,آن,
+ نوشته شده در سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۴۰ توسط سامان سم دسته : نظر(0)